Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 13
Τεύχη: 133
Άρθρα: 2945

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Έκτακτη εισφορά στο εισόδημα φυσικών προσώπων οικονομικού έτους
Προστασία αρχαιοτήτων - Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής - Ελευθερία σύναψης συμβάσεων

Β. Αίτηση Ακυρώσεως

Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξης ανυπόστατης λόγω μη δημοσίευσης
Ατομικές ρυθμίσεις νόμου

Γ. Διοικητική Δικονομία

Άρση αμφισβήτησης έννοιας διάταξης τυπικού νόμου - Έναρξη τοκογονίας

Δ. Διοικητική Διαδικασία

Μη εμπρόθεσμη διεκπεραίωση υπόθεσης από την Διοίκηση - Αποζημίωση

Ε. Παραγραφή

Παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου

ΣΤ. Κοινοτικό Δίκαιο

Παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων σε έναν φορέα

Ζ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Ανάκληση οικοδομικής άδειας - Οριοθέτηση οικισμού

Η. Υπάλληλοι

Διπλωματικοί υπάλληλοι - Εφαρμογή Υπαλληλικού Κώδικα

Θ. Ιατροί

Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ΗΠΑ - Αρχή της ισότητας

Ι. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων από την Επιτροπή Αναστολών και όχι δικαστικών αποφάσεων

ΙΑ. Κοινωνική Ασφάλιση

Αναζήτηση αχρεώστητων παροχών - Αναδρομική υπαγωγή ασφαλιστικής περίπτωσης σε δυσμενέστερες διατάξεις - Αρχή χρηστής διοίκησης

ΙΒ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Μείωση ποσού καταλογισμού ως και το 1/10 του καταλογισθέντος ποσού

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οικονομικά κίνητρα υπέρ ιατρείων που συνταγογραφούν ορισμένα φάρμακα στους ασθενείς τους - Ιατροί - Ελευθερία συνταγογραφήσεως

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συνήγορος του Πολίτη

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008