Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Ι. Σχολιασμένη νομολογία

Συμβάσεις παραχώρησης - Μικτές συμβάσεις - Αποτελεσματική δικαστική προστασία

Εκκρεμείς δίκες - Μεταβολή αναδρομικά κείμενων ουσιαστικών ρυθμίσεων - Αρχή της αναλογικότητας
Ημερομηνία υπογραφής υπεύθυνης δηλώσεως - Αρχή της αναλογικότητας
Υπεύθυνη δήλωση (μεταχρονολογημένη) - Απόκτηση βεβαίας χρονολογίας
Μετατροπή εταιρίας χωρίς νομική προσωπικότητα σε εταιρία με νομική προσωπικότητα - Διαφορά από συμβατική σχέση δημοσίου δικαίου
Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Νόθευση ανταγωνισμού
Συμπληρωματικές συμβάσεις - Απρόβλεπτες περιστάσεις

ΙΙ. Επισκόπηση νομολογίας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008