Τεύχος 10, Οκτώβριος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 24
Τεύχη: 256
Άρθρα: 8432

A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Β΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό Δελτίο

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Γενικό Μέρος

Άμυνα
Κατάσταση ανάγκης

ΙΙ. Ειδικό Μέρος

Πλαστογραφία
Σωματική βλάβη
Δυσφήμηση
Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Χρέη προς το Δημόσιο
Αποδοχές εργαζομένων
Ασφαλιστικές εισφορές
Ναρκωτικά

ΙV. Ποινική Δικονομία

Αναστολή διαδικασίας
Δικαίωμα σιωπής
Κανονισμός αρμοδιότητας
Επανάληψη διαδικασίας

V. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις

Ποινικό μητρώο
Συνολική ποινή κάθειρξης
Χρέη προς το Δημόσιο
Πλαστογραφία

Δ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998