ΣτΕ 252/2016, Τμ. Στ΄ επταμ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3-4/2016, Μάρτιος-Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για την ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού της, η οποία έχει κηρυχθεί υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων κ.λπ., τάσσεται ως αναγκαία προϋπόθεση η επιστροφή στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση της αποζημίωσης η οποία είχε εισπραχθεί από τον πρώην ιδιοκτήτη, αναπροσαρμοσμένης κατά τον μαθηματικό τύπο που προβλέπεται στις ενλόγω διατάξεις, δηλαδή με τον πολλαπλασιασμό της εισπραχθείσας αποζημίωσης επί τον λόγο (Τ2/Τ1) του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου έκδοσης της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης (Τ2) και του χρόνου είσπραξης της αποζημίωσης από τον δικαιούχο (Τ1). Σε περίπτωση δε που ο αρχικός ιδιοκτήτης δεν έχει εισπράξει το ποσό της αποζημίωσης που είχε παρακατατεθεί για την απαλλοτρίωση ή για το οποίο είχε εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ως επιστρεπτέο ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης που είχε παρακατατεθεί ή του οποίου είχε ενταλθεί η πληρωμή, χωρίς αναπροσαρμογή. Κατά την έννοια των άρθρων 95 παρ. 4 και 5 του Συντ. και 50 ΠΔ 18/1989, η ακύρωση διοικητικής πράξης από το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναφέρει την υπόθεση στο χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσης πράξεως, η δε τυχόν εκδιδόμενη, σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση, νέα πράξη ανάγεται στο χρόνο εκείνο και διέπεται, κατ’ αρχήν, από το τότε ισχύον νομικό και πραγματικό καθεστώς, λόγω της υποχρέωσης της διοίκησης να σεβασθεί το δεδικασμένο που απορρέει από την ακυρωτική απόφαση και να συμμορφωθεί με αυτήν. Εξάλλου, ναι μεν, από την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν κωλύεται η νομοθετική εξουσία να προβαίνει, με γενικές διατάξεις, σε νέες ρυθμίσεις που μεταβάλλουν το ισχύον νομικό καθεστώς, πλην όμως το νέο αυτό νομοθετικό καθεστώς καταλαμβάνει τις, λόγω ακυρωτικής αποφάσεως εκκρεμείς ενώπιον της διοίκησης υποθέσεις, μόνον όταν το νεότερο νομοθέτημα έχει αναδρομική ισχύ ή προκύπτει από αυτό ότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται εφεξής την εφαρμογή των παλαιών διατάξεων. Ενόψει του ότι στις νεότερες ως άνω διαδοχικές διατάξεις των Ν 3986/2011 και 4070/2012 ρητώς ορίσθηκε ότι η επιστρεπτέα αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο καθορισμού αυτής και ότι η εν λόγω ρύθμιση διέπει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος της περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης, η ρύθμιση αυτή, και ιδιαιτέρως εκείνη του άρθρου 127 του τελευταίου ως άνω Ν 4070/2012, ισχύει σε κάθε περίπτωση, δηλαδή έστω και αν η πράξη καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης εκδίδεται σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι ακριβώς ο μεταγενέστερος του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων διαχρονικός νομοθέτης δεν ανέχεται να υπολογισθεί η επιστρεπτέα αποζημίωση με τρόπο που να μην αναφέρεται ευθέως στην τρέχουσα αγοραία αξία του ακινήτου. Αντίθετη άποψη θα υπερακόντιζε τον προδήλως δημοσίου συμφέροντος σκοπό των ανωτέρω νεότερων διαδοχικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την επιστροφή στο Δημόσιο ή σε κρατικό νομικό πρόσωπο χρηματικού ποσού ίσης αγοραστικής δύναμης προς την καταβληθείσα στον πρώην ιδιοκτήτη αποζημίωση. (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.