Τεύχος 12/2017, Δεκέμβριος 2017

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Φάρμακα - Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής δεν παραβιάζει το Σύνταγμα

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

Πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας – Αρχή ne bis in idem – Λόγοι αναίρεσης - Παραδεκτό

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ιπτάμενοι χειριστές της Ο.Α. - Αρχή της ισότητας

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Προηγούμενη ακρόαση

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έφεση - Χρόνος καταβολής ποσοστού κύριου φόρου – Αναδρομική εφαρμογή επιεικέστερου νόμου
Επιβολή ειδικού φόρου ακινήτων – Προστασία δασών - ταυτότητα πραγματικού κυρίου του ακινήτου

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιβολή διασφαλιστικών μέτρων εις βάρος Αντιπρόεδρων ΔΣ ΑΕ

Ζ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Η. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διακοπή λειτουργίας Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Θ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το τεκμήριο αθωότητας στη δημοσιονομική δίκη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Διαγραφή δημοσίου χρέους κρατών μελών ευρισκομένων σε κατάσταση ανάγκης

Ειδικό Ένθετο - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΔηΔ)

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας δήμων - Κατηγορίες υπαλλήλων επιλέξιμων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Προβάδισμα κατηγορίας ΠΕ
Οργανισμοί περιφερειών - Κατηγορίες υπαλλήλων επιλέξιμων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Γενικευμένη κατάργηση προβαδίσματος κατηγορίας ΠΕ
Γνωστοποίηση στοιχείων πειθαρχικών διώξεων δικηγόρου σε τρίτους – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Προϋποθέσεις (Ν 2472/1997) – Εισαγγελική παραγγελία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008