Τεύχος 12/2013, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Απαλλοτρίωση

Δικαίωμα μεταλλειοκτησίας - Υποχρέωση κάλυψης της δαπάνης απαλλοτρίωσης από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση
Αυτοαποζημίωση για το εναπομείναν τμήμα απαλλοτριωθέντος ακινήτου - Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

Β. Σύνταγμα

Αντισυνταγματικότητα περιορισμού σε 5 μήνες της αδείας ανατροφής τέκνου των δικαστικών λειτουργών
Επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην επαγγελματική ελευθερία αθλητών

Γ. Παραγραφή

Παραγραφή εν επιδικία - Δεν εφαρμόζεται στις διοικητικές διαφορές

Δ. Αναίρεση

Αίτηση αναιρέσεως - Προβαλλόμενες οικονομικές επιπτώσεις

Ε. Διοικητική Πράξη

Εντολή δέσμευσης αποδεικτικού ενημερότητας - Αρκεί η βεβαίωση σε βάρος άλλου προσώπου για χρέη του οποίου ο ενδιαφερόμενος είναι κατά νόμον συνυπεύθυνος

ΣΤ. ΟΤΑ

Αιρετά όργανα ΟΤΑ - Θέση σε αργία

Ζ. Διοικητική Δικονομία

Πειθαρχικές ποινές σε φαρμακοποιούς - Αρμοδιότητα διοικητικών πρωτοδικείων
Διατήρηση θρησκευτικών συμβόλων σε αίθουσες δικαστηρίων

Η. Δημόσιες Συμβάσεις

Συμβάσεις ΟΓΑ με ιδιωτικές κλινικές – Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

Θ. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Παράλειψη νομοθετήσεως - Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ

Ι. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Κατανομή βουλευτικών εδρών

ΙΑ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Προληπτικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων – Αίτηση ανάκλησης
Ελλείμματα δημοσίων υπολόγων και αρχή της αναλογικότητας

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Θρησκευτική Ελευθερία (13 Συντ. - 9 ΕΣΔΑ) - Προστασία της αρνητικής μορφής του δικαιώματος: Το άτομο δεν πρέπει να υποχρεώνεται στην αποκάλυψη των θρησκευτικών πεποιθήσεών του

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008