Τεύχος 1, Ιανουάριος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Β΄ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό Δελτίο

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ειδικό Μέρος

Αρπαγή
Απάτη
Υπεξαίρεση

ΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ναρκωτικά
Φοροδιαφυγή
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

ΙΙΙ. Ποινική Δικονομία

Επαγγελματικό απόρρητο μαρτύρων
Επίδοση
Επανάληψη διαδικασίας
Ποινική συνδιαλλαγή
Προθεσμία έφεσης

ΙV. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Αναστολή εκτέλεσης ποινής
Μετατροπή ποινής

V. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις

Αποσυμφόρηση καταστημάτων κράτησης
Ευεργετικός υπολογισμός ποινών
Ρατσιστικά εγκλήματα
Απάτη επί δικαστηρίω

Ε΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ΄ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998