Τεύχος 4/2011, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
ISSN: 1791-4108
Έτη: 11
Τεύχη: 112
Άρθρα: 2643

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Αντιρρησίες συνείδησης - Άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής εφεδρικής υπηρεσίας
Μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας - Οικονομική ελευθερία

Β. Διοικητική Δικονομία

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
Κατάργηση ενδοστρεφούς δίκης - Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Γ. Διοικητική Διαδικασία

Προηγούμενη ακρόαση - Διακοπή επιχορήγησης

Δ. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Παράνομη παράλειψη αναδρομικού διορισμού

Ε. Περιβάλλον

Εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αναδασωτέα έκταση

ΣΤ. Κοινωνική Ασφάλιση

Διπλοσυνταξιούχοι - Κατώτατο όριο συντάξεων

Ζ. Εκλογικές Διαφορές

Δημοτικές εκλογές - Αποκλεισμός συνδυασμού - Μη νόμιμη ανακήρυξη

Η. Φορολογική Νομοθεσία

Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ - Φορολόγηση πραγματικής αξίας πώλησης
Υπαγωγή δικηγόρων σε ΦΠΑ - Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία

Θ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Παράβολο εφέσεως - Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς
Θεώρηση χρηματικού εντάλματος - Εκτελεστοί τίτλοι - Διαταγή πληρωμής
Δεσμευτικότητα διαταγής πληρωμής
Έλεγχος νομιμότητας σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα πριν από τη σύναψή της - Κτιριακό έργο

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο - Τεκμήριο πλήρους γνώσης ατομικής πράξης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008