ΣτΕ 4446/2010 Τμ. Ε΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ρητή απόρριψη του αιτήματος της εκκαλούσας για την παράταση της ισχύος ή την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ήταν εκτελεστή πράξη, και όχι βεβαιωτική της διακοπής των οικοδομικών εργασιών, διότι εκδόθηκε μετά από νέα έρευνα της υποθέσεως, διενέργεια αυτοψίας και συνεκτίμηση του νεώτερου νομοθετικού καθεστώτος, δηλαδή των ΠΔ/των της 5-14.9.1995 και της 6.8.-18. 9.1998, τα οποία πάντως περιέχουν αυτοτελείς ρυθμίσεις εν σχέσει προς το ΓΠΣ, ανεξαρτήτως αν οι ρυθμίσεις αυτές θεσπίζονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που ορίζονται με το ΓΠΣ. Μετά την χορήγηση οικοδομικής άδειας, δεν επιτρέπεται η ανάκλησή της ή η διακοπή των βάσει αυτής εκτελουμένων οικοδομικών εργασιών, εκτός αν διαπιστωθεί ότι η άδεια είναι παράνομη ή αν συντρέχει άλλος λόγος ανακλήσεως, ειδικώς προβλεπόμενος από το νόμο. Η πράξη περί διακοπής των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, να προσδιορίζει δηλαδή σαφώς τη νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στην οικοδομική άδεια, ή τον άλλο λόγο που, σύμφωνα με το νόμο, επιτρέπει τη διακοπή των οικοδομικών εργασιών. Η επ’ αόριστον διακοπή των οικοδομικών εργασιών συνιστά ανάκληση της οικοδομικής άδειας. Η διάταξη του άρθρου 5 του ΠΔ της 13.8.-23.10.1976 ως εξαιρετική διάταξη έχει την έννοια ότι αφορά μεμονωμένες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στα όρια του αναθεωρηθέντος με το ίδιο ΠΔ ρυμοτομικού σχεδίου της χώρας της Μυκόνου, αλλά εμπίπτουν στα τυχόν ευρύτερα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται με τη νόμιμη διαδικασία, δηλαδή κατά τη διαδικασία την οποία προέβλεπε, κατά τον χρόνο εκδόσεως του δ/τος της 13.8-23.10.1976 η απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί του τρόπου καθορισμού των ορίων οικισμών προ του 1923 στερούμενων σχεδίων ρυμοτομίας. Όταν δεν υφίσταται έγκυρη οριοθέτηση οικισμού προϋφισταμένου του 1923, η αρμόδια πολεοδομική αρχή, προκειμένου να χορηγήσει οικοδομική άδεια για ακίνητο το οποίο, κατά τον αιτούμενο την άδεια, εμπίπτει στα όρια τέτοιου οικισμού, οφείλει να εκφέρει παρεμπίπτουσα, ειδικώς αιτιολογημένη κρίση ως προς τα όρια του οικισμού και τη θέση του ακινήτου ως προς αυτά βάσει στοιχείων αναγομένων στο προ του 1923 χρονικό διάστημα. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, πάντως, εφ’ όσον ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση. Δεν είναι κατά νόμο δυνατόν να στηριχθεί σε παρεμπίπτουσα κρίση ως προς τα όρια οικισμού η εφαρμογή του άρθρου 5 του ΠΔ της 13.8-23.10.1976, διότι η διάταξη αυτή, προς το σκοπό μείζονος προστασίας του σημαντικού οικισμού της Μυκόνου, θέτει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των όρων δομήσεως, που ισχύουν για ακίνητα εντός του σχεδίου πόλεως, επί των ακινήτων που εμπίπτουν στην ασαφή περιοχή μεταξύ των ορίων του σχεδίου πόλεως και των τυχόν ευρύτερων ορίων του προ του 1923 οικισμού, την προηγούμενη, κατά έγκυρο τρόπο οριοθέτηση του προϋφισταμένου του 1923 οικισμού. Καθ’ ερμηνεία, ιδίως, των άρθρων 43 παρ. 2 και 24 του Συντ. για την οριοθέτηση των στερουμένων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμών που εμπίπτουν σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως είναι τα μικρά νησιά, ή που τελούν υπό ειδική κρατική προστασία, όπως οι οικισμοί που είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, ή ιστορικοί, ή παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ., απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, διατάξεις δε της κείμενης νομοθεσίας που απονέμουν την αρμοδιότητα αυτή σε άλλα διοικητικά όργανα είναι αντισυνταγματικές. Δεδομένου ότι ο οικισμός της Χώρας Μυκόνου είναι νησιωτικός, έχει χαρακτηρισθεί ως χρήζων ειδικής προστασίας και αρχαιολογικός χώρος με υπουργικές αποφάσεις και επιπλέον παραδοσιακός, για την κατά συνταγματικώς έγκυρο τρόπο οριοθέτηση του προ του 1923 τμήματός του, και επομένως για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ΠΔ της 13.8.1976, απητείτο η έκδοση προεδρικού διατάγματος. Ναι μεν κατά νόμο το ΓΠΣ μπορεί να περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν και πολεοδομικές ενότητες που ευρίσκονται εντός οικισμών προ του 1923, πλην με τις διατάξεις αυτές δεν εθίγησαν οι ειδικές διατάξεις για την οριοθέτηση των οικισμών προ του 1923, ούτε η οριοθέτηση παρόμοιων οικισμών κατέστη αντικείμενο του ΓΠΣ. Η τυχόν αποτύπωση των ορίων παρόμοιων οικισμών στα διαγράμματα του ΓΠΣ προς το σκοπό της επίτευξης των στόχων αυτού είναι ενδεικτική.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.