Χ. Χρυσανθάκης, Ο Ν 4446/2016: προς (μια ήπια) μεταρρύθμιση της Διοικητικής Δίκης

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος 2017

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ Περίληψη: Επισκόπηση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν 4446/2016 στο ΠΔ 18/1989, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στη Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλως προσφάτως ο νομοθέτης θέσπισε τον Ν 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240). Το Μέρος Δεύτερο του νόμου αυτού (άρθρα 14 επ.) έχει ως αντικείμενο μέτρα που λαμβάνονται για την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό της διοικητικής δίκης. Οι κυριότερες ρυθμίσεις του νόμου είναι οι ακόλουθες: Α. Τροποποιήσεις του ΠΔ/τος 18/1989 [1] Το άρθρο 17 παρ. 4 του ΠΔ/τος 18/1989, περί του Συμβουλίου της Επικρατείας, τροποποιείται [1] ώστε, εκτός από την αίτηση ακυρώσεως και την αίτηση αναιρέσεως, και η υπαλληλική προσφυγή (πρέπει) να υπογράφεται από δικηγόρο. Το αυτό ισχύει συναφώς και για τους πρόσθετους λόγους (προσφυγής), την παρέμβαση, την τριτανακοπή και την αίτηση ερμηνείας ή διόρθωσης της απόφασης. Επομένως, η δυνατότητα υπογραφής του εισαγωγικού δικογράφου από τον ενδιαφερόμενο (υπάλληλο) καταργείται, με συνέπεια την επιβάρυνσή του με την αναλογούσα δαπάνη. Επομένως, εφεξής όλα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αλλά και όταν αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.