ΣτΕ 320/2011 Τμ. Γ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2011, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι πράξεις των δικαστικών αρχών, ακόμα και αν το περιεχόμενό τους δεν αφορά την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας, αλλά αναφέρεται σε θέματα διοικητικής φύσεως, δεν υπόκεινται, κατ’ αρχήν, σε αίτηση ακυρώσεως. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 6 και 91 παρ. 4 Συντ. που αποκλείουν την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά συγκεκριμένων κατηγοριών πράξεων δικαστικών αρχών που αφορούν σε θέματα διοικητικής φύσεως των δικαστικών λειτουργών. Δεν συνάγεται το αντίθετο από το γεγονός ότι το Σύνταγμα σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρα 90 παρ. 6 και 91 παρ. 4) απέκλεισε ρητώς τη δυνατότητα ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά συγκεκριμένων κατηγοριών πράξεων δικαστικών αρχών που αναφέρονται σε θέματα διοικητικής φύσεως. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των δικαστικών υπαλλήλων του άρθρου 92 του Συντάγματος, που είναι εντεταγμένο στο Τμήμα Ε΄ αυτού περί δικαστικής εξουσίας, τα οποία λειτουργούν στους κόλπους των ανωτάτων δικαστηρίων και των εφετείων, εντάσσονται οργανωτικά στον δικαστικό μηχανισμό του Κράτους και αποτελούν δικαστικές αρχές, ενόψει του ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι συμβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων, μετέχοντες και στη σύνθεσή τους. Μετά την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 92 Συντ. με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και την πρόβλεψη ότι στα υπηρεσιακά αυτά συμβούλια μετέχουν ως μέλη και δικαστικοί υπάλληλοι, ο αριθμός των οποίων ορίσθηκε σε δύο, η φύση των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων ως δικαστικών αρχών δεν μεταβλήθηκε. Με την παραπάνω συνταγματική διάταξη, η οποία θεσπίσθηκε προκειμένου να καταστεί αντιπροσωπευτικότερη η σύνθεση των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων, ορίζεται ρητώς ότι τα εν λόγω υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς. Επομένως, οι πράξεις των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων, ως πράξεις δικαστικών αρχών, δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως, ακόμη και αν το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε θέματα διοικητικής φύσεως (μειοψ.). Στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκ του Συντάγματος ανατεθεί έργο διφυές, τόσο δικαιοδοτικό όσο και διοικητικό, το οποίο έχει ανατεθεί σε αυτό από το Σύνταγμα και τους νόμους λόγω ακριβώς του χαρακτήρα του ως δικαστηρίου και των συνδεόμενων με αυτό συνταγματικών εγγυήσεων. Στο παραπάνω δικαστήριο, εκτός του δικαστικού προσωπικού του, υπηρετεί και μη δικαστικό προσωπικό, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην γραμματειακή εξυπηρέτηση αυτού, αλλά συμβάλλει και στην πραγμάτωση του διοικητικού έργου που έχει ανατεθεί σ’ αυτό. Οι ανήκοντες στο μη δικαστικό προσωπικό έχουν, στο σύνολό τους, χαρακτήρα δικαστικών υπαλλήλων και καλύπτονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 92 του Συντ. εγγυήσεις, οι οποίες δεν μπορεί να συναχθεί ότι περιορίζονται μόνο στους υπαλλήλους που εξυπηρετούν την γραμματεία των δικαστηρίων κατά την ενάσκηση δικαιοδοτικού έργου. Τούτο, διότι οι διατάξεις του άρθρου 92 του Συντάγματος, κατά το πραγματικό νόημα και τον σκοπό τους, καλύπτουν όλους τους υπηρετούντες στα δικαστήρια υπαλλήλους, δηλαδή και αυτούς, που συμβάλλουν στο ανατιθέμενο σε αυτά μη δικαιοδοτικό έργο, όπως, στην περίπτωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο προβλεπόμενο από τα εδ. α’ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος έργου, αφού η από το Σύνταγμα ή τους νόμους ανάθεση διοικητικής φύσεως έργου σε δικαστήρια δεν αλλοιώνει τον δικαστικό τους χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως γίνεται ακριβώς λόγω του χαρακτήρα τους αυτού και των συνδεομένων με αυτόν εγγυήσεων ανεξαρτησίας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.