Τεύχος 5/2010, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Αντίθεση διάταξης τυπικού νόμου προς διεθνή σύμβαση - Παραπομπή στην Ολομέλεια
Διάλυση και εκπροσώπηση πολιτικού κόμματος

Β. Αίτηση Ακυρώσεως

Ακύρωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Υποχρεώσεις διοίκησης

Γ. Διοικητική Δικονομία

΄Ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης
Παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως - Αντισυνταγματικότητα παραβόλου
Εμπρόθεσμο της έφεσης - Υπόμνημα
Γένεση επιδικίας από αναγνωριστική αγωγή
Άσκηση δεύτερης αγωγής - Συνταγματικότητα
Έκδοση διαταγής πληρωμής - Υποκείμενη σχέση δημοσίου δικαίου - Φυσικός δικαστής

Δ. Προμήθειες Δημοσίου

Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου σε διαγωνισμό - Γεγονότα μελλοντικά

Ε. Κοινωνική Ασφάλιση

Αίτηση αναίρεσης - Επικουρική σύνταξη αναπηρίας - Περιοδική παροχή
ΙΚΑ - Παραγραφή δικαιώματος προς είσπραξη εισφορών

ΣΤ. Διοικητική Εκτέλεση

Νόμιμος τίτλος - Προσβολή

Ζ. Φορολογική Νομοθεσία

Έκτακτη εφάπαξ εισφορά

Η. Ελεγκτικό Συνέδριο

Δημόσιοι υπόλογοι - Έλλειμμα - Ευθύνη
Επανεξέταση συνταξιοδοτικής υπόθεσης - Αγωγή αποζημίωσης
Αναγνώριση ως συντάξιμης προϋπηρεσίας - Αρχή της ισότητας
Δικηγόροι με πάγια ή περιοδική αμοιβή - Παράλληλη ασφάλιση

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελευθερία διαμονής - Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων - Πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δημοτικά νομικά πρόσωπα - Άσκηση επιχείρησης - Ανταγωνισμός

FORUM

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008