Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΗΣ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, δεδομένου ότι, εφόσον δεν προκύπτει από τα πρακτικά αυτής ακριβώς ποια πρόταση έκανε ο Εισαγγελέας μη αρκούσης μιας γενικόλογης αναφοράς χωρίς οποιαδήποτε συγκεκριμενοποίηση της πρότασής του, επήλθε απόλυτη ακυρότητα. ΑΠ 522/2019,

σελ. 87.

Η απόλυτη ακυρότητα, όπως η αναφερόμενη στην εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από συνήγορο, έστω και αν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Εισαγγελέα ή του διαδίκου, δύναται να προταθεί από αυτούς και να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο. ΑΠ 1193/2016,

σελ. 88.

Η αυτουργική ή συμμετοχική τέλεση εγκλήματος ως αιτία δημιουργίας απόλυτης ακυρότητας στο ποινικό ακροατήριο. Η αντιποίηση δικηγορίας και η συμμετοχή σε αυτήν ως μορφή μη νομότυπης και άκυρης εκπροσώπησης του κατηγορουμένου, το άρθρο 173 παρ. 3 ΚΠΔ, η απόδειξη δικονομικών πραγματικών περιστατικών ενώπιον του Αρείου Πάγου και το δικαίωμα σε επαρκή υπεράσπιση κατά το άρθρο 6 παρ. 3 περ. γ΄ ΕΣΔΑ. Μελ. Σ. Μπαλτάς,

σελ. 25.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ Βλ. και ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτελέσεως οφείλει να αρνείται την παράδοση των ανηλίκων για τους οποίους έχει εκδοθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μόνον εφόσον οι ανήλικοι αυτοί, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτελέσεως, δεν έχουν την απαιτούμενη ηλικία προκειμένου να θεωρούνται ποινικώς υπεύθυνοι. ΔΕΕ υπόθ. C-367/16, απόφ. της 23.1.2018 (παρατ. Γ. Δανιήλ),

σελ. 115.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV). Η Αρχή δεν λαμβάνει υπόψη και δεν αξιολογεί αποδεικτικά κατ’ άρθρο 19 παρ. 3 Συντ. το υλικό που προήλθε από τη χρήση του κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης. ΑΠΔΠΧ 43/2019,

σελ. 105.

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Οι πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε ο εκκαλών σε βάρος της ανήλικης εμπίπτουν στην έννοια των ασελγών πράξεων, αλλά και των γενετήσιων πράξεων, καθώς αυτές είναι ίδιας βαρύτητας με τη συνουσία από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, προσέβαλαν την αγνότητα της παιδικής ηλικίας της ανήλικης και έγιναν με πρόθεση τη διέγερση και την ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του και δεν είναι πράξεις ήσσονος βαρύτητας που έγιναν με πρόθεση προσβολής και μόνο της αιδούς. ΣυμβΕφΘεσ 782/2019,

σελ. 90.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Βλ. και ΖΩΑ

Η αστυνομική αρχή οφείλει να παραλαμβάνει και να καταχωρεί τις έγγραφες καταγγελίες-πληροφορίες για παραβιάσεις των νόμων περί προστασίας ζώων, ενώ, εφόσον η καταγγελία διατυπώνεται προφορικά, οφείλει να λαμβάνει ένορκη μαρτυρική κατάθεση με περιγραφή των γεγονότων από τον καταγγέλλοντα. ΕγκΕισΑΠ 2/2020,

σελ. 98.

ΒΙΑΣΜΟΣ Βλ. και ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

Το γεγονός ότι η ανήλικη δεν αντιστάθηκε ενεργά με μυϊκές κινήσεις, φωνές κ.λπ. ουδόλως καταλύει την κατάφαση του εξαναγκασμού της σε συνουσία. Περαιτέρω, δεν προέκυψε ότι αυτή δέχθηκε αναντίρρητα να κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον κατηγορούμενο, γεγονός που ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί αληθινό, νομικά δεν δύναται να θεμελιώσει την εκ μέρους της έκφραση συναίνεσης για την ερωτική της συνεύρεση με τον κατηγορούμενο. ΣυμβΠλημΒολ 253/2019,

σελ. 60.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Βλ. και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εργοδότρια εταιρία νομιμοποιείται στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου να ερευνήσει αποθηκευμένα αρχεία δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και διακομιστή. Νομίμως διενεργήθηκε έρευνα σε διακομιστή που περιελάμβανε αρχεία με προσωπικά δεδομένα που αφορούσαν τον καταγγέλλοντα, καθώς από εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς εργασίας της εταιρίας προβλεπόταν η απαγόρευση χρήσης των εταιρικών υποδομών για προσωπικούς σκοπούς. ΑΠΔΠΧ 43/2019,

σελ. 105.

ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. ΕΓΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΜΑΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε σε δημόσιο χώρο παρά τη θέληση του προϊσταμένου της υπηρεσίας, φωνάζοντας και απειλώντας τους υπαλλήλους, δημιουργώντας μεγάλη ένταση, με συνέπεια να διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας και εξ αυτού να μη διεκπεραιωθούν έγκαιρα οι υποθέσεις των πολιτών. ΑΠ 903/2018,

σελ. 53.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Το τέλος της ανθρώπινης ζωής στο ποινικό δίκαιο και τα όρια της ιατρικής αποστολής. Μελ. Ν. Τζαναβάρη,

σελ. 40.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, δεδομένου ότι ο εκπροσωπήσας την αναιρεσείουσα ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας συνήγορος δεν έφερε την ιδιότητα του δικηγόρου κατά τον χρόνο εκδικάσεως της υποθέσεως. ΑΠ 1193/2016,

σελ. 88.

Η αυτουργική ή συμμετοχική τέλεση εγκλήματος ως αιτία δημιουργίας απόλυτης ακυρότητας στο ποινικό ακροατήριο. Η αντιποίηση δικηγορίας και η συμμετοχή σε αυτήν ως μορφή μη νομότυπης και άκυρης εκπροσώπησης του κατηγορουμένου, το άρθρο 173 παρ. 3 ΚΠΔ, η απόδειξη δικονομικών πραγματικών περιστατικών ενώπιον του Αρείου Πάγου και το δικαίωμα σε επαρκή υπεράσπιση κατά το άρθρο 6 παρ. 3 περ. γ΄ ΕΣΔΑ. Μελ. Σ. Μπαλτάς,

σελ. 25.

ΕΓΚΛΗΣΗ Βλ. και ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Αναβάλλεται η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, με τον σκοπό να δηλώσει εντός της νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του νέου ΠΚ, δηλαδή μέχρι 1.11.2019, το δικαιούμενο προς έγκληση Ελληνικό Δημόσιο ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας. ΑΠ 1447/2019,

σελ. 49.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Βλ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΦΕΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Κηρύσσονται αθώοι —κατά πλειοψηφία— οι κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων. Συγκεκριμένα, δεν αποδείχθηκε ότι απέσπασαν τη συναίνεση προσώπων με τη χρήση απατηλών μέσων και τα παρέσυραν εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση τους με υποσχέσεις πληρωμών, με σκοπό να εκμεταλλευτούν την εργασία τους. Οι δε αλλοδαποί ήταν ελεύθεροι να κυκλοφορούν καθημερινά και είχαν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα. ΜΟΕφΔυτΣτερΕλλ 32/2018,

σελ. 56.

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επεκτείνεται το επωφελές αποτέλεσμα και στον συγκατηγορούμενο του αναιρεσείοντος και αναιρείται και ως προς αυτόν η προσβαλλόμενη απόφαση, καθόσον ο λόγος αναίρεσης που έγινε δεκτός δεν αρμόζει αποκλειστικά στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος. ΑΠ 522/2019,

σελ. 87.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Εφόσον από τα πρακτικά της δίκης δεν προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα προέβαλε ισχυρισμό περί πλαστογραφίας της επιταγής που εξέδωσε, λόγω συμπληρώσεως των στοιχείων της από μέρους της εγκαλούσας παρά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα, το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να απορρίψει ισχυρισμό που δεν προβλήθηκε και δεν αναπτύχθηκε προφορικά κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση. ΑΠ 1071/2019,

σελ. 71.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Βλ. και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται από τους εργαζόμενους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που ανήκουν στην περιουσία της εργοδότριας εταιρίας δεν συνιστούν «ιδιοκτησία» ή «περιουσία» της, ούτε εξαιρούνται της προστασίας της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών. ΑΠΔΠΧ 43/2019,

σελ. 105.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Νομότυπα υποβλήθηκε η έγκληση της εγκαλούσας εταιρίας από τη δικηγόρο και νομότυπα η τελευταία δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της εγκαλούσας εταιρίας και παραστάθηκε και εκπροσώπησε αυτήν στη δίκη ως υποκατάστατος του ΔΣ. ΑΠ 1071/2019,

σελ. 71.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Η δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτελέσεως οφείλει να αρνείται την παράδοση των ανηλίκων για τους οποίους έχει εκδοθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μόνον εφόσον οι ανήλικοι αυτοί, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτελέσεως, δεν έχουν την απαιτούμενη ηλικία προκειμένου να θεωρούνται ποινικώς υπεύθυνοι. ΔΕΕ υπόθ. C-367/16, απόφ. της 23.1.2018 (παρατ. Γ. Δανιήλ),

σελ. 115.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΗΣ

Η έφεση της Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης περιέχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθεται σ’ αυτήν η συγκεκριμένη περί την εκτίμηση των αποδείξεων πλημμέλεια της εκκαλουμένης ως προς την πράξη της σωματικής βλάβης. Επομένως, το Τριμελές Εφετείο, που απέρριψε τον σχετικό ισχυρισμό του κατηγορουμένου και προχώρησε, μετά ταύτα, στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και στην καταδίκη αυτού, δεν υπερέβη την εξουσία του. ΑΠ 568/2019,

σελ. 84.

ΖΩΑ Βλ. και ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Η αστυνομική αρχή, σε περίπτωση που καταγγέλθηκε κακοποίηση του ζώου ή μη τήρηση κανόνων ευζωίας, οφείλει να επιλαμβάνεται άμεσα και να εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία με σύλληψη και προσαγωγή των υπαιτίων. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας, η καταγγελία με το αποδεικτικό υλικό που έχει συλλεχθεί θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στον αρμόδιο Εισαγγελέα το ταχύτερο δυνατόν. ΕγκΕισΑΠ 2/2020,

σελ. 98.

ΙΑΤΡΟΙ

Το τέλος της ανθρώπινης ζωής στο ποινικό δίκαιο και τα όρια της ιατρικής αποστολής. Μελ. Ν. Τζαναβάρη,

σελ. 40.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ Βλ. και ΒΙΑΣΜΟΣ

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος για την πράξη της κατάχρησης ανήλικης σε ασέλγεια την οποία είχαν εμπιστευτεί σε αυτόν για να την επιβλέπει. Ο κατηγορούμενος δέχεται ότι υπήρξαν οι σεξουαλικές πράξεις και συνουσίες με την ανήλικη, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε η πλήρης και σαφής συναίνεσή της, καθώς υπήρχε μεταξύ τους ερωτικός δεσμός. Συμβ­ΠλημΒολ 253/2019,

σελ. 60.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Για το έγκλημα της έκδοσης ή αποδοχής πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, προκειμένου το κλητήριο θέσπισμα να είναι ορισμένο, πρέπει να εξατομικεύονται σε αυτό τα φερόμενα ως πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους. ΤρΠλημΘεσ 4172/2019,

σελ. 76.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Το Εφετείο για να απορρίψει τον ως άνω ισχυρισμό, καίτοι δέχτηκε ότι έλαβε υπόψη του πέραν της καταθέσεως του συγκατηγορουμένου του και τα στην αρχή του σκεπτικού κατ’ είδος αποδεικτικά μέσα, εντούτοις από την οικεία περικοπή του σκεπτικού δεν συνάγεται με βεβαιότητα ότι το Δικαστήριο εξήγαγε τα συμπεράσματά του και από άλλα στοιχεία, εκτός της ως άνω κατάθεσης. ΑΠ 767/2019,

σελ. 81.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, ενώ γίνεται δεκτό ότι όλες οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών ανευρέθησαν στη μισθωμένη από τον πρώτο κατηγορούμενο-συγκατηγορούμενο του αναιρεσείοντος και την ανήλικη σύντροφό του οικία, στη συνέχεια η απόφαση στο σημείο αυτό περιέχει ενδοιαστική και ελλιπή αιτιολογία. ΑΠ 767/2019,

σελ. 81.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων. Συγκεκριμένα, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρακρατήθηκε ο ΦΠΑ, ο κατηγορούμενος δεν ήταν πλέον νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Περαιτέρω η ως άνω πράξη κατέστη πλέον ανέγκλητη. ΣυμβΠλημΑθ 298/2017,

σελ. 77.

ΝΟΜΟΣ

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα (ΜΕΡΟΣ Α΄). Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 8.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η διαπίστωση του ειδικού γραφολόγου αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη παρέμβασης τρίτου στη σύνταξη της επίμαχης διαθήκης λόγω ακριβώς της αδυναμίας της συντάκτριας της διαθήκης και επιπλέον ολοκληρώνει τη θέληση μιας αξιόποινης συμπεριφοράς από την πλευρά της εγκαλουμένης, η οποία επί μακρό χρονικό διάστημα προετοίμαζε την παραπάνω κατάληξη της σχέσης της με την αποβιώσασα. ΔιατΕισΕφΑιγαίου της 19.4.2019,

σελ. 100.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Οδηγία 2017/541 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ως παράδειγμα μη ορθολογικής ποινικής νομοθέτησης. Μελ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 1.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα (ΜΕΡΟΣ Α΄). Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 8.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΗΣ

Τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης δεν αναφέρονται πουθενά ως αναγνωσθέντα. Από τη λήψη, λοιπόν, υπόψη των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης χωρίς αυτά να αναγνωσθούν κατά τη δημόσια και προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα. ΑΠ 568/2019,

σελ. 84.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Στην περίπτωση που διατάσσεται η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρθρο 226Α ΚΠΔ δεν επιτρέπεται ο διορισμός τεχνικού συμβούλου, αφού η παρουσία του κατά την εξέταση του ανηλίκου θύματος αντιστρατεύεται τον σκοπό του νόμου, η δε άσκηση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων εκ μέρους του εκκαλούντος δεν παρεβλάφθη, δεδομένου ότι είχε δικαίωμα να λάβει γνώση των εκθέσεων των πραγματογνωμόνων και να αντιλέξει στο περιεχόμενό τους. ΣυμβΕφΘεσ 782/2019,

σελ. 90.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Οδηγία 2017/541 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ως παράδειγμα μη ορθολογικής ποινικής νομοθέτησης. Μελ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 1.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Αναβάλλεται η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, με τον σκοπό να δηλώσει εντός της νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του νέου ΠΚ, δηλαδή μέχρι 1.11.2019, το δικαιούμενο προς έγκληση Ελληνικό Δημόσιο ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας. ΑΠ 1447/2019,

σελ. 49.

Αναθεωρείται το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και παραπέμπεται η κατηγορούμενη να δικασθεί για τη βασική μορφή της υπεξαίρεσης σε πλημμεληματικό χαρακτήρα, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Συγκεκριμένα, το ως άνω βούλευμα εσφαλμένα ερμήνευσε την αόριστη νομική έννοια της «ιδιαίτερα μεγάλης αξίας», διότι το αντικείμενο της πράξης, δηλαδή το ποσό των 5.148,12 ευρώ, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλλ 15/2018,

σελ. 50.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. ΕΦΕΣΗ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Για το έγκλημα της έκδοσης ή αποδοχής πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, προκειμένου το κλητήριο θέσπισμα να είναι ορισμένο, πρέπει να εξατομικεύονται σε αυτό τα φερόμενα ως πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή να προσδιορίζονται αυτά ως προς τη χρονολογία έκδοσης, τα στοιχεία των συμβαλλομένων και τη συναλλαγή. ΤρΠλημΘεσ 4172/2019,

σελ. 76.

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων. Συγκεκριμένα, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρακρατήθηκε ο ΦΠΑ, ο κατηγορούμενος δεν ήταν πλέον νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Περαιτέρω η ως άνω πράξη κατέστη πλέον ανέγκλητη, αφού η μη καταβολή ΦΠΑ είναι αξιόποινη μόνο εάν το μη καταβληθέν ποσό υπερβαίνει αυτό των 50.000 ευρώ. ΣυμβΠλημΑθ 298/2017,

σελ. 77.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Η επιμέλεια, που εκ του νόμου πρέπει να επιδεικνύεται κατά την επιλογή των ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων (από το δικαστήριο, τον ανακριτή, τον εισαγγελέα και τους ανακριτικούς υπαλλήλους) επιβάλλει την αξιοποίηση των ψυχιάτρων, οι οποίοι συνάμα είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχιατροδικαστική. ΕγκΕισΑΠ 3/2020,

σελ. 100.