ΔΕΕ υπόθ. C-424/09, απόφ. της 5.4.2011 (τμήμα μείζονος συνθέσεως), υπόθ. Χριστίνα Τόκη κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2011, Ιούνιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο προβλεπόμενος στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο β΄, του άρθρου 3 της οδηγίας 89/48, μηχανισμός δύναται αυτός και μόνον να εφαρμόζεται στα εμπίπτοντα στο άρθρο 1, στοιχείο δ΄, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 89/48. Η εξομοίωση προς τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα (όταν ασκούνται από μέλος της οικείας οργανώσεως ή της ενώσεως) κατά το άρθρο 1, στοιχείο δ΄, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 89/48 δεν είναι πλήρης, και τα επαγγέλματα αυτά δεν συνιστούν νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο γ΄, της οικείας οδηγίας. Επί επαγγέλματος εμπίπτοντος στο ως άνω άρθρο 1, στοιχείο δ΄, δεύτερο εδάφιο είναι σαφές ότι τυγχάνει εφαρμογής ο προβλεπόμενος στο άρθρο 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β΄, αυτής μηχανισμός αναγνωρίσεως. Και τούτο ανεξαρτήτως του αν ο αιτών την αναγνώριση τίτλου είναι πλήρες ή μη μέλος ενώσεως ή οργανώσεως (κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο δ΄, δεύτερο εδάφιο). Κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να προσδιοριστεί αν η επαγγελματική πείρα, βάσει της οποίας ο αιτών δικαιολογεί αίτησή του προκειμένου να λάβει την έγκριση ασκήσεως νομοθετικώς ρυθμιζόμενου εντός του κράτους μέλους υποδοχής επαγγέλματος. Ελλείψει κανονιστικής ρυθμίσεως ενός επαγγέλματος εκ μέρους κράτους, συγκεκριμένο ποιοτικό επίπεδο των παροχών στον οικείο επαγγελματικό τομέα εγγυώνται συνηθέστερα οι νόμοι της αγοράς, υπό την έννοια ότι μόνον τα μέλη του οικείου επαγγέλματος τα οποία διαθέτουν δεξιότητες ενός εκτιμώμενου ως επαρκούς από τους εργοδότες ή τους πελάτες επιπέδου είναι σε θέση να ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την προβλεπόμενη διετή χρονική περίοδο με πλήρη απασχόληση. Στερείται λυσιτελείας, για τους σκοπούς της εφαρμογής του προβλεπόμενου στην οδηγία 89/48 μηχανισμού

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.