ΣτΕ 3762/2010 Τμ. Γ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2011, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο κοινός νομοθέτης είναι αρμόδιος να θεσπίζει τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, υποκείμενος στους περιορισμούς που απορρέουν από τις συνταγματικές διατάξεις που εγγυώνται την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, και από την αρχή της ισότητας πρόσβασης στα δημόσια αξιώματα. Ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να καθορίζει τα προσόντα των υποψηφίων που κρίνει αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εκάστοτε ανάγκες του δικαστικού έργου. Επομένως, μπορεί στο πλαίσιο της παραπάνω ρυθμιστικής ευχέρειάς του, να μεταβάλλει τα προσόντα των υποψήφιων δικαστικών λειτουργών, σε σχέση με όσα ίσχυσαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς, εφόσον κατά την κρίση του εξυπηρετείται καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, χωρίς η μεταβολή αυτή, καταρχήν, να προσκρούει στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης· αρκεί να στηρίζεται σε κριτήρια αντικειμενικά και γενικής ισχύος για όλους τους υποψηφίους. Το συμφέρον της εύρυθμης λειτουργίας της δικαιοσύνης επιβάλλει τον καθορισμό από τον νομοθέτη εύλογου ανώτατου ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο, αφενός, θα διασφαλίζει την επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων εν γένει με δικαστικούς λειτουργούς και αφετέρου, θα επιτρέπει την παραμονή των δικαστικών λειτουργών για επαρκές χρονικό διάστημα σε κάθε βαθμό της υπηρεσιακής τους εξέλιξης, ώστε να αποκτούν την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή αντιμετώπιση των απαιτήσεων του εκάστοτε ανώτερου βαθμού. Ο καθορισμός του εν λόγω ορίου ηλικίας απόκειται στην ουσιαστική εκτίμηση του νομοθέτη και υπόκειται σε οριακό δικαστικό έλεγχο. Ο Ν 3689/2008 προέβλεψε στο άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄, μεταξύ των προαπαιτούμενων προσόντων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τη συμπλήρωση διετούς ασκήσεως δικηγορίας, εναλλακτικά προς την ιδιότητα του ειρηνοδίκη ή του κάτοχου διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή του δικαστικού υπάλληλου με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή. Σκοπός του νόμου ήταν η αναβάθμιση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, με το σκεπτικό ότι δεν αρκεί μόνον το πτυχίο νομικής σχολής, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται και εμπειρία από την εφαρμογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων των υποψηφίων. Και ελήφθη πρόνοια με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν 3689/2008, ώστε η ενλόγω ρύθμιση να μην εφαρμοσθεί στους υποψηφίους που βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας τους για τον άμεσα επικείμενο διαγωνισμό επιλογής υποψηφίων. Η απαίτηση του προσόντος της συμπλήρωσης διετούς ασκήσεως δικηγορίας από το Ν 3689/2008 και την ένδικη προκήρυξη εξυπηρετεί την επιδίωξη θεμιτού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 ούτε δε στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.