Τεύχος 3/2012, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Πρόεδρος της Βουλής - Αρμοδιότητα απονεμηθείσα με αντισυνταγματική εξουσιοδοτική διάταξη
Νομοθετική εξουσιοδότηση - Ειδικότερα θέματα - Διοικητικές κυρώσεις
Υποχρέωση στράτευσης - Απαλλαγή θρησκευτικών λειτουργών
Προσλήψεις - Ποσόστωση σε βάρος των γυναικών - Αρχή της ισότητας

Β. Πειθαρχικό Δίκαιο

Πειθαρχικές ποινές - Ποινική δίκη - Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ ΑΕΙ

Γ. Διοικητική Διαδικασία

Μη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου - Πειθαρχικό συμβούλιο υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών

Δ. Χωροταξία - Πολεοδομία

Αυθαίρετα «νέας γενιάς»

Ε. Διοικητική Δικονομία

Άρνηση καταχώρισης στο ΜΑΕ - Ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ
Καθηγητές Α΄ βαθμίδας ΑΕΙ - Υπηρεσιακή κατάσταση - Αρμοδιότητα εκδίκασης διαφορών

ΣΤ. Αστική Ευθύνη του Δημοσίου

Ύψος ποσού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης - Αναιρετικός έλεγχος

Ζ. Δημόσιες Συμβάσεις

Άπρακτη πάροδος μηνιαίας προθεσμίας για έλεγχο και έγκριση υποβληθέντος λογαριασμού

Η. Κοινωνική Ασφάλιση

Επέκταση ασφάλισης ΙΚΑ - Απασχολούμενα στο Δημόσιο πρόσωπα

Θ. Φορολογική Νομοθεσία

Αναλογικό παράβολο – «Δίκη-πιλότος»
Πλάνη περί το δίκαιο - Ανακλητική δήλωση φορολογίας αποθεματικού

Ι. Ελεγκτικό Συνέδριο

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας σύμβασης παροχής υπηρεσιών - Δικαίωμα προαιρέσεως

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπερβολική διάρκεια επίδικης διαδικασίας - Μη εκπλήρωση απαίτησης «λογικής προθεσμίας»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – Πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων άνω των 50 ετών

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008