Τεύχος 10/2016, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δημόσια έργα – Ενδικοφανής διαδικασία – Μη τήρηση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης
Λήψη δυσμενούς μέτρου χωρίς προηγούμενη κλήση

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαχείριση αεροδρομίων - ΤΑΙΠΕΔ – Εκτελεστότητα πράξης

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Φορολογία εισοδήματος από πώληση μετοχών ημεδαπών ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Δημοτικά τέλη

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας - Αναδρομική εφαρμογή ηπιότερου νόμου

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αίτηση αναιρέσεως – Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων – Παροχή έννομης προστασίας

ΣΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κήρυξη έκπτωτης αναδόχου – Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών – Αναστολή εκτέλεσης τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής

Ζ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Αφιέρωμα στον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο [Επιμέλεια: Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πρόεδρος του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ]

Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων νοσηλευτικού ιδρύματος
Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων ΟΛΠ
Προγραμματικές συμβάσεις
Συμβάσεις ανάθεσης της εκμετάλλευσης αερογραμμών
Αίτηση αναθεωρήσεως κατά θετικής απόφασης του VI Τμήματος
Προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.) - Συνδρομή απρόβλεπτου γεγονότος
H επίθεση επισημείωσης (Αpostille)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αναγκαστική ανταλλαγή ομολόγων - Αναδιάρθρωση ελληνικού δημόσιου χρέους - PSI - Προστατευόμενα από την ΕΣΔΑ δικαιώματα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008