Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 5, Μάϊος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση αναφορικά με τη νόμιμη κλήτευση του εκκαλούντος. ΑΠ 135/2018,

σελ. 635.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Η επικαλουμένη ανωτέρα βία συνέτρεξε στο πρόσωπο της συζύγου του και όχι του ιδίου του αναιρεσείοντος, μπορούσε δε ο ίδιος να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του για τις απαιτούμενες ενέργειες. ΣυμβΑΠ 130/2018,

σελ. 636.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ Βλ. και ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Απόρριψη κατά πλειοψηφία του αιτήματος κλήσεως του ανήλικου τέκνου για να καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος υποστήριξε την άποψη ότι το παιδί ζητάει να καταθέσει και είναι ώριμο προς τούτο. ΤρΠλημΑθ 1740/2018 (παρατ. Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 619.

ΑΠΑΤΗ Βλ. και ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Στην περίπτωση που κάποιος προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο επιτύχει να προσληφθεί σε δημόσια θέση, καίτοι δεν έχει τα νόμιμα προσόντα να καταλάβει τη θέση αυτή, η ζημία του Δημοσίου από την καταβολή σε αυτόν αποδοχών της θέσης που παράνομα κατέλαβε, ισοσταθμίζεται από την παροχή της εργασίας του, με συνέπεια να μην υφίσταται βλάβη, εκτός εάν το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ απέβλεψε στις ιδιαίτερες ικανότητες, γνώσεις και προσόντα του προσλαμβανόμενου. ΑΠ Ολ 3/2019,

σελ. 594.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Συμπληρώνεται η δικαστική απόφαση όσον αφορά αφενός την υποβολή αιτήματος αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης, αφετέρου την ανάγνωση των προσκομισθέντων εγγράφων. ΤρΕφΠλημΑθ 4412/2017,

σελ. 638.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Οι παραγγελίες για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, επί υποθέσεων γνήσιων κυβερνοεγκλημάτων θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, με την υποβοήθηση και των περιφερειακών Αστυνομικών Συνδέσμων που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό. ΕγκΕισΑΠ 2/2019,

σελ. 644.

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ αναφορικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της συναφούς κακής μεταχείρισης των κρατουμένων, δεν επιφέρει μόνο οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά θέτει και τη χώρα υπό καθεστώς σχετικής επιτήρησης. ΕγκΕισΑΠ 3/2019,

σελ. 647.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι κατηγορούμενοι έθεσαν σε λειτουργία εξωτερικά του καταστήματος δύο κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με τις οποίες γινόταν καταγραφή των διερχόμενων πολιτών από το πεζοδρόμιο. Η καταγραφή των εν λόγω δεδομένων σε αρχείο γινόταν χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση στην αρμόδια ΑΠΔΠΧ. ΣυμβΠλημΘεσ 890/2016,

σελ. 622.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) Βλ. και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Η νομιμότητα των ερευνών σε ηλεκτρονικά δίκτυα και δεδομένα στις περιπτώσεις εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο. Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 556.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Η ποινική προστασία της Τιμής και της Αξίας του ανθρώπου. Μελ. Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς,

σελ. 537.

Στην έννοια του τρίτου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως ο γραμματέας, ο δικαστικός επιμελητής, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι αστυνομικοί κ.λπ. που έλαβαν γνώση του δυσφημιστικού ισχυρισμού ή της διάδοσης, αφού δεν γίνεται στις σχετικές διατάξεις οποιαδήποτε εξαίρεση ή διάκριση για τα όργανα που είναι κατά τον νόμο αρμόδια να παραλαμβάνουν μηνύσεις, καταθέσεις κ.ά. ΑΠ 841/2019,

σελ. 600.

Ναι μεν από τη διάταξη του άρθρου 366 παρ. 2 ΠΚ προκύπτει ότι στην περίπτωση της αμετάκλητης αθώωσης του δυσφημηθέντος παράγεται νόμιμο αμάχητο τεκμήριο για την αναλήθεια των γεγονότων τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξεως της συκοφαντικής δυσφημήσεως, πλην όμως η ανωτέρω διάταξη και το θεσπιζόμενο με αυτήν τεκμήριο αναλήθειας δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε άλλα εγκλήματα. ΤρΠλημΚιλκίς 292, 310, 351/2017,

σελ. 606.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Επί απάτης που συνεπάγεται περιοδικές καταβολές εκ μέρους του εξαπατηθέντος και η πλάνη του θύματος και η περιουσιακή διάθεση πραγματώθηκε με θετική ενέργεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεχίζεται με τη μορφή του διαφορετικού υπαλλακτικού τρόπου της παρασιώπησης και να αποτελεί έτσι κατ' εξακολούθηση έγκλημα, αν δεν διαπράττεται κάθε φορά νέα αυτοτελής απάτη, με την πρόκληση νέας και διαφορετικής βλάβης στην περιουσία του παθόντος. ΑΠ Ολ 3/2019,

σελ. 594.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Βλ. και ΣΥΡΡΟΗ

Διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - ένα ιδιάζον πρόβλημα συρροής (άρθρα 20, 21 παρ. 1α΄ και 22 παρ. 2β΄ Ν 4139/2013 - 187 και 187Α ΠΚ). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 587.

Στην περίπτωση του άρθρου 22 παρ. 2 περ. β΄ Ν 4139/2013 δεν υπάρχει διπλή αξιολόγηση του στοιχείου της εγκληματικής οργάνωσης, καθόσον όταν η οικεία διάταξη μιλάει για το πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης δεν αναφέρεται στη συγκρότηση και την ένταξη αυτής, αλλά στην ουσιαστική αποπεράτωση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης. ΤρΕφΚακΘεσ 2247/2018,

σελ. 617.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Μη συμμόρφωση με αποφάσεις του ΕΔΔΑ. Εφίσταται η ιδιαίτερη προσοχή των εισαγγελικών λειτουργών τόσο κατά το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης των υποθέσεων κακομεταχείρισης ατόμων που τελούν υπό κράτηση, όσο και κατά την εκδίκασή τους. ΕγκΕισΑΠ 3/2019,

σελ. 647.

Παρέχονται οδηγίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας για την ορθή χρέωση όλων των δικογραφιών που εισέρχονται στην υπηρεσία τους μέχρι και το τέλος του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. ΕγκΕισΑΠ 4/2019,

σελ. 647.

ΕΚΒΙΑΣΗ Βλ. ΛΗΣΤΕΙΑ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Βλ. και ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Καταδίκη κατηγορουμένου, ο οποίος είχε προσωρινά την επιμέλεια του τέκνου του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχεται ότι αποδείχτηκε πως ο κατηγορούμενος με τα χέρια του χτύπησε και τραυμάτισε στα πόδια και στο στήθος το ανήλικο παιδί, προκαλώντας σε αυτό σωματικές κακώσεις. ΤρΠλημΑθ 1740/2018 (παρατ. Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 619.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Από το αναφερόμενο αποδεικτικό επίδοσης προκύπτει ότι αυτό αφορά την κλήτευση μάρτυρα για να εμφανισθεί ενώπιον του Εφετείου κατά τη δικάσιμο της 29.9.2015 για να εξεταστεί σαν μάρτυρας στην ποινική δίκη κατά του ήδη αναιρεσείοντος. Επομένως η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της απαιτούμενης αιτιολογίας για θεμελίωση της κρίσης του Δικαστηρίου που την εξέδωσε περί νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του εκκαλούντος. ΑΠ 135/2018,

σελ. 635.

ΕΦΕΣΗ Βλ. ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ Βλ. ΛΗΣΤΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Στη ΔΙΔΗΕ και την ΥΔΗΕΒΕ, ανάλογα με την κατά τόπο αρμοδιότητα, θα πρέπει να διαβιβάζονται για διερεύνηση αμιγώς υποθέσεις γνήσιων κυβερνοεγκλημάτων stricto sensu. ΕγκΕισΑΠ 2/2019,

σελ. 644.

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μεταμοσχευτικός και αναπαραγωγικός τουρισμός (με έμφαση στα τοπικά όρια εφαρμογής των ελληνικών ποινικών κανόνων). Μελ. Κ. Κηπουρίδου,

σελ. 544.

ΚΛΗΤΕΥΣΗ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΦΕΣΗ

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ Βλ. ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

ΛΗΣΤΕΙΑ

Ο άγνωστος άνδρας, μετά από υπόδειξη και προτροπή του κατηγορουμένου, χτύπησε τον εγκαλούντα με σκοπό να τον εξαναγκάσει να τους παραδώσει το επιπλέον ποσό των 500 ευρώ, διαπράττοντας έτσι κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό το αδίκημα της ληστείας (ληστρικής εκβίασης) σε απόπειρα αντί της αρχικά αποδοθείσας πράξης της τετελεσμένης κακουργηματικής εκβίασης. Επομένως, και ο κατηγορούμενος ευθύνεται κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό ως ηθικός αυτουργός στην ανωτέρω περιγραφείσα πράξη. ΣυμβΠλημΘεσ 1233/2016,

σελ. 609.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Μεταμοσχευτικός και αναπαραγωγικός τουρισμός (με έμφαση στα τοπικά όρια εφαρμογής των ελληνικών ποινικών κανόνων). Μελ. Κ. Κηπουρίδου,

σελ. 544.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Βλ. και ΣΥΡΡΟΗ

Διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - ένα ιδιάζον πρόβλημα συρροής (άρθρα 20, 21 παρ. 1α΄ και 22 παρ. 2β΄ Ν 4139/2013 - 187 και 187Α ΠΚ). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 587.

Ο νομοθέτης σε ορισμένες περιπτώσεις που τελείται κάποιο κακούργημα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης θέλησε να επιτείνει την ποινή. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του άρθρου 22 παρ. 2 περ. β΄ Ν 4139/2013, όπου δεν υπάρχει διπλή αξιολόγηση του στοιχείου της εγκληματικής οργάνωσης, καθόσον όταν η οικεία διάταξη μιλάει για το πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης δεν αναφέρεται στη συγκρότηση και την ένταξη αυτής, αλλά στην ουσιαστική αποπεράτωση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης. ΤρΕφΚακΘεσ 2247/2018,

σελ. 617.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλομένη απόφαση, διά της οποίας η αναιρεσείουσα καταδικάσθηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συγκεκριμένα, λόγω της αναφοράς τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης διαζευκτικώς των εννόμων αγαθών της παθούσας των οποίων επήλθε η διακινδύνευση, δημιουργείται ασάφεια ως προς το είδος της επελθούσας διακινδύνευσης. ΑΠ 100/2018,

σελ. 605.

ΝΟΜΟΣ Βλ. και ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η γλώσσα της ποινικής νομοθέτησης: Απλοποίηση της γλώσσας των νόμων. Μελ. Χ. Χιόνη-Χότουμαν,

σελ. 580.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο εφάρμοσε το άρθρο 25 Ν 1882/1990, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του όχι μόνο με τον Ν 3220/2004 αλλά και με τον Ν 3943/2011, για το ενιαίο (και όχι κατ’ εξακολούθηση) αδίκημα της μη καταβολής του συνόλου των χρεών στο Δημόσιο, και επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 18 μηνών για το συνολικό χρέος, εσφαλμένα εφάρμοσε τις δυσμενέστερες διατάξεις του Ν 3943/2011. ΑΠ 434/2018,

σελ. 614.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Ο πρώτος κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης καταστήματος αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ο ένατος κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης του παρακείμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (τα οποία δύο καταστήματα λειτουργούσαν ως ένα ενιαίο κατάστημα), διεξήγαγαν από κοινού σε δημόσιο χώρο τυχερά παίγνια, ήτοι παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη προς τούτο άδεια. ΣυμβΠλημΘεσ 890/2016,

σελ. 622.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Βλ. και ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται υποχρέωση, είτε του πραγματογνώμονα είτε του ανακρίνοντος, να γνωστοποιήσουν στον τεχνικό σύμβουλο τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης, και μάλιστα με ποινή ακυρότητας της τελευταίας σε περίπτωση παράλειψης τέτοιας γνωστοποίησης. ΣυμβΠλημΑθ 732/2019,

σελ. 639.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η ποινική προστασία της Τιμής και της Αξίας του ανθρώπου. Μελ. Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς,

σελ. 537.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Οι κατηγορούμενοι παρείχαν απλή συνδρομή στους πρώτο και ένατο των κατηγορουμένων κατά την τέλεση της άδικης πράξης, καθώς βρίσκονταν έξω από το κατάστημα και κατόπτευαν ως τσιλιαδόροι τον χώρο και, ιδιαίτερα, τα άτομα που πλησίαζαν στο κατάστημα με σκοπό να ειδοποιήσουν για επικείμενη έλευση αστυνομικών. Περαιτέρω, οι λοιποί κατηγορούμενοι παρείχαν απλή συνδρομή, καθώς διευκόλυναν τους πελάτες - παίκτες στη συμμετοχή στο παράνομο τυχερό παίγνιο. ΣυμβΠλημΘεσ 890/2016,

σελ. 622.

ΣΥΡΡΟΗ Βλ. και ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η συρροή ανάμεσα στα αδικήματα των άρθρων 22 παρ. 2 περ. β΄ Ν 4139/2013 και 187 ΠΚ είναι πραγματική, διότι οι περιγραφόμενες στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ συμπεριφορές ανάγονται σε ιδιώνυμα κατά της δημόσιας τάξης εγκλήματα ως προπαρασκευαστικές πράξεις προσβολής άλλων εννόμων αγαθών. ΤρΕφΚακΘεσ 2247/2018,

σελ. 617.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλομένη απόφαση, διά της οποίας η αναιρεσείουσα καταδικάσθηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συγκεκριμένα, λόγω της αναφοράς τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης διαζευκτικώς των εννόμων αγαθών της παθούσας των οποίων επήλθε η διακινδύνευση, δημιουργείται ασάφεια ως προς το είδος της επελθούσας διακινδύνευσης. ΑΠ 100/2018,

σελ. 605.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Βλ. και ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Το δικαίωμα του τεχνικού συμβούλου να λαμβάνει υπόψη του όσα έγγραφα έχει υπόψη του και ο δικαστικός πραγματογνώμονας για τη σύνταξη της έκθεσής του δεν θεσπίζεται με ποινή ακυρότητας της πραγματογνωμοσύνης, σε περίπτωση μη λήψης υπόψη των οικείων εγγράφων από τον εν λόγω τεχνικό σύμβουλο ούτε καθιδρύεται αντίστοιχη υποχρέωση του πραγματογνώμονα. ΣυμβΠλημΑθ 732/2019,

σελ. 639.

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

Ο κατηγορούμενος διέπραξε το αδίκημα της τοκογλυφίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς για συνολικό δανεισθέν κεφάλαιο 27.500 ευρώ συνομολόγησε και εισέπραξε διαδοχικά από τον εγκαλούντα κατά το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2011 ως τοκογλυφικά ωφελήματα το συνολικό ποσό των 67.250 ευρώ, που υπερβαίνει κατά πολύ το τότε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο συμβατικό επιτόκιο. ΣυμβΠλημΘεσ 1233/2016,

σελ. 609.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο δέχθηκε ως χρόνο τέλεσης της πράξης το έτος 2007, χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισμό. Εφόσον όμως δέχθηκε αυτόν τον χρόνο, όφειλε να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, διότι από την έσχατη ημερομηνία του έτους 2007 (31.12.2007) μέχρι την ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως στο Εφετείο, είχε συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας. Μη πράττοντας έτσι το Δικαστήριο υπερέβη την εξουσία του. ΑΠ 1143/2018,

σελ. 633.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. και ΝΟΜΟΣ

Αναιρείται εν μέρει ως προς το ύψος της επιβληθείσας ποινής η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, εφόσον ο χρόνος τέλεσης της πράξης είναι το χρονικό διάστημα από 30.1.2010 έως και 29.11.2011, και εφόσον κατά τον χρόνο αυτό ίσχυσαν δύο νόμοι, ο ευμενέστερος Ν 3220/2004 και ο δυσμενέστερος Ν 3943/2011, ορθότερο κρίνεται να γίνει υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στο προϊσχύσαν ευμενέστερο δίκαιο. ΑΠ 434/2018,

σελ. 614.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο δέχθηκε ως χρόνο τέλεσης της πράξης το έτος 2007, χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισμό. Εφόσον όμως δέχθηκε αυτόν τον χρόνο, όφειλε να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, διότι από την έσχατη ημερομηνία του έτους 2007 (31.12.2007) μέχρι την ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως στο Εφετείο, είχε συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας. Μη πράττοντας έτσι το Δικαστήριο υπερέβη την εξουσία του. ΑΠ 1143/2018,

σελ. 633.

ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ Βλ. και ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Το Δικαστήριο δεν πείσθηκε, δεδομένης και της πολυπλοκότητας της κύριας διαφοράς, που αποτελεί τη βάση της μακροχρόνιας αντιδικίας των διαδίκων μερών στα Διοικητικά Δικαστήρια, ούτε ότι οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την επίμαχη έγκληση εν γνώσει του ψεύδους των όσων ανέφεραν, ούτε ότι υπήρξε από πλευράς των κατηγορουμένων δόλια προαίρεση δυσφημήσεως ή εξυβρίσεως των νυν εγκαλούντων. ΤρΠλημΚιλκίς 292, 310, 351/2017,

σελ. 606.