Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Έκτακτη εισφορά στο εισόδημα φυσικών προσώπων οικονομικού έτους
Προστασία αρχαιοτήτων - Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής - Ελευθερία σύναψης συμβάσεων

Β. Αίτηση Ακυρώσεως

Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξης ανυπόστατης λόγω μη δημοσίευσης
Ατομικές ρυθμίσεις νόμου

Γ. Διοικητική Δικονομία

Άρση αμφισβήτησης έννοιας διάταξης τυπικού νόμου - Έναρξη τοκογονίας

Δ. Διοικητική Διαδικασία

Μη εμπρόθεσμη διεκπεραίωση υπόθεσης από την Διοίκηση - Αποζημίωση

Ε. Παραγραφή

Παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου

ΣΤ. Κοινοτικό Δίκαιο

Παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων σε έναν φορέα

Ζ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Ανάκληση οικοδομικής άδειας - Οριοθέτηση οικισμού

Η. Υπάλληλοι

Διπλωματικοί υπάλληλοι - Εφαρμογή Υπαλληλικού Κώδικα

Θ. Ιατροί

Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ΗΠΑ - Αρχή της ισότητας

Ι. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων από την Επιτροπή Αναστολών και όχι δικαστικών αποφάσεων

ΙΑ. Κοινωνική Ασφάλιση

Αναζήτηση αχρεώστητων παροχών - Αναδρομική υπαγωγή ασφαλιστικής περίπτωσης σε δυσμενέστερες διατάξεις - Αρχή χρηστής διοίκησης

ΙΒ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Μείωση ποσού καταλογισμού ως και το 1/10 του καταλογισθέντος ποσού

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οικονομικά κίνητρα υπέρ ιατρείων που συνταγογραφούν ορισμένα φάρμακα στους ασθενείς τους - Ιατροί - Ελευθερία συνταγογραφήσεως

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συνήγορος του Πολίτη

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008