ΣτΕ ΕΑ 806/2010(παρατ. Δ. Στράνης)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο κοινός νομοθέτης χορήγησε στην Επιτροπή Αναστολών την εξουσία να αναστέλλει την εκτέλεση μόνο διοικητικών πράξεων και όχι δικαστικών αποφάσεων ανεξαρτήτως της ιδιότητας εκείνου που ζητεί την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Συνεπώς, τόσο ιδιώτες όσο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως ο ήδη αιτών Δήμος, δύνανται να ζητήσουν την αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 52 και 65 του ΠΔ 18/1989. Αντιθέτως, ούτε ο ιδιώτης διάδικος (όπως είναι ο παρεμβάς σε ακυρωτική δίκη και ηττηθείς διάδικος), ούτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δύνανται να ζητήσουν παραδεκτώς την αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Ο ισχυρισμός του αιτούντος σύμφωνα με τον οποίο οι διατάξεις του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989 ερμηνευόμενες υπό το φως των άρθρων 20 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Συντ. και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, έχουν την έννοια ότι επιτρέπουν τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της εκκαλούμενης δικαστικής απόφασης, διότι υπό την αντίθετη εκδοχή θα περιόριζαν το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν ασκήσει έφεση, χωρίς να περιορίζουν αντιστοίχως το σχετικό δικαίωμα των ιδιωτών, και θα αντέκειντο στις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, ως εισάγουσες αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση σε βάρος των ΝΠΔΔ, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.Πρόεδρος: Αικ. Σακελλαροπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.