ΕλΣυν 244/2011 Τμ. VII

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο δήμαρχος εντέλλεται με επιμέλεια των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών την εκτέλεση των δαπανών του δήμου και εν συνεχεία προβαίνει μέσω της ταμειακής υπηρεσίας στην εκκαθάριση αυτών και εφόσον ελεγχθεί η νομιμότητά τους εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα στο οποίο αναφέρεται εκτός των άλλων η αιτία της πληρωμής και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα του πιστωτή. Η ταμειακή υπηρεσία των δήμων μπορεί να διεξάγεται από τη συσταθείσα για τον σκοπό αυτόν ειδική ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, που εφαρμόζει τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, τελεί υπό τη διεύθυνση και προσωπική ευθύνη του δημοτικού ταμία, που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Στις αρμοδιότητες του ταμία ανήκει μεταξύ άλλων η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων νομίμων τίτλων πληρωμής μετά από έλεγχο του νομίμου και εγκύρου των εντελλόμενων με αυτά δαπανών. Εξαιτίας της διαχειριστικής φύσης των καθηκόντων που ασκεί, υπέχει ευθύνη δημόσιου υπολόγου και καταλογίζεται με τα ποσά του ελλείμματος που διαπιστώνεται στην ταμειακή διαχείριση του Δήμου. Ατομική διοικητική πράξη καταλογισμού δημόσιου υπολόγου. Πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από την αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και εάν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για την παραπάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά τον βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτήν αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει επίσης τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού εάν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα. Εξαιρούνται των παραπάνω οι καταλογιστικές πράξεις που αφορούν αποδοχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων αυτών καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων δήμων και κοινοτήτων. Στην προκείμενη περίπτωση δεδομένου ότι οι παράτυπες ενέργειες της εκκαλούσας δεν έγιναν με πρόθεση για ιδιοποίηση του εν λόγω χρηματικού ποσού σε συνδυασμό με την πεποίθηση αυτής ότι συνέτρεχαν οι περιστάσεις εξυπηρέτησης του συμφέροντος του δήμου επιβάλλουσες την κατά τον ανωτέρω τρόπο διαχείριση των χρημάτων του και το γεγονός ότι ενεργούσε υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των εκάστοτε δημάρχων, κρίθηκε ότι δεν συντρέχει δόλος της εκκαλούσας κατά την πραγματοποίηση του ελλείμματος και θα πρέπει να μειωθεί το ποσό του καταλογισμού (αντίθ. μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.