Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 10, Οκτώβριος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται και για την παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναστολής της ποινικής διαδικασίας. Έλλειψη αιτιολογημένης απόφασης περί απόρριψης του αιτήματος αναστολής κατ’ άρθρο 80 ΚΠΔ, θεωρουμένου του κατηγορουμένου ότι εκπροσωπείτο νομοτύπως από τον συνήγορό του. ΑΠ 93/2019,

σελ. 1101.

Επί μη καταβολής αποδοχών εργαζομένων, αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσδιορίζεται η μορφή του, η εταιρική μορφή (αν πρόκειται για εταιρία) και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η θέση και η ιδιότητα του κατηγορουμένου στο νομικό αυτό πρόσωπο. Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση των άρθρων 28 Ν 3996/2011 και μόνο παρ. 1 ΑΝ 690/1945. ΑΠ 408/2019,

σελ. 1093.

ΑΜΥΝΑ

Δεν υφίσταται κατάσταση άμυνας όταν συντρέχει περίπτωση αμοιβαίας επίθεσης και απόκρουσης και όταν η παρούσα επίθεση μπορεί να αποτραπεί ή να παραμερισθεί με άλλα μέσα, όπως η ακίνδυνη φυγή. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων. ΑΠ 542/2018,

σελ. 1063.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βλ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Επί διαπίστωσης διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο, αν δεν καταλήξει σε αθωωτική απόφαση, διατάσσει υποχρεωτικά την αναστολή της διαδικασίας. Έλλειψη απαιτουμένης αιτιολογίας της απόρριψης του κατ’ άρθρο 80 ΚΠΔ αιτήματος, θεωρουμένου του κατηγορουμένου ότι εκπροσωπείται νομοτύπως από τον συνήγορό του. ΑΠ 93/2019,

σελ. 1101.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Καταδίκη του κατηγορουμένου–μηχανοδηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια (κατά συνυπαιτιότητα με το θύμα) που τέλεσε παρασύροντας τη διερχόμενη από διάβαση παθούσα (αντιθ. μειοψ.). ΤρΠλημΑθ 875/2019,

σελ. 1085.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η μη καταβολή αποδοχών συντελείται ευθύς ως ο υπόχρεος παραλείψει να καταβάλει στον δικαιούχο μισθωτό τις οφειλόμενες αποδοχές ή άλλης φύσης χορηγίες μέσα στην οριζόμενη προθεσμία. Επί εργοδότη νομικού προσώπου πρέπει να προσδιορίζεται η μορφή του, η εταιρική μορφή (αν πρόκειται για εταιρία) και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η θέση και η ιδιότητα του κατηγορουμένου στο νομικό αυτό πρόσωπο. Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση των άρθρων 28 Ν 3996/2011 και μόνο παρ. 1 ΑΝ 690/1945. ΑΠ 408/2019,

σελ. 1093.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη χορήγηση της ειδικής υφ’ όρον απόλυσης σε εξαρτημένους δράστες υπό το άρθρο 35 παρ. 1 Ν 4139/2013. Ειδικότερα ο κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να συντρέχει η εξάρτηση και η αρμοδιότητα για τη σχετική κρίση. Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 1034.

Για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο εξαρτημένου δράστη κατ’ άρθρο 35 παρ. 1 του Ν 4139/2013 απαιτείται διαπίστωση της τοξικομανίας του κατά τον χρόνο τέλεσης της σχετικής με τα ναρκωτικά πράξης ή τέλεση της πράξης όντας τοξικομανής προς διευκόλυνση της διακίνησης ναρκωτικών. ΣυμβΠλημΛαρ 259/2018,

σελ. 1097.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το Συμβούλιο Εφετών υπερέβη την εξουσία του παραπέμποντας υπόθεση σε Πρωτοδικείο στο οποίο υπηρετούσαν ως δικαστικά πρόσωπα δύο εκ των εγκαλουμένων. Επίσης, αρμόδιος στην περίπτωση αυτή ήταν ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο. ΣυμβΑΠ 338/2018,

σελ. 1104.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Καταδίκη του κατηγορουμένου για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ποινικά υπεύθυνος ο ασκών τη de facto διαχείριση της εταιρίας. ΤρΠλημΒολ 1429/2018,

σελ. 1096.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ

Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται όταν αξιοποιούνται αποδεικτικώς μαρτυρικές καταθέσεις που δόθηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν επέρχεται όμως παραβίαση του δικαιώματος σιωπής του κατηγορουμένου με την αξιοποίηση του υποβληθέντος από τον ίδιο υπομνήματος έγγραφων εξηγήσεων κατά τη διάρκεια της προανακριτικής εξέτασης. ΑΠ 344/2018,

σελ. 1103.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστή. Μελ. Θ. Κονταξής/Β. Σταϊκούρα,

σελ. 1025.

Οι δικαστές και οι δικαστικοί γραμματείς που λαμβάνουν υποχρεωτικά γνώση δυσφημιστικού ισχυρισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν θεωρούνται «τρίτοι» για την τέλεση ενώπιόν τους συκοφαντικής δυσφήμησης. ΑΠ 987/2019,

σελ. 1079.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Βλ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΟΛΟΣ Βλ. και ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

Για τη στοιχειοθέτηση ενδεχόμενου δόλου απαιτείται ο δράστης να γνωρίζει ως πιθανό και να αποδέχεται το αξιόποινο αποτέλεσμα, χωρίς να πιστεύει στη μη επέλευσή του. Αιτιολογημένη καταδίκη των κατηγορουμένων (Μοναχών), του μεν πρώτου για έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, οπλοχρησία και απόπειρα εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο (απορριπτομένου του ισχυρισμού περί συνδρομής κατάστασης ανάγκης), του δε δεύτερου για ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές και των λοιπών για απλή συνέργεια στην κατοχή των εκρηκτικών υλών. MOΔΘεσ 32-41/2017,

σελ. 1065.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Αναίρεση εν μέρει της καταδίκης για συκοφαντική δυσφήμηση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρων 362 και 363 ΠΚ. Δεν θεωρούνται «τρίτοι» οι δικαστές και οι δικαστικοί γραμματείς. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου για ψευδή καταμήνυση. ΑΠ 987/2019,

σελ. 1079.

ΕΓΚΛΗΣΗ

Απορρίπτεται κατ’ άρθρο 47 παρ. 1, 2 ΚΠΔ η επέχουσα θέση εγκλήσεως ένορκη κατάθεση για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις επαρκείς σε βάρος των εγκαλουμένων. ΔιατΕισΠλημΑθ 1693/2019,

σελ. 1111.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν επεκτείνεται επί θεμάτων που απασχολούν τα δικαστήρια ή τα δικαστικά συμβούλια, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης τους. ΓνωμΕισΑΠ 8/2019,

σελ. 1109.

Οι γενικές οδηγίες του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν πρέπει να αφορούν τον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης. Δεν καταφάσκεται αρμοδιότητα αυτού για γνωμοδότηση επί ζητήματος, για το οποίο επίκειται κρίση των αρμόδιων δικαστικών οργάνων. ΓνωμΕισΑΠ 9/2019,

σελ. 1110.

ΕΚΡΗΞΗ – ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Για τη θεμελίωση της έκρηξης πρέπει να διαπιστώνεται ότι μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο. Είδος εκρηκτικού μηχανισμού είναι και η βόμβα μολότοφ. Αιτιολογημένη καταδίκη των κατηγορουμένων (Μοναχών), του μεν πρώτου για έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, οπλοχρησία και απόπειρα εμπρησμού με πρόθεση (απορριπτομένου του ισχυρισμού περί συνδρομής κατάστασης ανάγκης), του δε δεύτερου για ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές και των λοιπών για απλή συνέργεια στην κατοχή των εκρηκτικών υλών. MOΔΘεσ 32-41/2017,

σελ. 1065.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία, μη τελουμένων σε κατάσταση άμυνας. Απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2α΄, ε΄ ΠΚ, καθώς δεν αποδείχθηκαν τα αναγκαία για τη θεμελίωσή τους πραγματικά περιστατικά. ΑΠ 542/2018,

σελ. 1063.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων, για να αποτελέσουν «νέο» γεγονός προς επανάληψη της διαδικασίας, θα πρέπει η ψευδορκία να αποδεικνύεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εκτός αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην ουσία ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη. Στην έννοια της παραπάνω ψευδούς κατάθεσης μάρτυρα περιλαμβάνεται και η ψευδής ανώμοτη κατάθεση ενάγοντα. Δεν αποτελούν λόγο επανάληψης της διαδικασίας ισχυρισμοί για κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ούτε τυχόν δικονομικά σφάλματα της κύριας διαδικασίας. ΣυμβΑΠ 328/2018,

σελ. 1106.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ Βλ. ΠΟΙΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Για τη στοιχειοθέτηση κατάστασης ανάγκης η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλον πρέπει να είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα σημαντικά κατώτερη από αυτή που απειλήθηκε. Τυχόν αμφιβολία δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται υπέρ του δράστη. Η αναγκαστική εκτέλεση δεν εμπίπτει στην έννοια του «κινδύνου». Καταδίκη των κατηγορουμένων (Μοναχών), του μεν πρώτου για έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, οπλοχρησία και απόπειρα εμπρησμού με πρόθεση, του δε δεύτερου για ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές και των λοιπών για απλή συνέργεια στην κατοχή των εκρηκτικών υλών. MOΔΘεσ 32-41/2017,

σελ. 1065.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Βλ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη χορήγηση της ειδικής υφ’ όρον απόλυσης σε εξαρτημένους δράστες υπό το άρθρο 35 παρ. 1 Ν 4139/2013. Ειδικότερα ο κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να συντρέχει η εξάρτηση και η αρμοδιότητα για τη σχετική κρίση. Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 1034.

Για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο εξαρτημένου δράστη απαιτείται διαπίστωση της τοξικομανίας του κατά τον χρόνο τέλεσης πράξης από τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 εδ. α΄ του Ν 4139/2013 ή τέλεση πράξης προς διευκόλυνση της διακίνησης ναρκωτικών. Αρμόδιο δικαστήριο να κρίνει επί της αίτησης είναι το δικάζον αποκλειστικά τη σχετική πράξη. Απόρριψη της αίτησης του κρατουμένου που δεν διαπιστώθηκε τοξικομανία του κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. ΣυμβΠλημΛαρ 259/2018,

σελ. 1097.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Βλ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Επιεικέστερο το άρθρο 314 παρ. 1 εδ. α΄ μετά την ισχύ του νέου ΠΚ (1.7.2019). Παύση της ποινικής δίωξης υπό όρο για σωματική βλάβη από αμέλεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 Ν 4411/2006. ΑΠ 1402/2019,

σελ. 1078.

Επιεικέστερος είναι ο νόμος που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου. Ευμενέστερη διάταξη ειδικώς και μόνο ως προς την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης για το έγκλημα της πλαστογραφίας, είναι αυτή του ισχύοντος από 1.7.2019 ΠΚ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο. ΑΠ 1458/2019,

σελ. 1075.

Μετά την ισχύ του νέου ΠΚ, ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο είναι ο μεταγενέστερος της τέλεσης της πράξης νόμος, όταν καθιστά την πράξη ανέγκλητη. Αθώωση του κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, καθώς αντικείμενο ήταν χρέη εντασσόμενα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 66 του ΚΦΔ, η μη καταβολή των οποίων δεν είναι αξιόποινη κατ’ άρθρο 469 του νέου ΠΚ. ΑΠ 1519/2019 (παρατ. Γ. Καλούδης, Στ. Φακής),

σελ. 1088.

Κατ’ εφαρμογή της επιεικέστερης διάταξης του άρθρου 94 παρ. 1 του νέου ΠΚ, τα δικαστήρια προβαίνουν σε επανακαθορισμό βάσει αυτής του ανωτάτου ορίου της συνολικής ποινής κάθειρξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θίγεται το δεδικασμένο. ΓνωμΕισΑΠ 8/2019,

σελ. 1109.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση των άρθρων 28 Ν 3996/2011 και μόνο παρ. 1 ΑΝ 690/1945. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη για την πλημμεληματική παράβαση του άρθρου 28 παρ. 1 Ν 3996/2011, λόγω μερικής παραγραφής της. ΑΠ 408/2019,

σελ. 1093.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστή. Μελ. Θ. Κονταξής/Β. Σταϊκούρα,

σελ. 1025.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ευμενέστερη διάταξη ειδικώς και μόνο ως προς την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης, είναι αυτή του ισχύοντος από 1.7.2019 ΠΚ, καθώς με αυτήν προβλέπεται πλαίσιο ποινής φυλάκισης χωρίς ελάχιστο όριο, ενώ η προηγούμενη διάταξη, που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, προέβλεπε φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών έως 5 έτη. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή της διάταξης αυτής από τον Άρειο Πάγο. ΑΠ 1458/2019,

σελ. 1075.

Απόρριψη έγκλησης λόγω μη επαρκών ενδείξεων ενοχής για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση εκ μέρους του πρώτου εγκαλουμένου–δικηγόρου καθώς ενεργούσε σε δίκη βάσει εξουσιοδοτήσεων της πελάτισσάς του και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, οι οποίες καταρτίστηκαν κατόπιν συναίνεσή της (έστω και σιωπηρής), ακόμη κι αν δεν φέρουν την υπογραφή της. Απαλλαγή και της δεύτερης εγκαλουμένης για ψευδή βεβαίωση. ΔιατΕισΠλημΑθ 1693/2019,

σελ. 1111.

ΠΟΙΝΗ

Big data και αλγοριθμικές μελέτες επικινδυνότητας. Νέες προκλήσεις στον χώρο της ποινολογίας. Μελ. Γ. Παπαδημητράκης,

σελ. 1045.

Παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των περί «δοσοποίησης» διατάξεων του ΠΚ. Μελ. Π. Παναγόπουλος,

σελ. 1055.

Τα δικαστήρια προβαίνουν σε επανακαθορισμό του ανωτάτου ορίου της συνολικής ποινής κάθειρξης, βάσει της επιεικέστερης διάταξης του άρθρου 94 παρ. 1 του νέου ΠΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θίγεται το δεδικασμένο Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εκτελέσεως μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα χωρίς την προσφυγή στη διαδικασία των αμφιβολιών ή αντιρρήσεων του άρθρου 562 εδ. β΄ ΚΠΔ. ΓνωμΕισΑΠ 8/2019,

σελ. 1109.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Παύση της ποινικής δίωξης υπό όρο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 Ν 4411/2006, στο οποίο υπάγεται η σωματική βλάβη από αμέλεια, στην οποία εφαρμόζεται η επιεικέστερη υπό τον νέο ΠΚ διάταξη του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α΄ ως προς την επιβληθείσα ποινή. ΑΠ 1402/2019,

σελ. 1078.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για την ίδρυση ποινικής ευθύνης για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αρκεί και η de facto διαχείριση της εταιρίας. ΤρΠλημΒολ 1429/2018,

σελ. 1096.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Όταν θεσπίζονται κωλύματα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα εγκλήματα, οι αρμόδιες δημόσιες Υπηρεσίες νομιμοποιούνται βάσει της σχετικής νομοθεσίας να προβαίνουν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου και τα αρμόδια Τμήματα Ποινικού Μητρώου υποχρεούνται σε ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων. ΓνωμΕισΑΠ 7/2019,

σελ. 1108.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται όταν αξιοποιούνται αποδεικτικώς μαρτυρικές καταθέσεις που δόθηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν επέρχεται όμως παραβίαση του δικαιώματος σιωπής του κατηγορουμένου με την αξιοποίηση του υποβληθέντος από τον ίδιο υπομνήματος έγγραφων εξηγήσεων κατά τη διάρκεια της προανακριτικής εξέτασης. ΑΠ 344/2018,

σελ. 1103.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία, πράξεις που κρίθηκε ότι δεν τελέστηκαν σε κατάσταση άμυνας. Απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων. ΑΠ 542/2018,

σελ. 1063.

Η διάταξη του άρθρου 314 παρ. 1 του ισχύοντα από 1.7.2019 νέου Ποινικού Κώδικα είναι επιεικέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας. Παύση της ποινικής δίωξης υπό όρο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 Ν 4411/2006. ΑΠ 1402/2019,

σελ. 1078.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ Βλ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Καταδίκη του κατηγορουμένου–μηχανοδηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια (αντιθ. μειοψ.). Διαπιστώθηκε αμέλεια τόσο του κατηγορουμένου όσο και του θύματος, που από έλλειψη προσοχής δεν έλεγξε τις γραμμές πριν επιχειρήσει να διασχίσει αφύλακτη διάβαση. ΤρΠλημΑθ 875/2019,

σελ. 1085.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ

Όταν για τον διορισμό δημόσιου υπαλλήλου απαιτείται έλλειψη ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα εγκλήματα, οι αρμόδιες δημόσιες Υπηρεσίες νομιμοποιούνται βάσει της σχετικής νομοθεσίας να προβαίνουν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου. ΓνωμΕισΑΠ 7/2019,

σελ. 1108.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Υπέρβαση της εξουσίας του Συμβουλίου Εφετών που παρέπεμψε ποινική υπόθεση σε Πρωτοδικείο στο οποίο υπηρετούσαν και δύο εκ των εγκαλουμένων. Αρμόδιος επίσης ήταν ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο. ΣυμβΑΠ 338/2018,

σελ. 1104.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος σιωπής του κατηγορουμένου, με την αξιοποίηση του υποβληθέντος από τον ίδιο υπομνήματος έγγραφων εξηγήσεων κατά τη διάρκεια της προανακριτικής εξέτασης. ΑΠ 344/2018,

σελ. 1103.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ιδιότυπο αθροιστικό και όχι κατ’ εξακολούθηση έγκλημα η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ως χρόνος καταβολής του χρέους νοείται ο χρόνος της υπό στενή έννοια (ταμειακής) βεβαίωσής του. Αθώωση του κατηγορουμένου, λόγω εφαρμογής του επιεικέστερου άρθρου 469 του νέου ΠΚ, βάσει του οποίου καθίσταται ανέγκλητη η πράξη για χρέη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 66 του ΚΦΔ. ΑΠ 1519/2019 (παρατ. Γ. Καλούδης, Στ. Φακής),

σελ. 1088.

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Απόρριψη της έγκλησης για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση. Δεν στοιχειοθετήθηκε η υποκειμενική υπόσταση της δεύτερης πράξης, καθώς η δεύτερη εγκαλούσα προέβη σε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε εξουσιοδοτήσεις προς τον πρώτο εγκαλούμενο–δικηγόρο, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για γνήσια υπογραφή. ΔιατΕισΠλημΑθ 1693/2019,

σελ. 1111.

ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

Αιτιολογία του δόλου καταφάσκεται, όταν ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου. Αναίρεση της καταδίκης του για συκοφαντική δυσφήμηση. Δεν θεωρούνται «τρίτοι» οι δικαστές και οι δικαστικοί γραμματείς. ΑΠ 987/2019,

σελ. 1079.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Επανάληψη της διαδικασίας βάσει νέων ψευδών καταθέσεων μαρτύρων, εφόσον η ψευδορκία αποδεικνύεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εκτός αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην ουσία ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη. Στην έννοια της παραπάνω ψευδούς κατάθεσης μάρτυρα περιλαμβάνεται και η ψευδής ανώμοτη κατάθεση ενάγοντα. ΣυμβΑΠ 328/2018,

σελ. 1106.

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Επί διαπίστωσης διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο, αν δεν καταλήξει σε αθωωτική απόφαση, διατάσσει υποχρεωτικά την αναστολή της διαδικασίας. Έλλειψη απαιτουμένης αιτιολογίας της απόρριψης του κατ’ άρθρο 80 ΚΠΔ αιτήματος, θεωρουμένου του κατηγορουμένου ότι εκπροσωπείται νομοτύπως από τον συνήγορό του. ΑΠ 93/2019,

σελ. 1101.