Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2019, Νοέμβριος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η εισαγγελική έφεση δεν περιέχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία διότι δεν εκτίθενται σε αυτή συγκεκριμένες πλημμέλειες της εκκαλούμενης αθωωτικής απόφασης ούτε πραγματικά περιστατικά που να οδηγούν στην ενοχή των κατηγορουμένων, αφού δεν αρκεί για την αιτιολόγηση αυτής η παράθεση μόνο των αποδεικτικών στοιχείων και η επίκληση εσφαλμένης εκτίμησης αυτών, αλλά απαιτείται εκτεταμένη αντίκρουση κάθε μερικότερης απαλλακτικής νομικής και πραγματικής παραδοχής της εκκαλούμενης απόφασης. ΑΠ 991/2019,

σελ. 1195.

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ Βλ. και ΙΑΤΡΟΙ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Αιτιολογείται στην προσβαλλόμενη απόφαση η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του αναιρεσείοντος ιατρού και του επελθόντος αποτελέσματος, με την παραδοχή ότι το επελθόν αποτέλεσμα της σωματικής βλάβης της παθούσας οφείλεται στη διάγνωση της από 30.9.2011 ιστολογικής εξέτασης που συνέταξε ο ίδιος. ΑΠ 1329/2018,

σελ. 1166.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Novartis: Μια υπόθεση που πλήγωσε και πληγώνει τη Δικαιοσύνη. Μελ. Γ. Σανιδάς,

σελ. 1153.

Δίνονται οδηγίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς να αναφέρουν μετά από σχετική έρευνά τους, σε ποιες υποθέσεις παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση, καθώς και σε ποιες υποθέσεις ανακύπτει κίνδυνος παραγραφής, με τις διευκρινίσεις του Ανακριτή ή του Εισαγγελέα και τη δική τους γνώμη επ’ αυτού. ΕγκΕισΑΠ 12/2019,

σελ. 1227.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ Βλ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Κηρύσσεται κατά πλειοψηφία ένοχος ο κατηγορούμενος ιατρός για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ειδικότερα, συνεπεία όλων των ιατρικών σφαλμάτων και παραλείψεων του κατηγορουμένου, παρά την ολική υστερεκτομή, η αιμορραγία της επιτόκου δεν ελέγχθηκε, αναπτύχθηκε σύνδρομο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης λόγω της μαζικής αιμορραγίας που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και επιτυχώς και, παρά τη μεταφορά της επιτόκου στη ΜΕΘ για εντατική παρακολούθηση και υποστήριξη και την προσπάθεια που κατεβλήθη για ανάταξη της βαριάς υπο-ογκαιμίας, επήλθε ο θάνατός της από αιμορραγία. ΤρΠλημΘεσ 3739/2019,

σελ. 1176.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ Βλ. και ΠΟΙΝΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απορριπτομένου του ισχυρισμού του περί τέλεσης της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι αυτός είχε προαποφασίσει και εκτελέσει το έγκλημα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με σχέδιο και μεθοδικότητα, επιδεικνύοντας μάλιστα ιδιαίτερη ψυχραιμία (ραντεβού με το θύμα-πατέρα του σε απόμερο σημείο, απενεργοποίηση κινητού του τηλεφώνου, λήψη και οπλισμός κυνηγετικής καραμπίνας, αφαίρεση πινακίδων αυτοκινήτου της αδελφής του, πολλαπλοί πυροβολισμοί του θύματος από πολύ κοντινή απόφαση, μάζεμα των κάλυκων των φυσιγγίων κ.λπ.). ΜΟΔΠατρ 132/2019,

σελ. 1171.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Βλ. και ΠΟΙΝΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία, προεχόντως ως απαράδεκτη, η κρινόμενη αίτηση. Συγκεκριμένα, δεν εισάγονται με αυτήν αντιρρήσεις για την εκτελεστότητα της απόφασης ούτε για το είδος της ποινής ούτε για τη διάρκεια αυτής, αλλά αιτιάσεις στρεφόμενες κατά του Διευθυντή των Φυλακών και σχετιζόμενες αφενός με την παράλειψη του τελευταίου να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 110 ΠΚ και αφετέρου με την εκ μέρους του ίδιου ως άνω διοικητικού οργάνου καθυστερημένη διαβίβαση του φακέλου του στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών προκειμένου να εκδοθεί διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 Ν 4322/2015. ΤρΠλημΧαν 854/2016,

σελ. 1214.

ΑΠΑΤΗ

Για τη στοιχειοθέτηση της απάτης στο Δικαστήριο, η προβολή των ψευδών ισχυρισμών κρίνεται υπό τους όρους της αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα σε αυτή τη δικονομική συμπεριφορά και τη θεωρούμενη ως διαθετική πράξη δικαστική απόφαση. Τούτο σημαίνει ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χωρεί τεκμήριο ομολογίας και το Δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση απόφασης κατά συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται από τους διαδίκους, η βλάβη της περιουσίας του ηττηθέντος διαδίκου δεν είναι παράνομη, το μεν διότι δεν αποτελεί άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της ψευδούς παράστασης κατά τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, το δε διότι συνιστά τούτη αντανακλαστική συνέπεια νόμιμης, συνταγματικής περιωπής, διαδικασίας, βάσει του ισχύοντος θετικού δικαίου. ΔιατΕισΠρΑθ 2105/2019,

σελ. 1227.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Βλ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η ελλείπουσα προϋπόθεση μπορεί να είναι η οριζόμενη και απαιτούμενη για την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής ηλικία του καταδικασθέντος, είναι, όμως, δυνατό να αφορά και την εντός των ορίων του νόμου επιβληθείσα από το Δικαστήριο ποινή, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης η εν λόγω ποινή υπερέβαινε το ανώτατο όριο ποινής για την οποία χωρεί κατ’ οίκον έκτιση, ενώ κατά τον χρόνο της αίτησης, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής διάταξης, η επιβληθείσα ποινή είναι πλέον εντός των ορίων του νέου νόμου. ΣυμβΠλημ­Αθ 3345/2019,

σελ. 1217.

Μετά την ισχύ του Ν 3904/2010, επανήλθαν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όσα κακουργήματα σε βάρος ανήλικων θυμάτων είχαν αφαιρεθεί από την αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και είχαν υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του πέμπτου άρθρου του Ν 3625/2007. Τούτο συνάγεται και από τον σκοπό του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν 3904/2010. ΣυμβΑΠ 349/2018,

σελ. 1197.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κηρύσσεται ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος (εργοδότης επιχείρησης) για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και υπεξαίρεση, συνολικού ποσού 45.974,25 ευρώ. Περαιτέρω, κηρύσσεται αθώος ο πρώτος κατηγορούμενος για τα ίδια ως άνω αδικήματα, καθώς, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο τροποποιημένο καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρίας, αυτός κατείχε ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία 1%, ενώ την εξουσία εκπροσώπησης είχε αποκλειστικά ο δεύτερος κατηγορούμενος, μόνος διαχειριστής της, ο οποίος κατείχε ποσοστό 99% στην ανωτέρω εταιρία. ΤρΠλημΚαλαμ 1274/2017,

σελ. 1189.

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δικονομικά ζητήματα σε σχέση με την ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΜΕΡΟΣ Α΄). Μελ. Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1140.

ΒΟΥΛΕΥΜΑ

Οι λόγοι έφεσης κατά βουλεύματος προσδιορίζουν και την έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, η οποία έχει καταρχήν χαρακτήρα μερικό, υπό την έννοια ότι το Συμβούλιο Εφετών επιλαμβανόμενο της εφέσεως δεν μπορεί να επανεξετάσει καθ’ ολοκληρίαν την υπόθεση από πραγματικής και νομικής απόψεως, αλλά υποχρεούται να εξετάσει, ως οιονεί ακυρωτικό όργανο, μόνο τους προβαλλόμενους δύο λόγους έφεσης. ΣυμβΕφΠατρ 79/2018,

σελ. 1199.

ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ Βλ. ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Από την επισκόπηση των διατακτικών των σχετικών αποφάσεων αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ταυτότητα των πράξεων για τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, εφόσον τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται και συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση της ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος διαφέρουν μεταξύ τους κατά τον χρόνο τελέσεως του αδικήματος, έστω και αν διαλαμβάνονται (εν μέρει) τα αυτά πραγματικά περιστατικά. ΑΠ 1638/2018,

σελ. 1182.

ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Novartis: Μια υπόθεση που πλήγωσε και πληγώνει τη Δικαιοσύνη. Μελ. Γ. Σανιδάς,

σελ. 1153.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια ποινικής δίκης (άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ) και η θέσπιση εθνικού ένδικου μέσου για δίκαιη ικανοποίηση σε περίπτωση παραβίασης αυτού. Μελ. Ε.-Κ. Αναστοπούλου/Π. Γαλάνης,

σελ. 1156.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Από την αδιάστικτη γραμματική διατύπωση των διατάξεων των άρθρων 51, 143 Ν 2318/1995 και 48 ΝΔ 1210/1972, σαφώς προκύπτει ότι οι επιδόσεις και λοιπές πράξεις που ενεργούνται από δικαστικό επιμελητή, εφόσον ο παραγγέλλων δεν είναι από τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, τραπεζών ελληνικών και ξένων και λοιπών προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, δεν τίθεται ζήτημα, αφού ελλείπει αντίθετη νομοθετική πρόβλεψη, παρακράτησης ποσοστού 50% από τη δικαιούμενη αμοιβή του δικαστική επιμελητή, υπέρ του οικείου Συλλόγου για να γίνει διανομή μεταξύ των μελών του. ΓνωμΕισΑΠ 10/2019,

σελ. 1224.

ΔΟΛΟΣ Βλ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Ως τρίτοι δεν μπορούν να θεωρηθούν τα δικαστικά πρόσωπα, τα οποία, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν αυστηρά προκαθορισμένους ρόλους, δεν εκφράζουν την προσωπική τους άποψη, δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε σχολιασμό όσων εκτίθενται στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας, δεν διασκέπτονται δημοσίως, δεν τους αφορούν τα πρόσωπα των διαδίκων. Επίσης, τρίτοι δεν μπορούν να θεωρηθούν γενικά πρόσωπα θεσμικά εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αγωγές, μηνύσεις, καταγγελίες, αναφορές των πολιτών κ.ά. (π.χ. ο αρμόδιος γραμματέας). ΔιατΕισΠρΑθ 2105/2019,

σελ. 1227.

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ Βλ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Βλ. και ΕΦΕΣΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Σε όλες τις Εισαγγελίες της Χώρας πρέπει να υπάρχει, κάθε ώρα και κάθε μέρα, ετοιμότητα συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού (Εισαγγελέα Υπηρεσίας), ο οποίος θα μεταβαίνει και εκτάκτως στο γραφείο της Εισαγγελίας και θα δέχεται τον προσαγόμενο συλληφθέντα. Η διάρκεια της κράτησης του προσώπου που συλλαμβάνεται πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και δεν νοείται χρονοτριβή εξαιτίας εισαγγελικής «αναβλητικότητας». ΕγκΕισΑΠ 10/2019,

σελ. 1225.

Δίνονται οδηγίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς να αναφέρουν μετά από σχετική έρευνά τους, σε ποιες υποθέσεις παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση, καθώς και σε ποιες υποθέσεις ανακύπτει κίνδυνος παραγραφής, με τις διευκρινίσεις του Ανακριτή ή του Εισαγγελέα και τη δική τους γνώμη επ’ αυτού. ΕγκΕισΑΠ 12/2019,

σελ. 1227.

Παροχή οδηγιών προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς σχετικά με την υποχρέωση σύνταξης τριμηνιαίων πινάκων. ΕγκΕισΑΠ 11/2019,

σελ. 1227.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Βλ. και ΠΟΙΝΗ

Ο κατηγορούμενος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα αυτό, όχι μόνο λόγω του λευκού ποινικού μητρώου του, αλλά και γιατί αποδείχθηκε ότι αυτός έως τότε έζησε χωρίς να παραβιάζει τους επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου. Επιπλέον, το θύμα φερόταν σκληρά και ανάρμοστα στον κατηγορούμενο γιο του, είχε αμφιβολίες ότι ήταν φυσικό του τέκνο και αδιαφορούσε πλήρως γι’ αυτόν. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της κράτησής του επέδειξε πολύ καλή διαγωγή, άψογη συμπεριφορά προς όλους, πραγματοποίησε 171 ημερομίσθια και παρακολούθησε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. ΜΟΔΠατρ 132/2019,

σελ. 1171.

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ενόψει της αντικειμενικότητας του λόγου για τον οποίο γίνεται δεκτή η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, πρέπει να επεκταθεί το αποτέλεσμα αυτό και ως προς τον συγκατηγορούμενο και καταδικασθέντα με την ίδια απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. ΑΠ 991/2019,

σελ. 1195.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η εισαγγελική έφεση δεν περιέχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία διότι δεν εκτίθενται σε αυτή συγκεκριμένες πλημμέλειες της εκκαλούμενης αθωωτικής απόφασης ούτε πραγματικά περιστατικά που να οδηγούν στην ενοχή των κατηγορουμένων, αφού δεν αρκεί για την αιτιολόγηση αυτής η παράθεση μόνο των αποδεικτικών στοιχείων και η επίκληση εσφαλμένης εκτίμησης αυτών, αλλά απαιτείται εκτεταμένη αντίκρουση κάθε μερικότερης απαλλακτικής νομικής και πραγματικής παραδοχής της εκκαλούμενης απόφασης. ΑΠ 991/2019,

σελ. 1195.

Οι λόγοι έφεσης κατά βουλεύματος προσδιορίζουν και την έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, η οποία έχει καταρχήν χαρακτήρα μερικό, υπό την έννοια ότι το Συμβούλιο Εφετών επιλαμβανόμενο της εφέσεως δεν μπορεί να επανεξετάσει καθ’ ολοκληρίαν την υπόθεση από πραγματικής και νομικής απόψεως, αλλά υποχρεούται να εξετάσει, ως οιονεί ακυρωτικό όργανο, μόνο τους προβαλλόμενους δύο λόγους έφεσης. Με άλλα λόγια, έχει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη του πρωτόδικου βουλεύματος στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόμενοι με την έφεση λόγοι. ΣυμβΕφΠατρ 79/2018,

σελ. 1199.

ΙΑΤΡΟΙ Βλ. και ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Η προσβαλλόμενη απόφαση εκθέτει τη σύνταξη αρχικά της από 30.9.2011 ιστολογικής εξέτασης στην οποία ο αναιρεσείων διέγνωσε ότι το εξετασθέν από αυτόν παρασκεύασμα είχε εμβαδόν 2,2 εκατοστών και επρόκειτο για πορογενές καρκίνωμα του μαστού και ότι συνέπεια αυτής της διαγνώσεως ήταν να υποχρεωθεί η εγκαλούσα να υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ως άνω διάγνωση ήταν πλήρως λανθασμένη, καθόσον στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία κακοήθειας στο υλικό που ο αναιρεσείων εξέτασε, λάθος που το αναγνώρισε εκ των υστέρων εκδίδοντας μία βελτιωμένη της αρχικής ιστολογική εξέταση. ΑΠ 1329/2018,

σελ. 1166.

Κηρύσσεται κατά πλειοψηφία ένοχος ο κατηγορούμενος ιατρός για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ειδικότερα, συνεπεία όλων των ιατρικών σφαλμάτων και παραλείψεων του κατηγορουμένου, παρά την ολική υστερεκτομή, η αιμορραγία της επιτόκου δεν ελέγχθηκε, αναπτύχθηκε σύνδρομο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης λόγω της μαζικής αιμορραγίας που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και επιτυχώς και, παρά τη μεταφορά της επιτόκου στη ΜΕΘ για εντατική παρακολούθηση και υποστήριξη και την προσπάθεια που κατεβλήθη για ανάταξη της βαριάς υπο-ογκαιμίας, επήλθε ο θάνατός της από αιμορραγία. ΤρΠλημΘεσ 3739/2019,

σελ. 1176.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Μετά την ισχύ του Ν 3904/2010, επανήλθαν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όσα κακουργήματα σε βάρος ανήλικων θυμάτων είχαν αφαιρεθεί από την αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και είχαν υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του πέμπτου άρθρου του Ν 3625/2007. ΣυμβΑΠ 349/2018,

σελ. 1197.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στοιχειοθετούνται εν προκειμένω αντικειμενικά και υποκειμενικά οι αξιόποινες πράξεις, για τον πρώτο κατηγορούμενο της προμήθειας προς δική του αποκλειστικά χρήση και της κατοχής που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες και για τον δεύτερο κατηγορούμενο της άμεσης συνέργειας σε προμήθεια, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από ηθική αυτουργία σε εισαγωγή ναρκωτικών σε αστυνομικό κρατητήριο και εισαγωγή ναρκωτικών σε αστυνομικό κρατητήριο αντιστοίχως. ΤρΕφΚακΘρακ 103/2015,

σελ. 1188.

ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Μετά την ισχύ του Ν 3904/2010, επανήλθαν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όσα κακουργήματα σε βάρος ανήλικων θυμάτων είχαν αφαιρεθεί από την αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και είχαν υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του πέμπτου άρθρου του Ν 3625/2007. ΣυμβΑΠ 349/2018,

σελ. 1197.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Βλ. και ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ

Στοιχειοθετούνται εν προκειμένω αντικειμενικά και υποκειμενικά οι αξιόποινες πράξεις, για τον πρώτο κατηγορούμενο της προμήθειας προς δική του αποκλειστικά χρήση και της κατοχής που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες και για τον δεύτερο κατηγορούμενο της άμεσης συνέργειας σε προμήθεια, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από ηθική αυτουργία σε εισαγωγή ναρκωτικών σε αστυνομικό κρατητήριο και εισαγωγή ναρκωτικών σε αστυνομικό κρατητήριο αντιστοίχως. Ο πρώτος δε κατηγορούμενος ως τοξικομανής κρίνεται ατιμώρητος. ΤρΕφΚακΘρακ 103/2015,

σελ. 1188.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βλ. και ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Γίνεται δεκτή τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσία, κατά πλειοψηφία, η κρινόμενη προσφυγή και διατάσσεται η μερική άρση ισχύος της διάταξης της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε σχέση με τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού της προσφεύγουσας, προκειμένου αυτή να λαμβάνει το εκάστοτε καταβαλλόμενο και αναλογούν μηνιαίο χρηματικό ποσό του μισθού της, μετά των τυχόν καταβαλλόμενων επιδομάτων και αναδρομικών. ΣυμβΠλημ­Αθ 3216/2019,

σελ. 1190.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ Βλ. και ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Επειδή πρόκειται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, δεν αιτιολογείται στην εισαγγελική έφεση ειδικώς ο σκοπός των κατηγορουμένων για πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους (υπερχειλής δόλος), ώστε να αντικρούεται η απαλλακτική κρίση ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου, για την ανυπαρξία του οποίου η εκκαλουμένη απόφαση διαλαμβάνει ιδιαιτέρως αναλυτικές αιτιολογίες. ΑΠ 991/2019,

σελ. 1195.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βλ. και ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος (Προέδρου ΔΣ ΑΕ) για ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος. Η αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν διέλαβε παραδοχές για τη διάθεση στερεών αποβλήτων είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, το μεν διότι το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του για ενοχή του κατηγορουμένου με την οικεία αιτιολογία, η οποία παραδεκτώς αλληλοσυμπλήρωνεται με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, το δε διότι, κατά τις εφαρμοσθείσες ποινικές διατάξεις, δεν προβλέπεται ποινική διαφοροποίηση ως προς την αντικειμενική υπόσταση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είτε πρόκειται περί υγρών ή στερεών αποβλήτων, ούτε ως προς τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. ΑΠ 1638/2018,

σελ. 1182.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικονομικά ζητήματα σε σχέση με την ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΜΕΡΟΣ Α΄). Μελ. Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1140.

Ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η νομολογιακή της αποτύπωση. Μελ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι,

σελ. 1129.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής ως αβάσιμη στην ουσία της, καθώς η έκτιση από τον αιτούντα της συγκεκριμένης ποινής κρίνεται απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων. Συγκεκριμένα, ο αιτών έχει υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας του, πλην όμως επιδεικνύει, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, μία έντονη παραβατική συμπεριφορά, καθώς κατά τα τελευταία έτη έχει επανειλημμένα τελέσει άδικες πράξεις σχετικές με τη νομοθεσία περί παιγνίων, την Υγειονομική Νομοθεσία και την παραβίαση σφράγισης της αρχής. ΣυμβΠλημΘεσ 1338/2015,

σελ. 1221.

Οι αιτιάσεις αφορούν τον τρόπο κατά τον οποίο ο αντιλέγων έπρεπε να είχε εκτίσει τη συνολική ποινή, αν δεν είχαν εμφιλοχωρήσει οι παραλείψεις του Διευθυντή των Φυλακών και του είχε χορηγηθεί απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης. Τα παράπονα όμως περί άκαιρης και δη καθυστερημένης εναλλαγής του τρόπου έκτισης της ποινής δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των αντιρρήσεων του άρθρου 565 ΚΠΔ, κατά μείζονα δε λόγο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των εν λόγω αντιρρήσεων η επικαλούμενη πραγματική πλάνη του αιτούντος ως προς τον τρόπο έκτισης της ποινής του. ΤρΠλημΧαν 854/2016,

σελ. 1214.

Το Δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφανθεί για τον τρόπο έκτισης της ποινής που επιβάλλει, στην περίπτωση που το προβλεπόμενο όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ενδεχόμενη δε παράλειψή του δεν καθιστά αρμόδιο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, η αρμοδιότητα του οποίου καταφάσκεται σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατ’ οίκον έκτιση. Η ελλείπουσα προϋπόθεση μπορεί να είναι η οριζόμενη και απαιτούμενη για την κατ’ οίκον έκτιση ηλικία του καταδικασθέντος, είναι, όμως, δυνατό να αφορά και την εντός των ορίων του νόμου επιβληθείσα από το Δικαστήριο ποινή. ΣυμβΠλημΑθ 3345/2019,

σελ. 1217.

Κατά την επιμέτρηση του πλαισίου ποινής σύμφωνα με το άρθρο 299 παρ. 1 νέου ΠΚ, μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και λοιπών λόγων μείωσης της ποινής, το Δικαστήριο δεν οφείλει να αναφέρει πρώτα αν θα επιβάλλει ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη από 10 έως 15 έτη ως ποινή βάσης και μετά να απαγγείλει την τελική ποινή (με την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων και λόγων μείωσης της ποινής), αλλά απαγγέλλει απευθείας την ποινή που πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, με πλαίσιο αυτής από 2 έτη φυλάκισης (ή από 1 έτος φυλάκισης αν αναγνωριστούν δύο ή και περισσότερα ελαφρυντικά) έως 15 έτη κάθειρξης. ΜΟΔΠατρ 132/2019,

σελ. 1171.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια ποινικής δίκης (άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ) και η θέσπιση εθνικού ένδικου μέσου για δίκαιη ικανοποίηση σε περίπτωση παραβίασης αυτού. Μελ. Ε.-Κ. Αναστοπούλου/Π. Γαλάνης,

σελ. 1156.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Novartis: Μια υπόθεση που πλήγωσε και πληγώνει τη Δικαιοσύνη. Μελ. Γ. Σανιδάς,

σελ. 1153.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο έλεγχος της νομιμοποιήσεως του πολιτικώς ενάγοντος γίνεται σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο ελέγχεται το νόμω βάσιμο της παραστάσεώς του, εάν δηλαδή με βάση τα πραγματικά περιστατικά που ο ίδιος επικαλείται στην έγκλησή του θα μπορούσε να έχει υποστεί βλάβη (υλική ή ηθική), και σε δεύτερο στάδιο το ουσία βάσιμο αυτής, εάν δηλαδή ο δηλών παράσταση πολιτικής αγωγής υπέστη πράγματι υλική ή ηθική βλάβη. ΣυμβΕφΠατρ 79/2018,

σελ. 1199.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Οι αιτιάσεις του αντιλέγοντος κατατείνουν στη διατύπωση αντιρρήσεων, όχι αναφορικά με την εκτελεστότητα ή το είδος ή τη διάρκεια της συνολικής ποινής, αλλά σχετικά με τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης που του επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής του και ειδικότερα αναφορικά με τον χρόνο έναρξης και λήξης αυτής, ζήτημα του οποίου δεν δύναται να επιληφθεί το παρόν Δικαστήριο, καθώς για την επίλυση των σχετικών αμφισβητήσεων έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα τα Συμβούλια του άρθρου 287 παρ. 2 ΚΠΔ. ΤρΠλημΧαν 854/2016,

σελ. 1214.

Πρέπει, έναντι των άλλων υπηρεσιακών υποχρεώσεων του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, να δίδεται απόλυτη προτεραιότητα στη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης, όταν συντρέχουν ζητήματα κρίσεως περί προσωρινής κράτησης, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να εκδοθεί (με την ίδια οφειλόμενη ταχύτητα) το σχετικό βούλευμα, που αφορά στην προσωπική ελευθερία του κατηγορουμένου. ΕγκΕισΑΠ 10/2019,

σελ. 1225.

ΣΥΛΛΗΨΗ

Σε όλες τις Εισαγγελίες της Χώρας πρέπει να υπάρχει, κάθε ώρα και κάθε μέρα, ετοιμότητα συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού (Εισαγγελέα Υπηρεσίας), ο οποίος θα μεταβαίνει και εκτάκτως στο γραφείο της Εισαγγελίας και θα δέχεται τον προσαγόμενο συλληφθέντα. Η διάρκεια της κράτησης του προσώπου που συλλαμβάνεται πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και δεν νοείται χρονοτριβή εξαιτίας εισαγγελικής «αναβλητικότητας». ΕγκΕισΑΠ 10/2019,

σελ. 1225.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Βλ. και ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΙ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος ιατρού για σωματική βλάβη από αμέλεια. Ειδικότερα, το δικαστήριο της ουσίας προσδιορίζει σαφώς τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτός ενήργησε, ενώ περαιτέρω αναφέρει και αιτιολογεί την ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσής του να παρεμποδίσει την επέλευση του εγκληματικού αποτελέσματος, καθώς και τον επιτακτικό κανόνα από τον οποίο πηγάζει η υποχρέωση αυτή, ήτοι την υποχρέωσή του ως Παθολογοανατόμος Αναπληρωτής Καθηγητής στο Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ να διενεργήσει την ιστολογική εξέταση παρασκευάσματος (αφαιρεθέντος όγκου) μετά από ογκοεκτομή στην οποία υποβλήθηκε η εγκαλούσα. ΑΠ 1329/2018,

σελ. 1166.

Συνεπεία των ιατρικών σφαλμάτων και παραλείψεων του κατηγορουμένου ιατρού, το θήλυ νεογνό υπέστη σωματικές κακώσεις και βλάβη στην υγεία του, και δη εμφάνισε με τη γέννησή του υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, αποτέλεσμα το οποίο ο κατηγορούμενος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να αποτρέψει, υποχρέωση η οποία πηγάζει εκ του νόμου και δη από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αλλά και από την εγγυητική θέση του ιατρού απέναντι στην ασφάλεια της ζωής και της υγείας της επιτόκου και του κυοφορούμενου. ΤρΠλημΘεσ 3739/2019,

σελ. 1176.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ Βλ. και ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ο πρώτος κατηγορούμενος στην Κομοτηνή την 26.6.2008 στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης, όπου ήταν κρατούμενος, προμηθεύθηκε για δική του αποκλειστικά χρήση και κατείχε μία χάρτινη συσκευασία που περιείχε 0,8 γραμμάρια ηρωίνης. Την ποσότητα αυτή της ηρωίνης παρέδωσε στον πρώτο κατηγορούμενο ο δεύτερος κατηγορούμενος, που τον επισκέφθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης, όπου εκρατείτο, γνωρίζοντας ότι ήταν τοξικομανής και ενδίδοντας στις παραινέσεις του να του παραδώσει την ηρωίνη. ΤρΕφΚακΘρακ 103/2015,

σελ. 1188.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Βλ. και ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Από το αντίγραφο κίνησης του δεσμευθέντος λογαριασμού προκύπτει πως σε αυτόν κατατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η μισθοδοσία της αιτούσας, ως δημοσίας υπαλλήλου του εν λόγω δημοσίου φορέα. Τα δε χρηματικά μεγέθη που κατατίθενται περιοδικά στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό, ως εγκείμενα σε μισθοδοσία από δημόσιο οργανισμό, δεν είναι δυνατό να σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, και δη αυτή της παθητικής δωροδοκίας εν προκειμένω. Συμβ­ΠλημΑθ 3216/2019,

σελ. 1190.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος (εργοδότης επιχείρησης) για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και υπεξαίρεση, συνολικού ποσού 45.974,25 ευρώ. Περαιτέρω, κηρύσσεται αθώος ο πρώτος κατηγορούμενος για τα ίδια ως άνω αδικήματα, καθώς, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο τροποποιημένο καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρίας, αυτός κατείχε ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία 1%, ενώ την εξουσία εκπροσώπησης είχε αποκλειστικά ο δεύτερος κατηγορούμενος, μόνος διαχειριστής της, ο οποίος κατείχε ποσοστό 99% στην ανωτέρω εταιρία. ΤρΠλημΚαλαμ 1274/2017,

σελ. 1189.

Σαφώς επισημαίνεται και λεπτομερώς αναλύεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα, ο τρόπος (οι εμφανείς υλικές ενέργειες) διά του οποίου ο εκκαλών, υπό την ιδιότητά του ως εμπιστευμένος διαχειριστής ξένης περιουσίας, εκδήλωσε την ενδιάθετη βούλησή του να παρακρατήσει για ίδιον όφελος αντί να χρησιμοποιήσει προς το συμφέρον της εγκαλούσης ΟΕ τα εμπιστευθέντα σε αυτόν συνολικά καθαρά κέρδη ανερχόμενα στο ποσό των 51.707,12 ευρώ, τα οποία, παρότι όφειλε ως διαχειριστής της κοινοπραξίας και συμβατικώς υποχρεούτο προς τούτο, δεν απέδωσε στον έτερο συνέταιρό του (την εγκαλούσα ΟΕ). ΣυμβΕφΠατρ 79/2018,

σελ. 1199.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. και ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Συγκεκριμένα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με το να δεχθεί ως παραδεκτή την έφεση της Εισαγγελέα και να προχωρήσει στην ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης καταδικάζοντας τους κατηγορουμένους για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, αντί να απορρίψει αυτήν ως απαράδεκτη λόγω του αναιτιολογήτου της, υπερέβη θετικά την εξουσία του. ΑΠ 991/2019,

σελ. 1195.