ΣτΕ 2033/2011 Τμ. Δ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από τις προσβαλλόμενες πράξεις, μόνη εκτελεστή και παραδεκτώς προσβαλλομένη είναι η αρχική απόφαση της ΑΔΑΕ, εφόσον η εκδοθείσα επί της αιτήσεως θεραπείας απόφαση της ίδιας αρχής στερείται εκτελεστότητας διότι ο αιτών οργανισμός δεν επικαλέσθηκε με την αίτηση θεραπείας νεότερα στοιχεία, η δε αρχή ενέμεινε στην προγενέστερη απόφασή της χωρίς νέα κατ΄ ουσίαν κρίση. Η προθεσμία άσκησης της αίτησης διεκόπη με την υποβολή αιτήσεως θεραπείας. Στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ εμπίπτουν δικαστικές αμφισβητήσεις πράξεων επιβολής προστίμων μεγάλου χρηματικού ύψους και απαιτείται δημοσιότητα των συνεδριάσεων της Αρχής. Από τις διατάξεις του Ν 3115/2003 σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά με τις ΣτΕ Ολ 3319-3320/2011 λόγος ακυρώσεως περί παραβάσεως ουσιώδους τύπου της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της ΑΔΑΕ είναι απορριπτέος, καθώς εν προκειμένω με την προσβαλλόμενη απόφασή της επιβλήθηκε πρόστιμο όχι ιδιαιτέρως σημαντικού ύψους (100.000 ευρώ) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεως, που έχει ιδιαίτερη θέση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, αλλά και σε σχέση με το ανώτατο κατά νόμο όριο προστίμου (1.500.000 ευρώ). Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν εν προκειμένω να γίνει λόγος για διοικητική κύρωση που ισοδυναμεί με ποινή, κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση επρόκειτο για υπόθεση που αφορούσε την προσωπική ζωή συγκεκριμένων φυσικών προσώπων, η δε έλλειψη δημοσιότητας αποσκοπούσε στην προστασία τους. Επομένως, η έλλειψη αυτή δεν επάγεται, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ακυρότητα της προσβαλλομένης πράξεως. Παραπέμπει στην επταμελή σύνθεση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.