Νομολογία Κλιμακίων ΑΕΠΠ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2018, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιμέλεια: ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΥ ΑΕΠΠ 84/2018 (5ο Κλιμάκιο) Παραδεκτό. Π ροδικαστική προσφυγή κατά πράξης εκδοθείσας σε συμμόρφωση με απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία έγινε δεκτή προδικαστική προσφυγή έτερου διαγωνιζόμενου, η οποία έβαλλε κατά της απόρριψης της προσφοράς του τελευταίου. Σε περίπτωση, που έχει απορριφθεί η προσφορά ενός διαγωνιζομένου και, στη συνέχεια, μετά από άσκηση σχετικής προδικαστικής προσφυγής, η προσφορά αυτή κριθεί τελικώς αποδεκτή, κατόπιν αποδοχής της εν λόγω προσφυγής, άλλος διαγωνιζόμενος που επιδιώκει την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου διαγωνιζόμενου, έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί να προβάλει νέο λόγο αποκλεισμού της προσφοράς του ανταγωνιστή του, ο οποίος δεν εξετάσθηκε από τα αρμόδια όργανα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, να ασκήσει νέα προδικαστική προσφυγή κατά της πράξης, με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή του συνδιαγωνιζομένου του. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) . Άρθρο 79Α Ν 4412/2016, όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 13 Ν 4497/2017. Υπογραφή ΕΕΕΣ. Καταλαμβάνει και τις εν εξελίξει διαδικασίες που βρίσκονται στο στάδιο πριν από την κατακύρωση. ΑΕΠΠ 88/2017 (6ο Κλιμάκιο) Κατάλληλα προσωρινά μέτρα. Ε υχέρεια αυτεπάγγελτης λήψης αυτών. Ελεύθερη κατά την κρίση του Κλιμακίου ad hoc διαμόρφωσή τους. Σκοπός λήψης. Αντικείμενο πιθανολόγησης και κριτήριο χορήγησης. Διάρθρωση εξέτασης σε τέσσερα διαδοχικά στάδια Αναστολή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.