Τεύχος 3/2012, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
ISSN: 1791-4108
Έτη: 11
Τεύχη: 112
Άρθρα: 2643

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Πρόεδρος της Βουλής - Αρμοδιότητα απονεμηθείσα με αντισυνταγματική εξουσιοδοτική διάταξη
Νομοθετική εξουσιοδότηση - Ειδικότερα θέματα - Διοικητικές κυρώσεις
Υποχρέωση στράτευσης - Απαλλαγή θρησκευτικών λειτουργών
Προσλήψεις - Ποσόστωση σε βάρος των γυναικών - Αρχή της ισότητας

Β. Πειθαρχικό Δίκαιο

Πειθαρχικές ποινές - Ποινική δίκη - Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ ΑΕΙ

Γ. Διοικητική Διαδικασία

Μη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου - Πειθαρχικό συμβούλιο υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών

Δ. Χωροταξία - Πολεοδομία

Αυθαίρετα «νέας γενιάς»

Ε. Διοικητική Δικονομία

Άρνηση καταχώρισης στο ΜΑΕ - Ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ
Καθηγητές Α΄ βαθμίδας ΑΕΙ - Υπηρεσιακή κατάσταση - Αρμοδιότητα εκδίκασης διαφορών

ΣΤ. Αστική Ευθύνη του Δημοσίου

Ύψος ποσού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης - Αναιρετικός έλεγχος

Ζ. Δημόσιες Συμβάσεις

Άπρακτη πάροδος μηνιαίας προθεσμίας για έλεγχο και έγκριση υποβληθέντος λογαριασμού

Η. Κοινωνική Ασφάλιση

Επέκταση ασφάλισης ΙΚΑ - Απασχολούμενα στο Δημόσιο πρόσωπα

Θ. Φορολογική Νομοθεσία

Αναλογικό παράβολο – «Δίκη-πιλότος»
Πλάνη περί το δίκαιο - Ανακλητική δήλωση φορολογίας αποθεματικού

Ι. Ελεγκτικό Συνέδριο

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας σύμβασης παροχής υπηρεσιών - Δικαίωμα προαιρέσεως

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπερβολική διάρκεια επίδικης διαδικασίας - Μη εκπλήρωση απαίτησης «λογικής προθεσμίας»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – Πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων άνω των 50 ετών

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008