Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 2/2020, Φεβρουάριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟ

Η απαγόρευση της διπλής μείωσης της ποινής ισχύει όταν οι συρρέοντες λόγοι ανήκουν στην ίδια ποιοτικά κατηγορία ή όταν ο ένας ανήκει στο άδικο ή στην ενοχή και ο άλλος στον χώρο της ποινής. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η διπλή ελάττωση της ποινής όταν υπάρχει συνδρομή δύο λόγων μειώσεως, από τους οποίους ο ένας αφορά στο άδικο (π.χ. απόπειρα) και ο άλλος στην ποινή του δράστη. ΑΠ 1223/2019,

σελ. 195.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΔΟΛΟΣ, ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

Αναιρείται για τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ και Δ΄ ΚΠΔ λόγους αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για την πράξη του εμπρησμού από πρόθεση. Πιο συγκεκριμένα, δεν εκτίθεται παντελώς η θέση του Δικαστηρίου επί του καίριου αρνητικού ισχυρισμού που προτάθηκε στο ακροατήριο από τους κατηγορούμενους. ΑΠ 1827/2019,

σελ. 234.

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξή της περί απορρίψεως του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος για ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό. Συγκεκριμένα, δεν εκτίθεται ποια πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκαν σχετικά με το αν ο αναιρεσείων έπασχε από την επικαλούμενη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή με υπότυπο καταθλιπτικό. ΑΠ 1111/2018,

σελ. 196.

Αναιρείται για τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγους αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ηθική αυτουργία σε αυτή καθώς και σε ψευδορκία μάρτυρα. ΑΠ 218/2019,

σελ. 200.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, από το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου δεν προκύπτει η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και της ηθικής βλάβης που ισχυρίστηκε ότι υπέστη το πολιτικώς ενάγον Ελληνικό Δημόσιο. ΑΠ 1056/2019,

σελ. 237.

Εφόσον στον αναιρεσείοντα επιδόθηκε το κλητήριο θέσπισμα ως αγνώστου διαμονής, ενώ αυτός ήταν γνωστής διαμονής, η διαδικαστική αυτή πράξη ήταν άκυρη. Η ακυρότητα αυτή δεν καλύφθηκε και δεν επήλθε αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο. Άρα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εσφαλμένως απέρριψε την προβληθείσα ένσταση του αναιρεσείοντος περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος ως απαράδεκτη. ΑΠ 779/2019,

σελ. 240.

Η διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΚΠΔ δεν σημαίνει απλώς την παρουσία ενός όποιου εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, αλλά επιβάλλει την παρουσία του ίδιου Εισαγγελέα σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης για μία συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι ώστε η αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την υπόθεση αυτή να δημιουργεί λόγο απόλυτης ακυρότητας. ΑΠ 1455/2019,

σελ. 236.

ΑΜΕΛΕΙΑ Βλ. και ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Προσδιορίζεται εν προκειμένω το είδος της αμέλειας, ως μη ενσυνείδητης, με τη ρητή παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος, από έλλειψη της προσοχής που όφειλε και μπορούσε υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις να καταβάλει, δεν προέβλεψε την επέλευση του εγκληματικού αποτελέσματος. ΑΠ 892/2018 (παρατ. Π.-Π. Παναγόπουλος),

σελ. 207.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η αιτούσα είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, τα οποία φροντίζει αποκλειστικά και μόνον αυτή και καμία άλλη βοήθεια δεν έχει προς τούτο, ενώ αυτή και τα παιδιά της ζουν μόνο από τον μισθό του συζύγου της, που είναι δημόσιος υπάλληλος. Συνεπεία των ανωτέρω, η αιτούσα θα υποστεί υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη από την άμεση έκτιση ή τη συνέχιση έκτισης της ανωτέρω ποινής και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να της χορηγηθεί το ανασταλτικό αποτέλεσμα. ΠεντΕφΛαμ 21/2018,

σελ. 243.

ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ ΠΡΑΞΗ Βλ. και ΑΠΑΤΗ

Εφόσον μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσε ο νέος ΠΚ που κατήργησε τη διάταξη του άρθρου 388, η οποία, συνεπώς, έχει πλέον καταστεί ανέγκλητη και επιπλέον η διάταξη δεν εντάσσεται στην ισχύουσα γενική διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ, συντρέχει περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής από τον Άρειο Πάγο του επιεικέστερου νόμου. ΑΠ 1827/2019,

σελ. 234.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ

Αναιρείται για τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγους αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ηθική αυτουργία σε αυτή. Δεν εκτίθενται στην απόφαση με σαφήνεια οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και συγκεκριμένα ποια θέση είχαν οι μοτοσυκλέτες κατά τον χρόνο του λακτίσματος και σε ποια απόσταση βρισκόταν η μοτοσυκλέτα του παθόντος αστυνομικού από τη μοτοσυκλέτα των κατηγορουμένων. ΑΠ 218/2019,

σελ. 200.

ΑΠΑΤΗ Βλ. και ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ ΠΡΑΞΗ

Η απάτη σχετική με τις ασφάλειες είναι μια επικίνδυνη προπαρασκευαστική πράξη απάτης, η οποία κατ’ εξαίρεση καθίστατο με τη διάταξη του άρθρου 388 παρ. 1 του προϊσχύσαντος ΠΚ αυτοτελές έγκλημα, το οποίο στρεφόταν κατά του εννόμου αγαθού της ασφαλιστικής πίστεως, το οποίο δεν ταυτίζεται με την έννοια της περιουσίας. Συνεπώς, η απάτη σχετική με τις ασφάλειες αποτελούσε ειδική περίπτωση εγκλήματος μη καλυπτόμενη από το έγκλημα της απάτης του άρθρου 386 παρ. 1. ΑΠ 1827/2019,

σελ. 234.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Το Δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο, για την πληρότητα της αιτιολογίας, να αναφέρει λεπτομερώς τα αποδεικτικά στοιχεία που έλαβε υπόψη και εκτίμησε σχετικά σε κάθε παραδοχή του και να προβεί σε αξιολογική συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ από το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα από αυτά δεν συνάγεται ότι αποκλείστηκαν και δεν λήφθηκαν υπόψη τα λοιπά. ΑΠ 892/2018 (παρατ. Π.-Π. Παναγόπουλος),

σελ. 207.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ Βλ. ΑΔΙΚΟ, ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Με αφορμή τα διαθέσιμα επιδημιολογικά φαινόμενα της νόσου του κορωνοϊού και την έκδοση διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές για λήψη μέτρων προς πρόληψη, υγειονομική παρακολούθηση και περιορισμό της διάδοσης της νόσου, επισημαίνεται ότι, εκτός επιφυλασσομένων στις διατάξεις αυτές ιδίων ποινικών κυρώσεων, πρωτίστως διεκδικεί, συναφώς, την εφαρμογή της η βασική πρόβλεψη του άρθρου 285 ΠΚ. ΕγκΕισΑΠ 4/2020,

σελ. 245.

ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΟΛΟΣ Βλ. και ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το Δικαστήριο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση ελλιπείς αιτιολογίες αναφορικά με τη συνδρομή του ενδεχόμενου δόλου, ο οποίος πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς τόσο ως προς το γνωστικό όσο και ως προς το βουλητικό στοιχείο, με τη βοήθεια των διαθέσιμων αντικειμενικών κριτηρίων συναγωγής του, και την αναζήτηση τόσο αυτών που άγουν στην κατάφασή του, όσο και αυτών που αποσταθεροποιούν τα πρώτα. ΑΠ 218/2019,

σελ. 200.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Τελείται το αδίκημα της (συκοφαντικής) δυσφήμησης ενώπιον προσώπων που λαμβάνουν γνώση των ισχυριζομένων ή διαδιδομένων γεγονότων στο πλαίσιο ασκήσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων; Μελ. Γ. Δαγρετζάκης,

σελ. 184.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Η διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΚΠΔ δεν σημαίνει απλώς την παρουσία ενός όποιου εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, αλλά επιβάλλει την παρουσία του ίδιου Εισαγγελέα σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης για μία συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι ώστε η αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την υπόθεση αυτή να δημιουργεί λόγο απόλυτης ακυρότητας. ΑΠ 1455/2019,

σελ. 236.

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

Με πληρότητα και σαφήνεια το εκκαλούμενο βούλευμα αιτιολογεί την ανυπαρξία εκκρεμοδικίας στην παρούσα υπόθεση, αφού αναφέρει ότι δεν υφίσταται ταυτότητα μεταξύ της πράξης για την οποία ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και αυτής για την οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί. Την κρίση του δε αυτή θεμελιώνει στο γεγονός ότι η τελευταία αφορά διαφορετικά αρχεία (εικόνες και βίντεο) παιδικής πορνογραφίας. ΣυμβΕφΘεσ 831/2019,

σελ. 216.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Η κατηγορουμένη δεν διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο (τα αδικήματα για τα οποία έχει καταδικασθεί δεν χαρακτηρίζονται «ελαφρά» πλημμελήματα) και συνεπώς δεν δύναται να γίνει λόγος για σύννομο πρότερο βίο της. Επίσης, δεν αποδείχθηκαν περιστάσεις μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και μάλιστα επί μακρόν, αφού η μη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, της οποίας είχε τη διοίκηση, δεν αποτελεί περιστατικό καλής συμπεριφοράς, αλλά νόμιμη υποχρέωσή της ενόψει της πτωχεύσεως. ΤρΕφΠλημΑθ 5246/2019,

σελ. 231.

Όταν το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του κηρυχθέντος ενόχου κατηγορουμένου περισσότεροι από ένας λόγοι μειώσεως της ποινής ή ένας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι μαζί με ελαφρυντικές περιστάσεις, μία μόνο φορά θα γίνει η κατά το άρθρο 83 ΠΚ μείωση της ποινής, οι δε λοιποί λόγοι και περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο ως λόγοι ελαφρύνσεως της ποινής. ΑΠ 1223/2019,

σελ. 195.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

Αναιρείται για τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ και Δ΄ ΚΠΔ λόγους αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για την πράξη του εμπρησμού από πρόθεση. Πιο συγκεκριμένα, δεν εκτίθεται παντελώς η θέση του Δικαστηρίου επί του καίριου αρνητικού ισχυρισμού που προτάθηκε στο ακροατήριο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι κατά τον χρόνο προκλήσεως της πυρκαγιάς ευρίσκονταν σε άλλο τόπο και όχι στην περιοχή όπου έλαβε χώρα η πράξη του εμπρησμού. ΑΠ 1827/2019,

σελ. 234.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Εφόσον στον αναιρεσείοντα επιδόθηκε το κλητήριο θέσπισμα ως αγνώστου διαμονής, ενώ αυτός από εικοσαετίας και σε κάθε περίπτωση από τα τέλη του 2012, ήταν γνωστής διαμονής, η διαδικαστική αυτή πράξη ήταν άκυρη. Η ακυρότητα αυτή δεν καλύφθηκε και δεν επήλθε αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο. Άρα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εσφαλμένως απέρριψε την προβληθείσα ένσταση του αναιρεσείοντος περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος ως απαράδεκτη. ΑΠ 779/2019,

σελ. 240.

ΕΦΕΣΗ

Με τη διάταξη της περ. β΄ του άρθρου 478 νέου ΚΠΔ, εφόσον θεσμοθετήθηκε ως λόγος έφεσης μόνο η ευθεία εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, δεν θεμελιώνεται, πλέον, ως νόμιμος λόγος έφεσης η εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. ΣυμβΕφΘεσ 831/2019,

σελ. 216.

ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

Ως προς την πράξη της ηθικής αυτουργίας, υπάρχουν ασάφειες και λογικά κενά στις παραδοχές της απόφασης τις σχετικές με τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στήριξε το Δικαστήριο την κρίση του για τη θεμελίωση της ηθικής αυτουργίας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθόσον δεν διαλαμβάνονται επαρκή στοιχεία αιτιολογούντα την παρότρυνση του πρώτου κατηγορούμενου προς τον δεύτερο. ΑΠ 218/2019,

σελ. 200.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Βλ. και ΚΛΟΠΗ

Η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται κυρίως και αμέσως με τη μη αναγραφή του αναλισκομένου ρεύματος στον μετρητή με τη διά τεχνικών μέσων καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σε αυτόν (μετρητή της ΔΕΗ), η οποία παρέχει προνομιακώς ηλεκτρικό ρεύμα στους συμβαλλόμενους με αυτή, ώστε αυτός (μετρητής) να δείχνει λιγότερες μονάδες αναλισκομένου ρεύματος. ΑΠ 846/2019,

σελ. 199.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξή της περί απορρίψεως του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος για ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό. Συγκεκριμένα, δεν εκτίθεται ποια πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκαν σχετικά με το αν ο αναιρεσείων έπασχε από την επικαλούμενη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή με υπότυπο καταθλιπτικό. ΑΠ 1111/2018,

σελ. 196.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ Βλ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΚΛΟΠΗ Βλ. και ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, ενώ στο σκεπτικό της έκρινε ότι πρέπει να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορούμενη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, η αξία της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.054,49 ευρώ, με το διατακτικό της καταδίκασε αυτήν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση συνολικής αξίας 6.163,49 ευρώ. ΑΠ 846/2019,

σελ. 199.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Νομιμοποίηση της αγοραπωλησίας ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση: Επικίνδυνη ατραπός ή ρεαλιστική επιλογή; Μελ. Κ. Κηπουρίδου,

σελ. 156.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Με την προσβαλλόμενη απόφαση ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για την πράξη της πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων από φαρμακοποιό χωρίς ιατρική συνταγή κατ’ εξακολούθηση, βάσει του άρθρου 22 παρ. 1β΄ Ν 3459/2006, εφαρμοζομένου εν προκειμένω ως επιεικέστερου σε σχέση με το άρθρο 22 παρ. 2στ΄ Ν 4139/2013. ΑΠ 1111/2018,

σελ. 196.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, ενώ στο σκεπτικό της έκρινε ότι πρέπει να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορούμενη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, η αξία της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.054,49 ευρώ, με το διατακτικό της καταδίκασε αυτήν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση συνολικής αξίας 6.163,49 ευρώ, δημιουργώντας έτσι ασάφεια και αντίφαση ως προς την αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας. ΑΠ 846/2019,

σελ. 199.

ΝΟΜΟΣ Βλ. και ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ ΠΡΑΞΗ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Επιεικέστερος κατά την ποινή ποινικός νόμος, μετά την αμετάκλητη καταδίκη. Μελ. Γρ. Πεπόνης,

σελ. 153.

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα (ΜΕΡΟΣ Β΄). Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 164.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. και ΕΠΙΔΟΣΗ

Με το δεδομένο ότι η πράξη για την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος φέρεται ότι έχει τελεσθεί στις 18.8.2011, το δε έγκλημα για το οποίο καταδικάσθηκε είναι πλημμέλημα, το αξιόποινο αυτού έχει εξαλειφθεί με παραγραφή, χωρίς να υπολογίζεται χρόνος αναστολής, αφού δεν είχε αρχίσει η κύρια διαδικασία λόγω της μη έγκυρης επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος. ΑΠ 779/2019,

σελ. 240.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Βλ. και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Επί πλαστογραφίας μετά χρήσεως αμέσως υφιστάμενος ηθική βλάβη είναι ο υποστάς ή δυνάμενος να υποστεί τις εκ του πλαστού εγγράφου έννομες συνέπειες. ΑΠ 1056/2019,

σελ. 237.

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για την πράξη της κακουργηματικής πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση. Εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε ότι αυτός που κατήρτισε τις πλαστές επιταγές ήταν ο κατηγορούμενος, αλλά τρίτος, η ταυτότητα του οποίου δεν εξακριβώθηκε. ΠεντΕφ­Αθ 509/2019,

σελ. 214.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Επιεικέστερος κατά την ποινή ποινικός νόμος, μετά την αμετάκλητη καταδίκη. Μελ. Γρ. Πεπόνης,

σελ. 153.

Η απαγόρευση της διπλής μείωσης της ποινής ισχύει όταν οι συρρέοντες λόγοι ανήκουν στην ίδια ποιοτικά κατηγορία ή όταν ο ένας ανήκει στο άδικο ή στην ενοχή και ο άλλος στον χώρο της ποινής. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η διπλή ελάττωση της ποινής όταν υπάρχει συνδρομή δύο λόγων μειώσεως, από τους οποίους ο ένας αφορά στο άδικο (π.χ. απόπειρα) και ο άλλος στην ποινή του δράστη. ΑΠ 1223/2019,

σελ. 195.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Η κατ’ άρθρο 59 παρ. 2 ΚΠΔ αναβολή της ποινικής δίωξης διατάσσεται με πράξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών. Εφόσον συντρέχουν οι οικείες προϋποθέσεις, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών είναι υποχρεωμένος να εκδώσει πράξη για αναβολή κάθε περαιτέρω ενέργειας. ΔιατΕισ­ΕφΑιγαίου 1/2019,

σελ. 245.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα (ΜΕΡΟΣ Β΄). Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 164.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, από το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου δεν προκύπτει η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και της ηθικής βλάβης που ισχυρίστηκε ότι υπέστη το πολιτικώς ενάγον Ελληνικό Δημόσιο. ΑΠ 1056/2019,

σελ. 237.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Βλ. και ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

Το εκκαλούμενο βούλευμα ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 348Α παρ. 2, 3, 4β΄ νέου ΠΚ, χωρίς να την παραβιάσει ευθέως, αφού εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, πράξη που τελέστηκε μέσω πληροφοριακών συστημάτων. ΣυμβΕφΘεσ 831/2019,

σελ. 216.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Θα έπρεπε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών, σύμφωνα με τα άρθρα 59 παρ. 2 ΚΠΔ και 366 ΠΚ, να αναβάλει και κατ’ επέκταση να αναστείλει κάθε περαιτέρω ενέργεια επί της παρούσας σχηματισθείσας δικογραφίας, διότι για το γεγονός για το οποίο δόθηκε όρκος ή χωρίς όρκο κατάθεση ή έγινε αναφορά στην Αρχή ή καταμήνυση ή ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία και εκκρεμεί μετά από σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών. ΔιατΕισΕφΑιγαίου 1/2019,

σελ. 245.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ Βλ. και ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Κηρύσσεται ένοχη η κατηγορουμένη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, γίνεται δε δεκτός ο ισχυρισμός της για έλλειψη δόλου αναφορικά με συγκεκριμένα χρέη του επίδικου πίνακα. Ειδικότερα, εφόσον για τα χρέη αυτά η πτώχευση εκάστης εταιρίας έλαβε χώρα πριν από τη βεβαίωσή τους και πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, η κατηγορούμενη δεν ήταν δυνατό να καταβάλει αυτά προς το Δημόσιο. ΤρΕφΠλημΑθ 5246/2019,

σελ. 231.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ’ υποχρέου. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο αναιρεσείων κατά τον χρόνο του ατυχήματος ήταν υπάλληλος της αρμόδιας εταιρίας και του είχε ανατεθεί η τακτική επιθεώρηση του οικείου σιδηροδρομικού σταθμού και ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση στα μη περιφραγμένα σημεία. ΑΠ 892/2018 (παρατ. Π.-Π. Παναγόπουλος),

σελ. 207.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Η αποφυγή πληρωμής του τέλους επιτηδεύματος τυποποιείται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής του άρθρου 66 ΚΦΔ, οπότε δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται για την άσκηση ποινικής δίωξης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ κ.λπ. Συνεπώς, εφόσον η διάταξη του άρθρου 469 ΠΚ είναι ευμενέστερη, η πράξη της μη καταβολής των χρεών αυτών στο Δημόσιο έχει καταστεί πλέον ανέγκλητη. ΑΠ 1934/2019,

σελ. 226.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, στην προκείμενη υπόθεση τυγχάνει εφαρμογής ως φανερά ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο η διάταξη του άρθρου 469 ΠΚ, κατόπιν της οποίας όλα τα επίδικα χρέη, αφού καθένα από αυτά απορρέει από αδίκημα που τυποποιείται με το άρθρο 66 ΚΦΔ, δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του αναιρεσείοντος. ΑΠ 1652/2019,

σελ. 228.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Βλ. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. και ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, στην προκείμενη υπόθεση τυγχάνει εφαρμογής ως φανερά ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο η διάταξη του άρθρου 469 ΠΚ, κατόπιν της οποίας όλα τα επίδικα χρέη, αφού καθένα από αυτά απορρέει από αδίκημα που τυποποιείται με το άρθρο 66 ΚΦΔ, δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του αναιρεσείοντος. ΑΠ 1652/2019,

σελ. 228.

Αφού μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης καταδικαστικής απόφασης ίσχυσε ο νέος ΠΚ, στο άρθρο 469 του οποίου περιέχεται η παραπάνω επιεικέστερη διάταξη, κατά την οποία τα χρέη από αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 ΚΦΔ μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης της κατηγορουμένης, καθίσταται πλέον ανέγκλητη η αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. ΑΠ 1934/2019,

σελ. 226.

Κηρύσσεται ένοχη η κατηγορουμένη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, γίνεται δε δεκτός ο ισχυρισμός της για έλλειψη δόλου αναφορικά με συγκεκριμένα χρέη του επίδικου πίνακα. Ειδικότερα, εφόσον για τα χρέη αυτά η πτώχευση εκάστης εταιρίας έλαβε χώρα πριν από τη βεβαίωσή τους και πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, η κατηγορούμενη δεν ήταν δυνατό να καταβάλει αυτά προς το Δημόσιο, και, επομένως, ελλείποντος του υποκειμενικού στοιχείου του δόλου, δεν έχει ποινική ευθύνη για τα χρέη αυτά. ΤρΕφΠλημΑθ 5246/2019,

σελ. 231.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Η εκ μέρους του κατηγορουμένου χρήση των εν λόγω πλαστών εγγράφων (επιταγών), εν γνώσει της πλαστότητας, τις οποίες κατήρτισε τρίτος, έστω και κατ’ επάγγελμα τελεσθείσα, με σκοπό να πορισθεί περιουσιακό όφελος, ασχέτως εάν τελικώς εισέπραξε τις οικείες προμήθειες, γεγονός το οποίο δεν ασκεί έννομη επιρροή, έχει πλημμεληματική μορφή κατ’ άρθρο 216 παρ. 2 ΠΚ. Πρέπει, συνεπώς, ως προς το έγκλημα αυτό να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. ΠεντΕφΑθ 509/2019,

σελ. 214.