Τεύχος 8-9/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Ειδικό θέμα: Σχολιασμός Ν 3886/2010

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Πρατήρια καυσίμων - Επιβολή προστίμου για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας
Φαρμακεία - Χορήγηση άδειας ίδρυσης - Αρμοδιότητα

Β. Περιβάλλον

Έννομο συμφέρον δημοτικών παρατάξεων - Μεγάλα τεχνικά έργα - Αρχή βιώσιμης ανάπτυξης

Γ. Διοικητική Διαδικασία

Επιτροπή Ανταγωνισμού - Συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους
Ελληνική ιθαγένεια - Υπέρβαση ευλόγου χρόνου για την ανάκληση

Δ. Δημόσια Έργα

Εγγυητική επιστολή - Διαδοχή αναδόχου
Κατάρτιση σύμβασης - Αντικείμενο ακυρωτικής δίκης - Διατήρηση εννόμου συμφέροντος

Ε. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ανάκληση απαλλοτρίωσης - Τμηματική καταβολή αποζημίωσης

ΣΤ. Διοικητική Δικονομία

Διαγραφή από δημοτολόγια και μητρώα αρρένων - Ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ

Ζ. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη - Συνταγματική η νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παρ. 1 ΚΔΔ

Η. Αστική Ευθύνη

Έκδοση ευνοϊκής για τον ζημιωθέντα πράξης - Μη αποκατάσταση θετικού διαφέροντος

Θ. Διοικητική Πράξη

Παλιννοστούντες ομογενείς - Αιτιολογία πράξης - Αμφισβήτηση γνησιότητας δικαιολογητικού
Έκδοση ή τροποποίηση κανονιστικής πράξης μετά από νομοθετική εξουσιοδότηση - Ειδικό επίδομα άρθρου 92 παρ. 5 Ν 3386/2005

Ι. Φορολογία

Πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας - Κριτήρια Engel

IA. Ελεγκτικό Συνέδριο

Αίτηση αναθεώρησης άρθρ. 19α ΠΔ 774/1980 - Έννομο συμφέρον προς άσκηση αίτησης ανάκλησης - Προγραμματική σύμβαση διαχείρισης απορριμμάτων
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί ελέγχου νομιμότητας συμβάσεων δημόσιων έργων

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επαγγελματική πείρα - Εφαρμογή κριτηρίων προσδιορισμού - Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος - Προϋποθέσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

FORUM

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008