ΕλΣυν Ολ 166/2010

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2010, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 1 ΣΚ, τα οικονομικά αποτελέσματα της κανονιζόμενης ή αναπροσαρμοζόμενης σύνταξης μπορούν να εκταθούν μέχρι τρία έτη αναδρομικώς από την πρώτη του μήνα έκδοσης της πράξης του Διευθυντή Συντάξεων του ΓΛΚ, ή σε περίπτωση ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής, της απόφασης της ΕΕΠΚΣ. Η σταθερότητα αυτή της αφετηρίας της αναδρομικής έκτασης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και της αντίστοιχης αξιώσεως κατά του Δημοσίου αποβλέπει στην τήρηση της αρχής της ακριβείας του προϋπολογισμού, δηλαδή στην θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος και όχι στη θεραπεία του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου, με τον περιορισμό των οικονομικών διεκδικήσεων που εγείρονται εις βάρος του. Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω διάταξη δεν εισάγεται προνόμιο υπέρ του Δημοσίου με τη μορφή θέσπισης υπέρ αυτού τριετούς παραγραφής, ούτε ιδιόμορφος περιορισμός της οικονομικής ωφέλειας του συνταξιούχου, αλλά θεσπίζεται γενική και αντικειμενική ρύθμιση που καθορίζει την αναδρομική έκταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος που απονέμει ο νόμος. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 Συντ., διότι η αφετηρία της αναδρομικής έκτασης του δικαιώματος δεν συνδέεται με τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα κείμενα εκτός του πεδίου επιρροής του ενδιαφερομένου, όπως η μη έγκαιρη έκδοση της διοικητικής πράξεως κανονισμού ή αναπροσαρμογής της συντάξεως, λόγω ενδεχομένης αμέλειας της διοικήσεως, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένα γεγονότα, όπως είναι η κατάθεση της αίτησης κανονισμού ή αναπροσαρμογής της συντάξεως και η έγκαιρη από τον επιμελή δικαιούχο άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΕΕΠΚΣ κατά της απορρίψεως (ρητής ή σιωπηρής) του αιτήματός του από τον Διευθυντή Συντάξεων του ΓΛΚ. Περαιτέρω, η ρύθμιση αυτή είναι και συμβατή προς την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, που κατοχυρώνει τον σεβασμό της περιουσίας του προσώπου, διότι εξασφαλίζει μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ του επιδιωκομένου ως άνω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος (συνταξιοδοτικό δικαίωμα). Διασφαλίζεται έτσι μια εύλογη σχέση αναλογικότητας, που πρέπει κατά το ανωτέρω άρθρο να υπάρχει, μεταξύ του σκοπού δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκει και του μέσου που χρησιμοποιεί κάθε μέτρο επέμβασης στην περιουσία του προσώπου (αντίθ. μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.