Τεύχος 6/2010, Ιούνιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Καταχρηστικοί ΓΟΣ - Οικονομική ελευθερία προμηθευτών
Δικαιώματα πληροφορείν και στην πληροφόρηση - «Κρυφή κάμερα»
Αντιρρησίες συνειδήσεως

Β. Αίτηση Ακυρώσεως

Ακύρωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Υποχρεώσεις της διοίκησης
Έκδοση εκτελεστών πράξεων - Προσδιορισμός δικασίμου - Αρμοδιότητα Υπουργού Δικαιοσύνης

Γ. Ανεξάρτητες Αρχές

Συγκρότηση ΕΣΡ - Λήξη θητείας μελών

Δ. Εκπαίδευση

Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής

Ε. Διοικητική Διαδικασία

Εκλογή μέλους ΔΕΠ - Έκθεση Εισηγητικής Επιτροπής
Ανάκληση άδειας συστάσεως ΑΕ
Φαρμακοποιοί - Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος
Αλλαγή επωνύμου

ΣΤ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Επέκταση εγκεκριμένου σχεδίου - Προηγούμενη έκδοση ΓΠΣ

Ζ. Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναγγελτήριο - Υπογραφή από δικηγόρο

Η. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Περιορισμοί στη χρήση κτιρίων - Μεταβατικές ρυθμίσεις

Θ. Εκκλησία

Παράσταση κληρικών ενώπιον εκκλησιαστικών δικαστηρίων με δικηγόρο

Ι. Διοικητική Δικονομία

Παραδεκτό προσφυγής - Συνταγματικότητα παραβόλου

ΙΑ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Συμπληρώματα διατροφής - Απαγόρευση διάθεσης εκτός φαρμακείων

ΙΒ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Θεώρηση ΧΕΠ σε συμμόρφωση με προσωρινή διαταγή
Άσκηση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης - Κοινοποίηση πορισματικής έκθεσης

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008