ΕλΣυν 332/2017 Τμ. ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2018, Φεβρουάριος 2018

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Καλαμπαλίκη , Πρόεδρος ΙΙ Τμήματος Εισηγήτρια: B. Σοφιανού, Σύμβουλος ΕλΣυν Η ανάκληση μιας παράνομης πράξης διορισμού υπαλλήλου ενεργεί ex tunc, ώστε να αποκατασταθεί η νομική κατάσταση που ίσχυε πριν την έκδοσή της, ενώ αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την έκδοση της πράξης αυτής μεταξύ των οποίων και η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που παρασχέθηκε από τον υπάλληλο ως συντάξιμης. Σε περίπτωση που η έκδοση της ανακληθείσας παράνομης πράξης διορισμού δεν προκλήθηκε από δόλια ενέργεια του υπαλλήλου αλλά από σφάλμα της Διοίκησης, τα αρμόδια συνταξιοδοτικά όργανα οφείλουν - ενόψει της αρχής της αναλογικότητας, να σταθμίσουν τις βαίνουσες αντίθετα αρχές της νομιμότητας και της προστασίας της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, εφόσον λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της κάθε περίπτωσης, η βλάβη που επέρχεται σ’ αυτόν είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από το όφελος για το δημόσιο συμφέρον- να θεωρήσουν συντάξιμο το χρόνο υπηρεσίας που πράγματι παρασχέθηκε από αυτόν, βάσει του ανακληθέντος διορισμού. Η Διοίκηση οφείλει να αναλαμβάνει τον κίνδυνο των σφαλμάτων των οργάνων της (αρχή του estoppel) και δεν δικαιούται επικαλούμενη τις εσφαλμένες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων της να αγνοεί μια ευνοϊκή για τον διοικούμενο πραγματική κατάσταση και να αρνείται την υπέρ αυτού συναγωγή ωφελημάτων και των νόμιμων συνεπειών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.