Αποφάσεις στις υποθέσεις ΔΕΕ της 26ης Νοεμβρίου 2013, C-40/12 P, Gascogne Sack Deutschland GmbH, C-50/12 P, Kendrion NV και C-58/12 P, Groupe Gascogne SA κατά Επιτροπής [παρατ. Ε. Πρεβεδούρου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3-4/2014, Μάρτιος-Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, εν προκειμένω, η διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, όσον αφορά τις επίμαχες υποθέσεις, η οποία ήταν σχεδόν 5 έτη και 9 μήνες, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από καμία από τις ιδιαίτερες περιστάσεις των υποθέσεων αυτών. Ειδικότερα, ούτε η περιπλοκότητα των διαφορών, ούτε η συμπεριφορά των διαδίκων, ούτε η ιδιαιτερότητα των διαδικασιών δικαιολογεί την υπερβολική τους διάρκεια. Το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι κατά τις διαδικασίες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσεβλήθη το δικαίωμα που απονέμει στους διαδίκους ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκδίκαση της υποθέσεως τους εντός ευλόγου προθεσμίας. Το Δικαστήριο επισημαίνει επίσης ότι η προσβολή του δικαιώματος αυτού είναι κατάφωρη και μπορεί, συνεπώς, να στοιχειοθετήσει την ευθύνη της Ένωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως των τριών επιχειρήσεων στο σύνολό τους. Παρατηρήσεις Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης 1. H εύλογη διάρκεια της διαδικασίας ως στοιχείο της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αποτέλεσε αντικείμενο πλούσιας νομολογίας του ΕΔΔΑ, το οποίο διαμόρφωσε προοδευτικά όλες τις προϋποθέσεις ευθύνης του κράτους μέλους για υπερβολικά μακρά διάρκεια της ένδικης διαδικασίας [1] ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.