ΣτΕ Ολ 2649/2017 [παρατ. Χ. Κουρουνδής]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10, Οκτώβριος 2017

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Για να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση η προσβαλλόμενη ΚΥΑ, ως κανονιστική πράξη, κατά τα άρθρα 42 παρ. 1 και 35 παρ. 1 Συντ., πρέπει με τους πίνακες να συνδημοσιευθούν όλες οι παραμετρικές τιμές που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα «πόθεν έσχες», μέσω του οποίου προβλέπεται πλέον, ότι υποβάλλονται αποκλειστικώς οι ΔΠΚ και ΔΟΣ, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των ΔΠΚ και ΔΟΣ. Η ανάθεση του ελέγχου των ΔΠΚ και ΔΟΣ των δικαστικών λειτουργών, σε όργανο, μη συγκροτούμενο, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των Ανώτατων Δικαστηρίων, και μη έχον τις απαραίτητες για την αποστολή του θεσμικές εγγυήσεις, αντίκειται στα άρθρα 26 και 87 παρ. 1 Συντ. (Αντιθ. μειοψ.) Όταν ο/η σύζυγος δικαστικού λειτουργού είναι και ο ίδιος (υπό άλλη ιδιότητα, εκτός εκείνης του δικαστικού λειτουργού) αυτοτελώς υπόχρεος σε υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ, τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου θα πρέπει να δηλώνονται από τον δικαστικό λειτουργό στη ΔΠΚ αυτού, την οποία θα υποβάλλει στο όργανο που θα συγκροτηθεί κατά τα οριζόμενα στη σκέψη αυτή (πλην της περίπτωσης άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου να συνυποβάλλει κοινή δήλωση – άρθρο 2 παρ. 5 προσβαλλόμενης ΚΥΑ), στο όργανο δε αυτό θα υποβάλλεται και η ΔΟΣ του/της συζύγου. Η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ως υπηρετούντος σε Ανώτατο Δικαστήριο ως κριτήριο για τον υποχρεωτικό έλεγχο της δήλωσής του είναι απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. (Αντίθ. μειοψ.) Τα μετρητά χρήματα άνω των 15.000 ευρώ, τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ανά κινητό, εμπίπτουν στην σφαίρα του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου των υποχρέων προς δήλωση, συνιστούν δε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 2 στ. α΄ της οδηγίας 95/46, και του άρθρου 2 περ. α΄ του Ν 2472/1997. Η υποχρέωση δήλωσης των ανωτέρω δεν αποτελεί πρόσφορο μέτρο για τη διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου ή μεταβολής αυτής που δεν δικαιολογείται από τα νόμιμα έσοδά του. Η διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας για τον σκοπό απλώς της διαπίστωσης αν είναι ακριβής ή όχι δήλωση περί της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου, θα αντέκειτο στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Συντάγματος. Αντίθεση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. v και vi του Ν 3213/2003 στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος). (Αντίθ. μειοψ.) Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες». Η παράλειψη του νομοθέτη να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων, όπως επίσης και η ειδικότερη πρόβλεψη στο άρθρο 7Α παρ. 3 περ. δ΄ εδ. ε΄ του Ν 3691/2008, αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας. (Μειοψ.) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 3213/2003, για την πρόβλεψη των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ΔΠΚ, δεν παραβιάζουν κατ’ αρχήν, και μάλιστα προδήλως, την αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης. (Αντίθ. μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.