ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (IOYΛIOY 2014)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2014, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές αποδοχών και συντάξεων στρατιωτικών ΕΔ και σωμάτων ασφαλείας. Οι διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται στην απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 Συντ. αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών. ΣτΕ Ολ 2192/2014 (παρατ. Αθ. Τσιρωνάς),

σελ. 600.

Ο προσυμβατικός έλεγχος των συμβάσεων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ. Ο προσυμβατικός έλεγχός τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πεδίο και όρια του ελέγχου. Οι τιθέμενοι κανόνες επί του προσυμβατικού ελέγχου των συμβάσεων ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Νομ. Συμβολές Αρ. Μαυρομμάτη,

σελ. 585.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κατάργηση μετενέργειας. Μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων. Οι διατάξεις του Μνημονίου κατά το μέρος που προβλέπουν τη μερική κατάργηση της μετενέργειας, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012 δεν αντιβαίνουν στο άρθρο 22 Συντ. (μειοψ.). Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 3 της ιδίας ως άνω ΠΥΣ, με την οποία ορίσθηκε ότι η προσφυγή στη διαιτησία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση συμφωνία των μερών αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 Συντ. (ειδικ. γνωμ., μειοψ.). ΣτΕ Ολ 2307/2014 (παρατ. Αν. Παυλόπουλος),

σελ. 623.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Βαθμολογική κατάταξη δικαστικών υπαλλήλων. Δεν κωλύεται ο κοινός νομοθέτης εκ του άρθρου 92 Συντ. να υπαγάγει τους δικαστικούς υπαλλήλους στο ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους. Αυτοδίκαιη κατάταξη των ήδη υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν 4024/2011. ΣτΕ Ολ 1512/2014 (παρατ. Θ. Ξηρός),

σελ. 644.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτόκιο οφειλών ΝΠΔΔ. Η ρύθμιση που εισάγει το άρθρο 7 παρ. 2 του ΝΔ 496/1974 συνιστά επιτρεπτή υπέρ των ΝΠΔΔ, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ειδικότερα δε των ΟΚΑ, προνομιακή μεταχείριση. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. ΣτΕ Ολ 2115/2014 (παρατ. Π. Λαζαράτος, Α. Τραυλού, Χ. Διβάνη),

σελ. 636.

ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο προσυμβατικός έλεγχος των συμβάσεων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ. Ο προσυμβατικός έλεγχός τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πεδίο και όρια του ελέγχου. Οι τιθέμενοι κανόνες επί του προσυμβατικού ελέγχου των συμβάσεων ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Νομ. Συμβολές Αρ. Μαυρομμάτη,

σελ. 585.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές αποδοχών και συντάξεων στρατιωτικών ΕΔ και σωμάτων ασφαλείας. Οι διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται στην απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 Συντ. αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών. ΣτΕ Ολ 2192/2014 (παρατ. Αθ. Τσιρωνάς),

σελ. 600.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η πολυεπίπεδη κατοχύρωση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή της ισότητας, όπως κατοχυρώνεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στο Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, επιδρά στο κύρος και την ερμηνεία των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Διεθνές Περιβάλλον Μ. Αλεξοπούλου,

σελ. 659.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)

Επιτόκιο οφειλών ΝΠΔΔ. Η ρύθμιση που εισάγει το άρθρο 7 παρ. 2 του ΝΔ 496/1974 συνιστά επιτρεπτή υπέρ των ΝΠΔΔ, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ειδικότερα δε των ΟΚΑ, προνομιακή μεταχείριση. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. ΣτΕ Ολ 2115/2014 (παρατ. Π. Λαζαράτος/Α. Τραυλού, Χ. Διβάνη),

σελ. 636.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ. Η γνώμη, την οποία δίδει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, υποδεικνύοντας τα ποσά που η οικονομική επιτροπή του δήμου θα πρέπει να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος, δεν θίγει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. (μειοψ.). ΣτΕ 1717/2014 (παρατ. Β. Χρήστου) Τμ. Γ΄ επταμ.,

σελ. 652.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές αποδοχών και συντάξεων στρατιωτικών ΕΔ και σωμάτων ασφαλείας. Οι διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται στην απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 Συντ. αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών. ΣτΕ Ολ 2192/2014 (παρατ. Αθ. Τσιρωνάς),

σελ. 600.

Βαθμολογική κατάταξη δικαστικών υπαλλήλων. Δεν κωλύεται ο κοινός νομοθέτης εκ του άρθρου 92 Συντ. να υπαγάγει τους δικαστικούς υπαλλήλους στο ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους. Αυτοδίκαιη κατάταξη των ήδη υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν 4024/2011. ΣτΕ Ολ 1512/2014 (παρατ. Θ. Ξηρός),

σελ. 644.

Κατάργηση μετενέργειας. Μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων. Οι διατάξεις του Μνημονίου κατά το μέρος που προβλέπουν τη μερική κατάργηση της μετενέργειας, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012 δεν αντιβαίνουν στο άρθρο 22 Συντ. (μειοψ.). Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 3 της ιδίας ως άνω ΠΥΣ, με την οποία ορίσθηκε ότι η προσφυγή στη διαιτησία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση συμφωνία των μερών αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 Συντ. (ειδικ. γνωμ., μειοψ.). ΣτΕ Ολ 2307/2014 (παρατ. Αν. Παυλόπουλος),

σελ. 623.

Οικονομική βία: μία μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η φύση της οικονομικής βίας. Οι τρόποι άσκησής της. Κατάλογος παραβιαζομένων δικαιωμάτων. Επιταγή θεσμοθέτησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δικαιικών μηχανισμών διασφάλισης. Νομ. Συμβολές Α. Ιωαννίδου,

σελ. 596.

Ομολογιούχοι. Περιουσιακή απώλεια. Αρχή της ισότητας. Δεν αντιβαίνουν στο άρθρο 5 Συντ. οι διατάξεις του Ν 4050/2012, δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, καθώς θεσπίστηκαν σε εξαιρετικές περιστάσεις, ήτοι προ του κινδύνου στάσης πληρωμών και κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας (αντίθ. μειοψ.). Οι ρυθμίσεις του άρθρου πρώτου του Ν 4050/2012 δεν αντίκεινται στην αρχή της ισότητας (4 παρ. 1 Συντ.). Στην προκειμένη περίπτωση λόγω της απρόοπτης εξέλιξης του συνόλου των πιστωτικών σχέσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν 2198/1994, τα φυσικά πρόσωπα δεν δικαιούνται, βάσει της αρχής της ισότητας, προνομιακή μεταχείριση έναντι των λοιπών πιστωτών του Ελληνικού Δημοσίου (αντίθ. μειοψ.). Οι διατάξεις του Ν 4050/2012 δεν αντίκεινται στο άρθρο 17 Συντ. Η ακύρωση τίτλου δεν συνιστά απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 Συντ. (αντίθ. μειοψ.). Οι τίτλοι των αιτούντων που αντικαταστάθηκαν δεν αποτελούν περιουσία κατά τα άρθρα 17 Συντ. και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (αντίθ. μειοψ). Οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν 4050/2012 δεν αντιβαίνουν στο άρθρο 4 παρ. 5 Συντ. (αντίθ. μειοψ.). ΣτΕ Ολ 1506/2014,

σελ. 610.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος. Νομιμότητα, δημόσιο συμφέρον και αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος (θεσμικά όρια της εξουσίας του διοικητικού δικαστή μεταξύ φορμαλισμού και δικαστικού ακτιβισμού). Επικαιρότητα Κ. Μενουδάκος,

σελ. 670.

Έπαινοι σε τελετή αναγόρευσης του επίτιμου προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επικαιρότητα Ευ. Πρεβεδούρου, Κ. Γώγος, Κ. Μενουδάκος,

σελ. 663, 667, 670.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014