ΤρΔΠρΑθ 1891/2008 Τμ. 28ο

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2010, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται ευθέως στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι οι διαφορές που πηγάζουν από διοικητικές συμβάσεις ή από ενέργειες διοικητικών οργάνων, οι οποίες δεν συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και υπό την προϋπόθεση ότι στη δεύτερη περίπτωση ο νόμος οργανώνει κατά τέτοιον τρόπο τη δικαστική προστασία του πολίτη, ώστε το αίτημά του ενώπιον του δικαστηρίου να είναι η καταψήφιση σε παροχή ή αναγνώριση δικαιώματος ή έννομης σχέσης που αναφέρονται στο δημόσιο δίκαιο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, όταν η υποκείμενη σχέση που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι σχέση δημόσιου δικαίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 1418/1984 περί δημόσιων έργων είναι η ύπαρξη έγγραφης και έγκυρης εργολαβικής σύμβασης μεταξύ των διαδίκων. Όταν υφίσταται εργολαβική σύμβαση, το διοικητικό εφετείο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου και σχετίζεται με την εργολαβική σύμβαση ή με αφορμή αυτή εκτελέστηκε από τον εργολάβο (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ ΚΔΔ). Όταν όμως λείπει η εργολαβική σύμβαση, ο εργολάβος που εκτέλεσε το έργο δεν αντλεί ευθέως ένδικο βοήθημα από τη σύμβαση, αλλά αγωγή που απορρέει από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές αμφισβητείται η ύπαρξη της σύμβασης. Η εν λόγω διαφορά δε, υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου ως έχοντος γενική καθ’ ύλην αρμοδιότητα. Εν προκειμένω, δεδομένου ότι τα αρμόδια όργανα του εναγόμενου νοσοκομείου ανέθεσαν, έστω και ατύπως, στην ενάγουσα ΑΕ την εκτέλεση έργου αποχέτευσης, η ενάγουσα δε εξετέλεσε τις ανατεθείσες σε αυτήν εργασίες και το έργο παρελήφθη από το εναγόμενο νοσοκομείο το οποίο και το χρησιμοποιεί από 30.12.2003, ως εκ τούτου αυτή δικαιούται το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (904 ΑΚ), αφού το εναγόμενο κατέστη με ζημία της αδικαιολογήτως πλουσιότερο κατά το ποσό αυτό, το οποίο θα κατέβαλε σε άλλον εργολάβο, αν του ανέθετε την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.