Τεύχος 12/2012, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 140
Άρθρα: 3070

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Διοικητική Δικονομία

Συνταγματικό το επιτόκιο 6% για τις οφειλές του Δημοσίου
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης
Έννομο συμφέρον - Χρόνος συνδρομής
ΟΒΙ - Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Συνταγματικότητα παραβόλου στις εκκρεμείς δίκες - Ν 3886/2010

Β. Σύνταγμα

Άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου - Θρησκευτική ελευθερία
ΑΕΙ - Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας

Γ. Πειθαρχικό Δίκαιο

Πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικού προσωπικού - Αυτοτέλεια πειθαρχικής έναντι ποινικής δίκης

Δ. Περιβάλλον

Αιολικοί σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις

Ε. Διοικητική Διαδικασία

Ανάκληση πράξης διαπίστωσης ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς - Εύλογος χρόνος
Διακοπή επιχορήγησης - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

ΣΤ. ΚΕΔΕ

Νόμιμος τίτλος προς ταμειακή βεβαίωση - Οριστικοποίηση πράξης επιβολής τελών

Ζ. Αλλοδαποί

Τεκμαρτή επικινδυνότητα αλλοδαπού για τη δημόσια τάξη

Η. Τελωνειακή Νομοθεσία

Πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας - Κριτήρια Engel

Θ. Φαρμακευτική Νομοθεσία

Αργία φαρμακείου άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβασή της

Ι. Δικαστικοί Λειτουργοί

Εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου

ΙΑ. Εκπαίδευση

Εισαγωγή μαθητών σε μουσικό σχολείο - Ευνοϊκή ρύθμιση εισαχθείσα με ανυπόστατη κανονιστική πράξη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Κοινοποίηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Προθεσμία προσβολής εκκαθαριστικών σημειωμάτων

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008