Τεύχος 4/2011, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Αντιρρησίες συνείδησης - Άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής εφεδρικής υπηρεσίας
Μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας - Οικονομική ελευθερία

Β. Διοικητική Δικονομία

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
Κατάργηση ενδοστρεφούς δίκης - Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Γ. Διοικητική Διαδικασία

Προηγούμενη ακρόαση - Διακοπή επιχορήγησης

Δ. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Παράνομη παράλειψη αναδρομικού διορισμού

Ε. Περιβάλλον

Εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αναδασωτέα έκταση

ΣΤ. Κοινωνική Ασφάλιση

Διπλοσυνταξιούχοι - Κατώτατο όριο συντάξεων

Ζ. Εκλογικές Διαφορές

Δημοτικές εκλογές - Αποκλεισμός συνδυασμού - Μη νόμιμη ανακήρυξη

Η. Φορολογική Νομοθεσία

Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ - Φορολόγηση πραγματικής αξίας πώλησης
Υπαγωγή δικηγόρων σε ΦΠΑ - Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία

Θ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Παράβολο εφέσεως - Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς
Θεώρηση χρηματικού εντάλματος - Εκτελεστοί τίτλοι - Διαταγή πληρωμής
Δεσμευτικότητα διαταγής πληρωμής
Έλεγχος νομιμότητας σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα πριν από τη σύναψή της - Κτιριακό έργο

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο - Τεκμήριο πλήρους γνώσης ατομικής πράξης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008