Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαδικασίες ποινικής καταστολής στην αγγλοσαξωνική Βρετανία (500-1000 μ.Χ.). Από την αντεκδίκηση και τις θεοδικίες στους ενόρκους. Μελ. Κ.Δ. Παπαδόπουλος,

σελ. 912.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η οικεία αιτιολογία είναι επαρκής για την απόρριψη του εν λόγω αιτήματος αναβολής (κώλυμα στο πρόσωπο της συνηγόρου υπεράσπισης), ενώ από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη την κατάθεση της μάρτυρα και τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Περαιτέρω, το δεύτερο —υποβληθέν από άγγελο— αίτημα αναβολής για λόγους ασθένειας του κατηγορουμένου δεν ήταν νόμιμο, σαφές και ορισμένο. ΑΠ 298/2018,

σελ. 983.

Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε για το αδίκημα της λαθρεμπορίας. ΑΠ Ολ 1/2019,

σελ. 941.

Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω έλλειψης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Ειδικότερα, ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση αρχικά δέχεται ότι οι αλλοδαποί βίωναν, εκ του ότι βρίσκονταν παράνομα στη Χώρα, μια προβληματική κατάσταση, δέχεται ακολούθως ότι αυτοί δεν είχαν περιέλθει σε ευάλωτη θέση. ΑΠ Ολ 2/2019,

σελ. 944.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας. Ειδικότερα, στη δίκη ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα δεν είχε την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα ή του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, αλλά αυτή της κατηγορουμένης και δεν υπάρχει διάταξη Εισαγγελέα, κατά το άρθρο 9 Ν 2928/2001, που να επιτρέπει την εξέτασή της ως προστατευόμενου προσώπου, με τη χρήση των σχετικών μέσων, σε διαφορετική δίκη, στην οποία έχει άλλη ιδιότητα. ΑΠ 1466/2019,

σελ. 959.

Ο αναιρετικός λόγος περί μη σύννομης παράστασης της πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας, λόγω αναλώσεως του σχετικού κεφαλαίου με την προηγούμενη, μερικώς αναιρεθείσα απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, είναι αβάσιμος. Ο δε αναιρετικός λόγος που αναφέρεται σε αιτιάσεις σχετικά με την έκταση της πληρεξουσιότητας των επ' ακροατηρίου εκπροσωπησάντων το πολιτικώς ενάγον δικηγόρων, είναι απαράδεκτος, διότι η επικαλούμενη πλημμέλεια δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. ΑΠ 1085/2018,

σελ. 981.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Η οικεία αιτιολογία είναι επαρκής για την απόρριψη του εν λόγω αιτήματος (κώλυμα στο πρόσωπο της συνηγόρου υπεράσπισης), ενώ από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη την κατάθεση της μάρτυρα και τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Περαιτέρω, το δεύτερο —υποβληθέν από άγγελο— αίτημα αναβολής για λόγους ασθένειας του κατηγορουμένου δεν ήταν νόμιμο, σαφές και ορισμένο. ΑΠ 298/2018,

σελ. 983.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Εάν ο εκκαλών κατηγορούμενος εμφανισθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεώς του και μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχωρήσει, η δίκη συνεχίζεται και αυτός λογίζεται ότι είναι παρών και στο υπόλοιπο μέρος της συνεχισθείσης δίκης μέχρι και την έκδοση της απόφασης. Επομένως, θεωρείται ότι η απόφαση απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, πράγμα που έχει σημασία για την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως του ένδικου μέσου της αναιρέσεως. ΑΠ 219/2018,

σελ. 985.

Όταν η καταδικαστική απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου αναιρεθεί μερικώς και κατά την περί ποινής διάταξή της, τούτο, αν επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπέρ του παραστάντος και μη αποβληθέντος πολιτικώς ενάγοντος, δεν μπορεί να επανέλθει εκ νέου επί του κεφαλαίου τούτου το οποίο κατέστη αμετάκλητο, αν δε, παρά ταύτα, πράξει αυτό, τότε υπερβαίνει θετικά την εξουσία του, ενώ, κατά τα λοιπά, η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο δικαστήριο της παραπομπής προς υποστήριξη της κατηγορίας και η συμμετοχή του στη δίκη μέχρι την απόφαση επί της ενοχής είναι νόμιμη. ΑΠ 1085/2018,

σελ. 981.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αναστολή εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης κρατουμένων, των οποίων οι αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος μετά την εκδίκασή τους σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό κατέστησαν πλημμελήματα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, με ενδεχόμενο να έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή να επίκειται η παραγραφή τους. ΕγκΕισΑΠ 8/2019,

σελ. 992.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έγκληση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος των εγκαλουμένων ιατρών. Συγκεκριμένα, με βάση το συμπέρασμα της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης αλλά και τις ένορκες καταθέσεις δύο ιατρών, προέκυψε ότι ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί βιοψία του όγκου για να εξεταστεί ιστολογικά και να καθοριστεί επακριβώς η όποια περαιτέρω θεραπεία και ότι ορθώς αποφασίστηκε στη συνέχεια το ανοιχτό χειρουργείο προκειμένου να ελεγχθεί η αιμορραγία της ασθενούς που προέκυψε στην προσπάθεια λήψης βιοψίας. ΔιατΕισΠρΑθ 8599/2018,

σελ. 992.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ Βλ. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

Αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσας για συμμετοχή σε απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Ως προς την ποινή, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής αυτεπαγγέλτως της επιεικέστερης ειδικώς ως προς τα όρια της ποινής φυλάκισης διάταξης του άρθρου 173 παρ. 2 του νέου ΠΚ, που προβλέπει πλαίσιο ποινής φυλάκισης από 10 ημέρες μέχρι 3 έτη. ΑΠ 1466/2019,

σελ. 959.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Η διάταξη του άρθρου 465 του νέου ΠΚ κατ’ ουσίαν εξειδικεύει τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ και στο πεδίο διατάξεων εκτελέσεως και εκτίσεως των ποινών. Ανεξαρτήτως τούτου, πάντως, τα άρθρα 2 παρ. 1 και 465 ΠΚ λειτουργούν υπέρ του καταδικασμένου και αξιώνουν την εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης του άρθρου 105 παρ. 2 εδ. δ΄ του προϊσχύσαντος ΠΚ, δηλαδή τον ευεργετικό υπολογισμό της μιας ημέρας παραμονής στο Κατάστημα Κράτησης του ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών καταδικασμένου ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. ΓνωμΕισΑΠ 5/2019,

σελ. 991.

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Η διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΠΚ προστατεύει την ανηλικότητα, ενώ αυτή του άρθρου 342 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 2 στοιχ. γ΄ ΠΚ προστατεύει επίσης την ανηλικότητα επιχειρώντας επιπλέον να προσφέρει στους ανηλίκους αυξημένη προστασία έναντι προσώπων που έχουν αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο την προστασία ή τη φροντίδα τους, έστω και προσωρινά. Κατά συνέπεια, συρρέει φαινομενικά με την πράξη της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ, η οποία απωθείται ως σιωπηρά επικουρική. ΜΟΕφΛαρ 170/2018,

σελ. 968.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αναθεωρείται η κατηγορία κατά των κατηγορουμένων και παραπέμπονται αυτοί στο αρμόδιο καθ’ ύλην Τριμελές Πλημμελειοδικείο αντί του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής και χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού και της επικίνδυνης και βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης. ΣυμβΕφΚαλαμ 14/2019,

σελ. 970.

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Η κράτηση καρκινοπαθούς σε τερματικό στάδιο παραβιάζει το άρθρο 3 της Σύμβασης. ΕΔΔΑ υπόθ. Dorneanu κατά Ρουμανίας, απόφ. της 28.11.2017,

σελ. 998.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Η απόρριψη του αιτήματος επανεξέτασης της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης κατόπιν καταδίκης από το ΕΔΔΑ δεν παραβιάζει το άρθρο 6 παρ. 1 της Σύμβασης. ΕΔΔΑ υπόθ. Morreira Ferreira κατά Πορτογαλίας, απόφ. της 11.7.2017,

σελ. 999.

Η άρνηση των εθνικών δικαστηρίων να αναστείλουν ή να αναβάλλουν την ποινική δίκη δεν παραβίασε το δικαίωμα δίκαιης δίκης του προσφεύγοντος. ΕΔΔΑ υπόθ. Τσαλκιτζή κατά Ελλάδος, απόφ. της 19.10.2017,

σελ. 1000.

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τι είναι ο νομικός πολιτισμός. Μελ. Η. Δαγκλής,

σελ. 893.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Ανεπαρκής έρευνα για το θάνατο προσώπου φερόμενου να σχετίζεται με την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. ΕΔΔΑ υπόθ. Τσαλικίδης και άλλοι κατά Ελλάδος, απόφ. της 16.11.2017,

σελ. 1002.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Αναφορικά με το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, τα δικαστικά πρόσωπα, δικαστές, Εισαγγελείς κ.λπ., που λαμβάνουν υποχρεωτικά γνώση του δυσφημιστικού ισχυρισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως όταν καλούνται να αποφανθούν σχετικά με αυτό το ίδιο το δυσφημιστικό γεγονός, δεν είναι εξ αυτού του λόγου και μόνο τρίτοι ούτε εξ αυτού και μόνο μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η προσφορότητα του γεγονότος για προσβολή της τιμής. ΑΠ 490/2019,

σελ. 966.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Η προσφεύγουσα έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεν είναι φυγόποινη ή φυγόδικη, έχει γνωστή διαμονή, δεν προκύπτει ότι έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή της και έχει παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας όποτε κλήθηκε προς τούτο. Επομένως, κρίνεται ότι και στη συνέχεια της διαδικασίας θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της τυχόν καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του σκοπού αυτού η διατήρηση του περιοριστικού όρου της καταβολής εγγυοδοσίας ή η επιβολή οποιουδήποτε περιοριστικού όρου. ΣυμβΠλημΑθ 3384/2019,

σελ. 987.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Βλ. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Το ζήτημα της ερμηνευτικής προσέγγισης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1, 5 Ν 4411/2016 σε σχέση με την ποινική κύρωση από το άρθρο 28 παρ. 1 Ν 1650/1986 έχει απασχολήσει τα ποινικά δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν και συναφείς ποινικές υποθέσεις για εκδίκαση, δεδομένο που επιβάλλει να μη λαμβάνει θέση η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. ΓνωμΕισΑΠ 6/2019,

σελ. 992.

ΕΚΡΗΞΗ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο πυροδότησαν με τη χρήση γυμνής φλόγας και προκάλεσαν έκρηξη, την ώρα της Ανάστασης, από την οποία αμφότεροι τραυματίστηκαν, ο μεν πρώτος βαριά, ο δε δεύτερος σοβαρά, από την πράξη τους δε αυτή δεν προκλήθηκε κίνδυνος ανθρώπου ή κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα. ΣυμβΕφΚαλαμ 14/2019,

σελ. 970.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ο «σύννομος» βίος στο άρθρο 84 ΠΚ. Μελ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 889.

Η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2α΄ του νέου ΠΚ είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας, αφού με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, καθόσον υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της «νόμιμης» ζωής έναντι του απροσδιόριστου κριτηρίου της «έντιμης» ζωής, που απαιτούνταν από την προϊσχύσασα διάταξη και δεν ελέγχεται πλέον η κατά το Σύνταγμα «απαραβίαστη» προηγούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή του υπαιτίου. ΑΠ 1466/2019,

σελ. 959.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ελευθερία της έκφρασης κατά το Supreme Court των ΗΠΑ: Η περίπτωση της καταστροφής των εθνικών συμβόλων και η αμφίβολη συνταγματικότητα του άρθρου 181/191Α ΠΚ. Μελ. Αρ. Ασκητής,

σελ. 902.

Η απαγόρευση δημοσίευσης αναγνωρίσιμων εικόνων του κατηγορούμενου για φόνο προσώπου είναι δικαιολογημένη. ΕΔΔΑ υπόθ. Axel Springer SE and RTL Τelevision Gmbh κατά Γερμανίας, απόφ. της 21.9.2017,

σελ. 996.

Το να αναγκασθεί ένας δημοσιογράφος να καταθέσει για μία εκ των πηγών του δεν δικαιολογείται, υπό συμβατική άποψη, ακόμη και όταν η πηγή έχει γίνει γνωστή στις αρχές. ΕΔΔΑ υπόθ. Becker κατά Νορβηγίας, απόφ. της 5.10.2017,

σελ. 997.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης της εμπορίας ανθρώπων με την ειδικότερη μορφή της εκμετάλλευσης της εργασίας, το στοιχείο της φυσικής εξουσίασης του δράστη επί του θύματος δεν απαιτεί την πλήρη υποδούλωση, την πλήρη στέρηση της ελευθερίας του θύματος, ούτε τη διαρκή και χωρίς διακοπή θέση του υπό την εξουσία του δράστη, ενώ για να θεωρηθεί η θέση του θύματος ως ευάλωτη, πρέπει τούτο να έχει περιέλθει σε πλήρη αδυναμία αυτοπροστασίας. ΑΠ Ολ 2/2019,

σελ. 944.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Εν προκειμένω, αποδείχθηκε ότι εξεδόθη απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου, δυνάμει της οποίας απαγγέλθηκε η συναινετική λύση του γάμου μεταξύ του εγκαλούντος και της κατηγορουμένης, ενώ περαιτέρω, μεταξύ άλλων, επικυρώθηκε η έγγραφη συμφωνία τους, με την οποία ρυθμίσθηκε η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή του ανήλικου τέκνου τους. Πλην όμως, η ως άνω απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 232Α ΠΚ. ΜΠλημΑγριν 2890/2018,

σελ. 973.

ΕΦΕΣΗ

Εάν ο εκκαλών κατηγορούμενος εμφανισθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεώς του και μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχωρήσει, η δίκη συνεχίζεται και αυτός λογίζεται ότι είναι παρών και στο υπόλοιπο μέρος της συνεχισθείσης δίκης μέχρι και την έκδοση της απόφασης. Αν όμως ο κατηγορούμενος εμφανισθεί και μετά την έναρξη της συζήτησης της εφέσεως η δίκη αναβληθεί ή διακοπεί για άλλη δικάσιμο και δεν εμφανισθεί αυτός κατά τη νέα δικάσιμο, δικάζεται μεν σαν να ήταν παρών, δεν θεωρείται όμως ότι η απόφαση που θα εκδοθεί κατά τη νέα δικάσιμο απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο. ΑΠ 219/2018,

σελ. 985.

ΙΑΤΡΟΙ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έγκληση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος των εγκαλουμένων ιατρών. Συγκεκριμένα, με βάση το συμπέρασμα της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης αλλά και τις ένορκες καταθέσεις δύο ιατρών, προέκυψε ότι ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί βιοψία του όγκου για να εξεταστεί ιστολογικά και να καθοριστεί επακριβώς η όποια περαιτέρω θεραπεία και ότι ορθώς αποφασίστηκε στη συνέχεια το ανοιχτό χειρουργείο προκειμένου να ελεγχθεί η αιμορραγία της ασθενούς που προέκυψε στην προσπάθεια λήψης βιοψίας. ΔιατΕισΠρΑθ 8599/2018,

σελ. 992.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Η χρησιμοποίηση για πειθαρχικούς λόγους τηλεφωνικής συνομιλίας καταγεγραμμένης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στην οποία η προσφεύγουσα δεν ήταν διάδικος, δεν παραβιάζει το εγγυώμενο από το άρθρο 8 της Σύμβασης δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής της ζωής. ΕΔΔΑ υπόθ. Τerrazoni κατά Γαλλίας, απόφ. της 29.6.2017,

σελ. 1001.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για να έχει νομική σημασία η ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό θα πρέπει η (μη πλήρης) μέθη του κατηγορουμένου να χαρακτηρισθεί ως ανυπαίτια. Για να χαρακτηρισθεί δε ως ανυπαίτια θα πρέπει να μην οφείλεται σε πρόθεση ή αμέλεια του δράστη, δηλαδή θα πρέπει η μέθη να μην προέρχεται από σφάλμα του, αλλά να οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. Εν προκειμένω, ο κατηγορούμενος κατανάλωσε με δική του πρωτοβουλία αλκοολούχα ποτά και ναρκωτικές ουσίες γνωρίζοντας την πιθανότητα να τον οδηγήσουν τουλάχιστον σε κατάσταση μέθης. Επομένως η μη πλήρης μέθη του ήταν συγχρόνως και υπαίτια. ΜΟΔΘεσ 405/2017,

σελ. 962.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

Η διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΠΚ προστατεύει την ανηλικότητα, ενώ αυτή του άρθρου 342 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 2 στοιχ. γ΄ ΠΚ προστατεύει επίσης την ανηλικότητα επιχειρώντας επιπλέον να προσφέρει στους ανηλίκους αυξημένη προστασία έναντι προσώπων που έχουν αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο την προστασία ή τη φροντίδα τους, έστω και προσωρινά. Κατά συνέπεια, συρρέει φαινομενικά με την πράξη της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ, η οποία απωθείται ως σιωπηρά επικουρική. ΜΟΕφΛαρ 170/2018,

σελ. 968.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Δεν είναι ικανές να θεμελιώσουν γνώση του κατηγορουμένου, ως προς τη λαθραία ή µη προέλευση του αγορασθέντος καπνού, οι παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης ότι οι ποσότητες του καπνού που αυτός τμηματικά αγόρασε δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και ότι δεν υπήρχε άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εφόσον δεν αναγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι ο προμηθευτής του δεν διέθετε άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής για την πώληση του καπνού που ο ίδιος παρήγαγε. ΑΠ Ολ 1/2019,

σελ. 941.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας. Ειδικότερα, στη δίκη ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα δεν είχε την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα ή του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, αλλά αυτή της κατηγορουμένης και δεν υπάρχει διάταξη Εισαγγελέα, κατά το άρθρο 9 Ν 2928/2001, που να επιτρέπει την εξέτασή της ως προστατευόμενου προσώπου, με τη χρήση των σχετικών μέσων, σε διαφορετική δίκη, στην οποία έχει άλλη ιδιότητα. ΑΠ 1466/2019,

σελ. 959.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Βλ. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Βλ. και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Κηρύσσεται αθώα η κατηγορουμένη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση. Εν προκειμένω, η οικεία απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 232Α ΠΚ, για την αντικειμενική θεμελίωση του οποίου απαιτείται μη συμμόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης, με την οποία ο δράστης υποχρεώνεται σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του. Στην παρούσα περίπτωση, η ως άνω απόφαση δεν εμπεριέχει στο διατακτικό της καταψηφιστική εκτελεστή διάταξη, που να υποχρεώνει την κατηγορουμένη σε συμμόρφωση. ΜΠλημΑγριν 2890/2018,

σελ. 973.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Κηρύσσονται ένοχοι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της καλλιέργειας ινδικής κάνναβης και για κατοχή ναρκωτικών από κοινού, ο δε ένας εξ αυτών ως τοξικομανής. Συγκεκριμένα, αυτοί κατείχαν τις οικείες ποσότητες με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Αποδείχθηκε δε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις. Η εξάρτησή του αυτή διαπιστώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχίατρο. ΜΕφΚακΠατρ 101/2017,

σελ. 976.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης όπου διερευνάται η στοιχειοθέτηση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δύναται να υπάρξει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εφόσον πιθανολογείται ότι εντός αυτών ευρίσκονται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που προέρχονται από τη βασική εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η δέσμευση αυτή δύναται να λάβει χώρα άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής. ΣυμβΠλημΑθ 592/2019,

σελ. 977.

ΝΟΜΟΣ Βλ. και ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 ΠΚ. Tο διαχρονικό δίκαιο στον χώρο επιμέτρησης και έκτισης των ποινών. Άρθρο Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 937.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αναστολή εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης κρατουμένων, των οποίων οι αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος μετά την εκδίκασή τους σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό κατέστησαν πλημμελήματα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, με ενδεχόμενο να έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή να επίκειται η παραγραφή τους. ΕγκΕισΑΠ 8/2019,

σελ. 992.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το ζήτημα της ερμηνευτικής προσέγγισης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1, 5 Ν 4411/2016 σε σχέση με την ποινική κύρωση από το άρθρο 28 παρ. 1 Ν 1650/1986 έχει απασχολήσει τα ποινικά δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν και συναφείς ποινικές υποθέσεις για εκδίκαση, δεδομένο που επιβάλλει να μη λαμβάνει θέση η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. ΓνωμΕισΑΠ 6/2019,

σελ. 992.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφεύγουσα έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεν είναι φυγόποινη ή φυγόδικη, έχει γνωστή διαμονή, δεν προκύπτει ότι έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή της και έχει παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας όποτε κλήθηκε προς τούτο. Επομένως, κρίνεται ότι και στη συνέχεια της διαδικασίας θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της τυχόν καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του σκοπού αυτού η διατήρηση του περιοριστικού όρου της καταβολής εγγυοδοσίας ή η επιβολή οποιουδήποτε περιοριστικού όρου. ΣυμβΠλημΑθ 3384/2019,

σελ. 987.

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ

Αναστολή εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης κρατουμένων, των οποίων οι αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος μετά την εκδίκασή τους σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό κατέστησαν πλημμελήματα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, με ενδεχόμενο να έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή να επίκειται η παραγραφή τους. ΕγκΕισΑΠ 8/2019,

σελ. 992.

ΠΟΙΝΗ

Εφόσον η πρωτόδικη απόφαση, που αφορούσε συρρέουσες ποινές μέχρι έξι μηνών, οι οποίες αν και προσμετρήθηκαν σε συνολική ποινή δέκα μηνών, διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους, είχε εκδοθεί προ της ενάρξεως ισχύος του Ν 4411/2016 και δεν είχαν καταστεί αμετάκλητες οι μη εκτιθείσες ως άνω ποινές, έπρεπε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο να εφαρμόσει τον επιεικέστερο Ν 4411/2016. Συνεπώς, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, καταδικάζοντας τον αναιρεσείοντα μετά την ισχύ του Ν 4411/2016, υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια της υπερβάσεως εξουσίας και της μη εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου. ΑΠ 219/2018,

σελ. 985.

Η διάταξη του άρθρου 465 του νέου ΠΚ κατ’ ουσίαν εξειδικεύει τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ και στο πεδίο διατάξεων εκτελέσεως και εκτίσεως των ποινών. Ανεξαρτήτως τούτου, πάντως, τα άρθρα 2 παρ. 1 και 465 ΠΚ λειτουργούν υπέρ του καταδικασμένου και αξιώνουν την εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης του άρθρου 105 παρ. 2 εδ. δ΄ του προϊσχύσαντος ΠΚ, δηλαδή τον ευεργετικό υπολογισμό της μιας ημέρας παραμονής στο Κατάστημα Κράτησης του ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών καταδικασμένου ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. ΓνωμΕισΑΠ 5/2019,

σελ. 991.

Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 ΠΚ. Tο διαχρονικό δίκαιο στον χώρο επιμέτρησης και έκτισης των ποινών. Άρθρο Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 937.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η αποτελεσματικότητα της ποινικής υπεράσπισης ως προϋπόθεση της νομιμοποίησης της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου. Μελ. Κρ. Κοκκινάκης,

σελ. 898.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Το ζήτημα της ερμηνευτικής προσέγγισης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1, 5 Ν 4411/2016 σε σχέση με την ποινική κύρωση από το άρθρο 28 παρ. 1 Ν 1650/1986 έχει απασχολήσει τα ποινικά δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν και συναφείς ποινικές υποθέσεις για εκδίκαση, δεδομένο που επιβάλλει να μη λαμβάνει θέση η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. ΓνωμΕισΑΠ 6/2019,

σελ. 992.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαδικασίες ποινικής καταστολής στην αγγλοσαξωνική Βρετανία (500-1000 μ.Χ.). Από την αντεκδίκηση και τις θεοδικίες στους ενόρκους. Μελ. Κ.Δ. Παπαδόπουλος,

σελ. 912.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Η παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση μετά από αναίρεση, εφόσον η εισαχθείσα στο εν λόγω Δικαστήριο της παραπομπής κατηγορία για την αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής απάτης κατ' εξακολούθηση ήταν ενεργός προς ουσιαστική έρευνα, είναι νόμιμη, εφόσον, μετά την εν μέρει αναίρεση και την παραπομπή, ο κατηγορούμενος και οι λοιποί διάδικοι, κατά το αναιρεθέν μέρος, επανήλθαν στην αρχική τους θέση, οπότε το αμέσως ζημιωθέν πολιτικώς ενάγον ΙΚΑ νομιμοποιείτο στη συγκεκριμένη περίπτωση προς υποστήριξη της ενοχής για την πράξη αυτή. ΑΠ 1085/2018,

σελ. 981.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης όπου διερευνάται η στοιχειοθέτηση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δύναται να υπάρξει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εφόσον πιθανολογείται ότι εντός αυτών ευρίσκονται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που προέρχονται από τη βασική εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η δέσμευση αυτή δύναται να λάβει χώρα άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής. ΣυμβΠλημΑθ 592/2019,

σελ. 977.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ελευθερία της έκφρασης κατά το Supreme Court των ΗΠΑ: Η περίπτωση της καταστροφής των εθνικών συμβόλων και η αμφίβολη συνταγματικότητα του άρθρου 181/191Α ΠΚ. Μελ. Αρ. Ασκητής,

σελ. 902.

ΣΥΡΡΟΗ

Η διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΠΚ προστατεύει την ανηλικότητα, ενώ αυτή του άρθρου 342 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 2 στοιχ. γ΄ ΠΚ προστατεύει επίσης την ανηλικότητα επιχειρώντας επιπλέον να προσφέρει στους ανηλίκους αυξημένη προστασία έναντι προσώπων που έχουν αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο την προστασία ή τη φροντίδα τους, έστω και προσωρινά. Κατά συνέπεια, συρρέει φαινομενικά με την πράξη της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ, η οποία απωθείται ως σιωπηρά επικουρική. ΜΟΕφΛαρ 170/2018,

σελ. 968.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας, απορριπτομένου του αυτοτελούς ισχυρισμού περί μειωμένου καταλογισμού. ΜΟΔΘεσ 405/2017,

σελ. 962.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ

Κηρύσσονται ένοχοι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της καλλιέργειας ινδικής κάνναβης και για κατοχή ναρκωτικών από κοινού, ο δε ένας εξ αυτών ως τοξικομανής. Κατά την κλινική εξέταση του κατηγορουμένου διαπιστώθηκαν διάχυτες θρομβώσεις κατά μήκος των αντιβραχίων, που ανάγονται σε μεγάλο βάθος χρόνου και αποστήματα μαλακών μορίων από χρόνια συστηματική χρήση ηρωίνης. ΜΕφΚακΠατρ 101/2017,

σελ. 976.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Η αποτελεσματικότητα της ποινικής υπεράσπισης ως προϋπόθεση της νομιμοποίησης της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου. Μελ. Κρ. Κοκκινάκης,

σελ. 898.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. και ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Εφόσον η πρωτόδικη απόφαση, που αφορούσε συρρέουσες ποινές μέχρι έξι μηνών, οι οποίες αν και προσμετρήθηκαν σε συνολική ποινή δέκα μηνών, διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους, είχε εκδοθεί προ της ενάρξεως ισχύος του Ν 4411/2016 και δεν είχαν καταστεί αμετάκλητες οι μη εκτιθείσες ως άνω ποινές, έπρεπε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο να εφαρμόσει τον επιεικέστερο Ν 4411/2016. Συνεπώς, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, καταδικάζοντας τον αναιρεσείοντα μετά την ισχύ του Ν 4411/2016, υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια της υπερβάσεως εξουσίας και της μη εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου. ΑΠ 219/2018,

σελ. 985.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Κηρύσσεται αθώος λόγω αμφιβολιών ο κατηγορούμενος για την πράξη της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, δεν αποδείχθηκε σε βαθμό πλήρους δικανικής πεποίθησης, αλλά αντίθετα δημιουργήθηκαν αμφιβολίες στο Δικαστήριο για το αν οι εν λόγω συναλλαγές ήταν πράγματι ανύπαρκτες, καθόσον οι ποσότητες των σχετικών υλικών λιπαντικών που αναφέρονται στα τιμολόγια ήταν αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης και δεν προέκυψε από τον σχετικό έλεγχο ότι εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρίας άλλες αγορές τέτοιων υλικών. ΠεντΕφΘεσ 248/2017,

σελ. 975.