Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 8-9/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ Βλ. και ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Ειδικά επί αθωωτικής αποφάσεως, το τεκμήριο αθωότητας δεν συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα σύμφωνο με την αθωωτική ποινική απόφαση και κατ’ ανάγκη σε αποκλεισμό της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αθωωθέντος και, συνακόλουθα, σε ουσιαστική απόρριψη της αποζημιωτικής αγωγής, με την αιτιολογία ότι διαφορετικά δημιουργούνται αμφιβολίες για την αθώωση και παραβιάζεται η αρχή του άρθρου 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 του ΔΣΑΠΔ. ΑΠ Ολ 4/2020 (Πολιτ.),

σελ. 873.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παύει δε υφ’ όρον η ποινική δίωξη σε βάρος του για το αδίκημα της εξύβρισης κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 Ν 4411/2016. ΑΠ 928/2019,

σελ. 896.

Οι ισχυρισμοί του αναιρεσείοντος, περί του ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει η εκ μέρους του τέλεση της παραπάνω αξιόποινης πράξης, καθώς και οι συναφείς διάσπαρτες αιτιάσεις περί την εκτίμηση των αποδείξεων, που συνιστούν αμφισβήτηση των εις βάρος αυτού ουσιαστικών παραδοχών της προσβαλλόμενης καταδικαστικής απόφασης και της ορθότητας του αποδεικτικού πορίσματός της, καθόσον αναφέρονται σε διαφορετική αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων, απαραδέκτως προβάλλονται, δοθέντος ότι, με την επίφαση των ανωτέρω αναιρετικών αιτιάσεων, πλήττεται ανεπιτρέπτως η αναιρετικώς ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. ΑΠ 1289/2019,

σελ. 881.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Το απαράδεκτο της πολιτικής αγωγής κατά την προδικασία και ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η ενώπιον του οποίου έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας αποτελεί το ύστατο χρονικό σημείο νομότυπης δήλωσης της πολιτικής αγωγής, καθιστούν τη δήλωση αυτή (εξ αρχής) παράνομη, η δε επανάληψή της ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν θεράπευσε το παράνομο αυτής, δοθέντος ότι δεν επιτρέπεται η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, το πρώτον, ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Έτσι, με το να δεχθεί η προσβαλλόμενη απόφαση την παράσταση της πολιτικής αγωγής, ως νόμιμη, υπέπεσε στην πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο. ΑΠ 1004/2019,

σελ. 923.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η υπέρβαση εξουσίας ως λόγος αναίρεσης κατά αποφάσεων στον νέο ΚΠΔ. Μελ. Ν. Σαββίδης,

σελ. 845.

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα -Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 815.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Κηρύσσεται ένοχος ο πρώτος κατηγορούμενος για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος αδιαφόρησε για τις παθολογικές ενδείξεις της πολιτικώς ενάγουσας, αδιαφόρησε για τις ενδείξεις του καρδιοτοκογραφήματος και απουσίαζε από το ειδικό δωμάτιο των επιτόκων όπου βρισκόταν αυτή, ενώ αν ασκούσε επιμελώς τα καθήκοντά του, θα έπρεπε να έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει αποκόλληση του πλακούντα σε εξέλιξη και ότι το κυοφορούμενο δυσφορεί, ώστε να προβεί σε καισαρική τομή πριν το κυοφορούμενο εισροφήσει αμνιακό υγρό. ΤρΠλημΑθ 2520/2018,

σελ. 887

ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ Βλ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Αδιαφόρως του χρόνου τελέσεως των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες έχει καταδικασθεί ο ανάπηρος κρατούμενος, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτόν απόλυση υπό όρο, η διακρίβωση της αναπηρίας του (ως προϋπόθεση του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών κράτησης) πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα ΠΚ, δηλαδή με γνωμάτευση δύο ιατρών Δημόσιου Νοσοκομείου, είναι δε αυτονόητο ότι το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, που αποφασίζει τη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο, δύναται να ζητήσει τυχόν αναγκαία κατά την κρίση του συμπληρωματικά στοιχεία. ΓνωμΕισΑΠ 9/2020,

σελ. 927.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι αποφάσεις, οι οποίες θα καθίσταντο τελεσίδικες εντός του διαστήματος της αναστολής, ήτοι η καταχρηστική προθεσμία της άσκησης των ένδικων μέσων θα συμπληρωνόταν από τις 13.3.2020 έως τις 31.5.2020, υπόκεινται σε αναστολή συμπλήρωσης 110 ημερών, δηλαδή 80 ημερών για την περίοδο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επιπλέον 30 ημερών ειδικά για την περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων. Το ίδιο ισχύει όμως και για την περίπτωση, κατά την οποία η συμπλήρωση της καταχρηστικής προθεσμίας λαμβάνει χώρα εκτός του διαστήματος της ως άνω αναστολής. ΓνωμΕισΑΠ 11/2020,

σελ. 928.

Το Συμβούλιο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να εκδοθεί η εκκαλούσα στις Δικαστικές Αρχές της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Ειδικότερα, η ποινική απόφαση του Πρωτοδικείου Κορυτσάς Αλβανίας, ως υποκείμενη στο ένδικο μέσο της εφέσεως, προεχόντως δεν είναι τελεσίδικη και άρα εκτελεστή κατά το δίκαιο του εκζητούντος Αλβανικού Κράτους και, ως εκ τούτου, δεν πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται για την έκδοση από το άρθρο 12 παρ. 2 στοιχ. Α΄ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης, κατά το οποίο απαιτείται η σχετική καταδικαστική απόφαση να είναι εκτελεστή. ΣυμβΑΠ 573/2020,

σελ. 912.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα -Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 815.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της μη έγκαιρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα, διαλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ιδιότητα και η θέση στην επιχείρηση του αναιρεσείοντος ως νόμιμου εκπροσώπου, ειδικότερα δε ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΣ της αναφερόμενης ΑΕ, από την οποία (ιδιότητα) απορρέει η νομική υποχρέωση και ευθύνη του, λόγω συμμετοχής του στη διοίκηση της εταιρίας, να παρακρατεί τις εισφορές των εργαζομένων και να αποδίδει αυτές μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές της ίδιας επιχειρήσεως, στο ΙΚΑ. ΑΠ 171/2019,

σελ. 909.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Βλ. και ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Ειδικά επί αθωωτικής αποφάσεως, το τεκμήριο αθωότητας δεν συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα σύμφωνο με την αθωωτική ποινική απόφαση και κατ’ ανάγκη σε αποκλεισμό της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αθωωθέντος και, συνακόλουθα, σε ουσιαστική απόρριψη της αποζημιωτικής αγωγής, με την αιτιολογία ότι διαφορετικά δημιουργούνται αμφιβολίες για την αθώωση και παραβιάζεται η αρχή του άρθρου 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 του ΔΣΑΠΔ. ΑΠ Ολ 4/2020 (Πολιτ.),

σελ. 871.

Το ποινικό δικαστήριο έχει την εξουσία να εξετάζει παρεμπιπτόντως κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την ποινική δίκη, ακόμη και όταν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια, εκτός εκείνων των περιπτώσεων, για τις οποίες ο νόμος, προκειμένου να χωρήσει η ποινική δίκη, αξιώνει υποχρεωτικά να έχει αποφανθεί προηγουμένως το πολιτικό δικαστήριο. Επειδή, κατά την εξέταση των ανωτέρω προδικαστικών ζητημάτων, το ποινικό δικαστήριο κρίνει και μορφώνει πεποίθηση επ’ αυτών αλλά δεν λύνει αποφασιστικά αυτά, η κρίση του επί των προδικαστικών αυτών ζητημάτων αστικής φύσης δεν δημιουργεί δεδικασμένο. ΑΠ 484/2020,

σελ. 914.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας εξέτασε σχέδιο ΠΔ για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους. Στη Γνωμοδότηση της Αρχής αφού αναλύεται το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο και οι απαιτήσεις συμβατότητάς του προς τις διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του ΧΘΔΕΕ, γίνεται αναφορά στη νομολογία του ΣτΕ, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ προκειμένου να εξετασθούν οι επιμέρους διατάξεις. ΓνωμΑΠΔΠΧ 3/2020 (παρατ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου),

σελ. 938.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ Βλ. και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Ως προς την υποχρέωση του Εισαγγελέα να παρίσταται κατά την εξέλιξη δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, είναι εμφανές ότι ο νόμος τη συναρτά με την ανάγκη να διατυπώνει την (υποχρεωτική) σύμφωνη γνώμη του για την απόφαση διάλυσης, ζήτημα που καθιστά τη σχετική ρύθμιση μη εναρμονιζόμενη με το άρθρο 89 του Συντ. Συνεπώς, η αναγκαιότητα της παρουσίας του Εισαγγελέα θα κριθεί από το πλαίσιο των διατάξεων που συνθέτουν τη λειτουργική αποστολή του. ΓνωμΕισΑΠ 13/2020,

σελ. 931.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δεν πληρείται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της κακουργηματικής ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και για τον λόγο ότι, ενόψει ότι οι ανωτέρω πράξεις φέρονται να έλαβαν χώρα στη Ρουμανία σε βάρος ημεδαπού από υπήκοο Ρουμανίας, δεν συντρέχει εν προκειμένω ο εξωτερικός όρος του αξιοποίνου του διττού ­αξιοποίνου, ώστε να έχουν εφαρμογή οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι, σύμφωνα με το άρθρο 7 ΠΚ, διότι σύμφωνα με τα άρθρα 103 έως 195 και 199 του Ρουμανικού ΠΚ η ανωτέρω πράξη κατά τα αντικειμενικά της στοιχεία δεν τυποποιείται στα άρθρα αυτά και συνεπώς δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά στην Ελλάδα. ΣυμβΠλημΧαν 136/2018,

σελ. 899.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ Βλ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ Βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΟΛΟΣ Βλ. ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ειδικότερα, εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι τα γεγονότα που ο αναιρεσείων ισχυρίστηκε προς τα πρόσωπα που αναφέρονται σ’ αυτήν για το πρόσωπο του εγκαλούντος ήταν ψευδή, ενώ παρατίθενται τα αληθή γεγονότα. Επίσης, αναφέρεται η γνώση του αναιρεσείοντος ως προς το ψευδές των γεγονότων, η οποία θεμελιώνεται τόσο από τη φύση της συγκεκριμένης υπόθεσης, όσο και από την προσωπική πεποίθηση αυτού, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παρατεθούν και άλλα, σχετικά με τη γνώση του, περιστατικά. ΑΠ 1289/2019,

σελ. 881.

Κηρύσσονται ένοχοι οι κατηγορούμενοι για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ειδικότερα, τα ψευδή γεγονότα που οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν και διέδωσαν, εν γνώσει της αναλήθειάς τους, ήταν αντικειμενικά πρόσφορα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντος, ως αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητά του, και πράγματι την έβλαψαν, αφού στους τρίτους που έλαβαν γνώση τούτων ο εγκαλών εμφανίζεται ως πρόσωπο που αναπτύσσει σχέσεις αμοιβαίας εξάρτησης και επιδεικνύει συμπεριφορά αυταρχική και αντικείμενη στην ηθική και στην ευπρέπεια. ΤρΠλημΒολ 220/2018,

σελ. 885.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Βλ. και ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Η ανατιθέμενη με το άρθρο 10 παρ. 3 Ν 4703/2020 αρμοδιότητα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών συνιστά άσκηση διοικητικών καθηκόντων μη επιτρεπόμενη από το άρθρο 89 Συντ. Στο μέτρο, λοιπόν, που η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 Ν 4703/2020 αντίκειται στην απαγόρευση του άρθρου 89 παρ. 3 του Συντ., ανακύπτει (συνταγματικό) εμπόδιο για την εφαρμογή του από τους εισαγγελικούς λειτουργούς. ΓνωμΕισΑΠ 13/2020,

σελ. 931.

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, ως φρουρός του νόμου και φύλακας του δικαίου, έχει θεμελιώδες έργο την καθαρά δικαιοδοτικού χαρακτήρα, θεμελιώδους σημασίας ενέργεια της άσκησης της ποινικής δίωξης, χωρίς να αναμένει οποιαδήποτε τυχόν παραγγελία ή υπόδειξη από τους ιεραρχικά προϊσταμένους του, ενεργεί δε ως αντικειμενική αρχή και μεριμνά κατά νόμο, εξ ονόματος της πολιτείας, για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. ΕγκΕισ­ΑΠ 11/2020,

σελ. 932.

Δίνονται οδηγίες στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της χώρας, δεδομένου ότι κατά καιρούς διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται τα επιτασσόμενα για τα κατασχεμένα αντικείμενα ή έγγραφα. Πράγματα επικίνδυνα προκύπτει να μην έχουν παραδοθεί στην αρμόδια για τη φύλαξή τους αρχή. Άλλοτε δεν εκτελείται ακόμη και η διάταξη της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου που αποφαίνεται για την τύχη των κατασχεμένων με συνεπακόλουθο την παράταση της φύλαξης. ΕγκΕισΑΠ 15/2020,

σελ. 937.

Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνίσταται στη διατύπωση της γνώμης του, γενικώς και αφηρημένως, ως προς την αμφιλεγόμενη έννοια διατάξεων νόμων επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος. Δηλαδή, ασκείται όταν το τιθέμενο ζήτημα αφορά ευρύτατες κατηγορίες προσώπων, αφού μόνον τότε πρόκειται περί θέματος που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. ΓνωμΕισΑΠ 10/2020,

σελ. 928.

Κάθε φορά που ο αρμόδιος κατά τα άρθρα 549 ΚΠΔ και 22 Ν 2776/1999 Εισαγγελέας παραγγέλλει τη φυλάκιση καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούντος υπό προσωρινή κράτηση υποδίκου για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, η εισαγωγή του κρατουμένου θα παραγγέλλεται αποκλειστικά προς τα Καταστήματα Κράτησης Τρίπολης ή Γρεβενών. ΕγκΕισΑΠ 14/2020,

σελ. 936.

Ο Διευθύνων την (αρμόδια) Εισαγγελία, αδιαφόρως της μη προσωπικής εμπλοκής του στην υπόθεση, έχει υποχρέωση να συγκεντρώσει τα κρίσιμα έγγραφα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας, να τα βασανίσει επιμελώς και βάσει αυτών να συντάξει την αναλυτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και των δικονομικών ενεργειών και να διατυπώσει τις απόψεις του. Είναι ανεπίτρεπτο να θεωρήσει ως «πάρεργο» το εν λόγω καθήκον και να αρκεσθεί στην απλή διαβίβαση προς το ΝΣΚ κάποιων αντιγράφων δικογραφίας χωρίς να συντάξει την έκθεση που ζητείται. ΕγκΕισΑΠ 13/2020,

σελ. 935.

Ο Εισαγγελέας, ως κυρίαρχος της ποινικής προδικασίας και πάντοτε ενημερωμένος για τα γεγονότα που συνιστούν νόμιμη αφορμή για διενέργεια αυτεπάγγελτης προανάκρισης, όπως είναι ο θάνατος κάποιου προσώπου από πυροβολισμό κρατικού (αστυνομικού) οργάνου, οφείλει να απευθύνει τις αναγκαίες κάθε φορά οδηγίες ώστε να ενημερωθούν αμέσως τα μέλη της οικογένειας του θανόντος για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δηλώνοντας ότι παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας και διορίζοντας τεχνικό σύμβουλο. ΕγκΕισΑΠ 12/2020,

σελ. 933.

Το αντικείμενο της Γνωμοδότησης του Ανώτατου Εισαγγελέα πρέπει να αφορά ευρύτατες κατηγορίες προσώπων, αφού μόνον τότε πρόκειται περί νομικού ζητήματος που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον, για τον οποίο λόγο, και δεν νοείται τέτοια αρμοδιότητα επί υποβολής ερωτημάτων ιδιωτών επί μεμονωμένων νομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή τριβή τους με διάφορες υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για τα οποία μπορούν να συμβουλευθούν επαγγελματίες ιδιώτες νομικούς ή ακόμα, συντρεχουσών των προϋποθέσεων, και τον Συνήγορο του Πολίτη, προς επίλυση της όποιας διαφωνίας τους. ΓνωμΕισΑΠ 12/2020,

σελ. 930.

ΕΚΔΟΣΗ Βλ. και ΚΛΗΤΕΥΣΗ

Το Συμβούλιο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να εκδοθεί η εκκαλούσα στις Δικαστικές Αρχές της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Ειδικότερα, η ποινική απόφαση του Πρωτοδικείου Κορυτσάς Αλβανίας, ως υποκείμενη στο ένδικο μέσο της εφέσεως, προεχόντως δεν είναι τελεσίδικη και άρα εκτελεστή κατά το δίκαιο του εκζητούντος Αλβανικού Κράτους και, ως εκ τούτου, δεν πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται για την έκδοση από το άρθρο 12 παρ. 2 στοιχ. Α΄ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης, κατά το οποίο απαιτείται η σχετική καταδικαστική απόφαση να είναι εκτελεστή. ΣυμβΑΠ 573/2020,

σελ. 912.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Ε΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 858.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα -Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 815.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Βλ. και ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έγκλημα της κακουργηματικής ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (άρθρο 312 παρ. 4 νέου ΠΚ, πρώην άρθρο 6 παρ. 4 Ν 3500/2006). Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 828.

Καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή των άρθρων 308 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ και 6 παρ. 1 Ν 3500/2006, καθ’ όσον στο σκεπτικό γίνεται δεκτό ότι ο αναιρεσείων προκάλεσε στην εγκαλούσα σύζυγό του απλές σωματικές βλάβες και όχι εντελώς ελαφρές, χωρίς όμως να υπάρχει επαρκής αιτιολογία ως προς τον ακριβή προσδιορισμό του είδους της σωματικής κάκωσης ή της βλάβης της υγείας της παθούσας προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη και το είδος της σωματικής βλάβης, ώστε βάσει των παραδοχών αυτών να κριθεί αν αυτές συγκροτούν απλή σωματική βλάβη ή εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας, οπότε για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν 3500/2006 απαιτείται και το πρόσθετο στοιχείο της συνεχούς συμπεριφοράς ή ασήμαντη, οπότε τιμωρείται σε βαθμό πταίσματος κατά τις κοινές διατάξεις. ΑΠ 928/2019,

σελ. 896.

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος της κατηγορουμένης για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος. Συγκεκριμένα, μόνη η επιμονή της τελευταίας για επιβολή των όρων της κατά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του εγκαλούντος με το κοινό ανήλικο τέκνο τους καθώς, επίσης, και η παραμέληση της υποχρέωσής της να ενθαρρύνει την επικοινωνία αυτού με τον εγκαλούντα πατέρα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ιδίως μετά τη μόνιμη εγκατάστασή της εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να υπαχθεί στην αντικειμενική υπόσταση του οικείου αδικήματος, διότι δεν υφίσταται απομόνωση αυτού από τον ανήλικο γιο του καθόσον η επικοινωνία του μαζί του, έστω και με προσκόμματα, είναι υπαρκτή. ΣυμβΠλημΧαν 136/2018,

σελ. 899.

ΕΞΥΒΡΙΣΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παύει δε υφ’ όρον η ποινική δίωξη σε βάρος του για το αδίκημα της εξύβρισης κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 Ν 4411/2016. ΑΠ 928/2019,

σελ. 896.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Ε΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 858.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Η επίδοση της προειρημένης καταδικαστικής απόφασης προς τον αναιρεσείοντα στη σύνοικο μητέρα του ήταν άκυρη, η δε ακυρότητα δεν καλύφθηκε, αφού προβλήθηκε και υποστηρίχθηκε κατά την εφετειακή δίκη και παρέπεται ότι δεν παρήλθε έκτοτε η προς άσκηση της έφεσης τασσόμενη προθεσμία. Επομένως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας ότι είναι έγκυρη η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης και απορρίπτοντας στη συνέχεια την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας. ΑΠ 985/2019,

σελ. 924.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ Βλ. και ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έγκλημα της κακουργηματικής ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (άρθρο 312 παρ. 4 νέου ΠΚ, πρώην άρθρο 6 παρ. 4 Ν 3500/2006). Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 828.

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος της κατηγορουμένης για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος. Συγκεκριμένα, μόνη η επιμονή της τελευταίας για επιβολή των όρων της κατά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του εγκαλούντος με το κοινό ανήλικο τέκνο τους καθώς, επίσης, και η παραμέληση της υποχρέωσής της να ενθαρρύνει την επικοινωνία αυτού με τον εγκαλούντα πατέρα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ιδίως μετά τη μόνιμη εγκατάστασή της εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να υπαχθεί στην αντικειμενική υπόσταση του οικείου αδικήματος, διότι δεν υφίσταται απομόνωση αυτού από τον ανήλικο γιο του καθόσον η επικοινωνία του μαζί του, έστω και με προσκόμματα, είναι υπαρκτή. ΣυμβΠλημΧαν 136/2018,

σελ. 899.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Πολλές φορές καταλείπονται κενά σε έγγραφα με τη συμφωνία να συμπληρωθούν από τον λήπτη με ορισμένο τρόπο ή κατά τη δική του βούληση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν διαπράττεται πλαστογραφία λόγω της υπάρχουσας εντολής ή συναίνεσης. Η αντισυμβατική όμως συμπλήρωση των κενών σημείων λευκής συμφωνίας αποτελεί νόθευση, όπως π.χ. η αντίθετα με τα συμφωνηθέντα συμπλήρωση στοιχείων «λευκής» συναλλαγματικής ή «λευκής» επιταγής. ΣυμβΠλημΘεσ 895/2017,

σελ. 889.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας εξέτασε σχέδιο ΠΔ για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους. Στη Γνωμοδότηση της Αρχής αφού αναλύεται το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο και οι απαιτήσεις συμβατότητάς του προς τις διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του ΧΘΔΕΕ, γίνεται αναφορά στη νομολογία του ΣτΕ, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ προκειμένου να εξετασθούν οι επιμέρους διατάξεις. ΓνωμΑΠΔΠΧ 3/2020 (παρατ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου),

σελ. 938.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της μη έγκαιρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα, διαλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ιδιότητα και η θέση στην επιχείρηση του αναιρεσείοντος ως νόμιμου εκπροσώπου, ειδικότερα δε ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΣ της αναφερόμενης ΑΕ, από την οποία (ιδιότητα) απορρέει η νομική υποχρέωση και ευθύνη του, λόγω συμμετοχής του στη διοίκηση της εταιρίας, να παρακρατεί τις εισφορές των εργαζομένων και να αποδίδει αυτές μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές της ίδιας επιχειρήσεως, στο ΙΚΑ. ΑΠ 171/2019,

σελ. 909.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα -Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 815.

Η επίδοση της προειρημένης καταδικαστικής απόφασης προς τον αναιρεσείοντα στη σύνοικο μητέρα του ήταν άκυρη, η δε ακυρότητα δεν καλύφθηκε, αφού προβλήθηκε και υποστηρίχθηκε κατά την εφετειακή δίκη και παρέπεται ότι δεν παρήλθε έκτοτε η προς άσκηση της έφεσης τασσόμενη προθεσμία. Επομένως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας ότι είναι έγκυρη η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης και απορρίπτοντας στη συνέχεια την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας. ΑΠ 985/2019,

σελ. 924.

ΙΑΤΡΟΙ Βλ. ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΚΑΜΕΡΕΣ Βλ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Που (μπορεί να) κάνουν λάθος οι φυλακολόγ(ι)οι. Μελ. Γ. Πανούσης,

σελ. 801.

Κάθε φορά που ο αρμόδιος κατά τα άρθρα 549 ΚΠΔ και 22 Ν 2776/1999 Εισαγγελέας παραγγέλλει τη φυλάκιση καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούντος υπό προσωρινή κράτηση υποδίκου για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, η εισαγωγή του κρατουμένου θα παραγγέλλεται αποκλειστικά προς τα Καταστήματα Κράτησης Τρίπολης ή Γρεβενών. ΕγκΕισΑΠ 14/2020,

σελ. 936.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Δίνονται οδηγίες στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της χώρας, δεδομένου ότι κατά καιρούς διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται τα επιτασσόμενα για τα κατασχεμένα αντικείμενα ή έγγραφα. Πράγματα επικίνδυνα προκύπτει να μην έχουν παραδοθεί στην αρμόδια για τη φύλαξή τους αρχή. Άλλοτε δεν εκτελείται ακόμη και η διάταξη της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου που αποφαίνεται για την τύχη των κατασχεμένων με συνεπακόλουθο την παράταση της φύλαξης. ΕγκΕισΑΠ 15/2020,

σελ. 937.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Ορθώς το Εφετείο, που ακροάστηκε την προσφυγή του συνηγόρου του κατηγορουμένου σε ολόκληρο το Δικαστήριο, με παρεμπίπτουσα απόφαση, έκρινε ομοίως με την προσήκουσα αιτιολογία, άσκοπες τις υποβληθείσες ερωτήσεις προς τον πολιτικώς ενάγοντα, καθόσον είχαν επανυποβληθεί και απαντηθεί και απέρριψε το σχετικό αίτημα του αναιρεσείοντος. ΑΠ 1289/2019,

σελ. 881.

ΚΛΗΤΕΥΣΗ

Με τα αναφερθέντα έγγραφα, που διαβιβάσθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορυτσάς, δεν βεβαιώνεται ότι κλητεύθηκε η εκκαλούσα, προκειμένου να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της εις βάρος της κατηγορίας της απάτης ενώπιον του Πρωτοδικείου της δικαστικής περιφέρειας Κορυτσάς, το οποίο εξέδωσε την ποινική απόφαση βάσει της οποίας ζητείται η έκδοσή της και, συνεπώς, υφίσταται και η συνδρομή της περ. η΄ του άρθρου 438 του νέου ΚΠΔ, που εφαρμόζεται συμπληρωματικά με την ΕΣΕ, κατά την οποία απαγορεύεται η έκδοση αν ο εκζητούμενος καταδικάστηκε ερήμην χωρίς να κλητευθεί. ΣυμβΑΠ 573/2020,

σελ. 912.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Που (μπορεί να) κάνουν λάθος οι φυλακολόγ(ι)οι. Μελ. Γ. Πανούσης,

σελ. 801.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Η εκτελεστότης των ποινών λιπομαρτυρίας στην ποινική διαδικασία. Μελ. Γρ. Πεπόνης,

σελ. 810.

ΜΗΝΥΣΗ

Δεν παράγει δεδικασμένο η πράξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, με την οποία αρχειοθετείται η υποβληθείσα μήνυση ή αναφορά ως μη νόμιμη ή προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η απορριπτική διάταξη εγκριθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών, παρέχεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών το δικαίωμα να απορρίψει κάθε νέα καταγγελία κατά του ιδίου προσώπου που βασίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά ή σε επουσιώδη παραλλαγή ή συμπλήρωση αυτών, με συνέπεια τη δημιουργία περιορισμένου «οιονεί δεδικασμένου», που ισχύει κατά το στάδιο που προηγείται της άσκησης της ποινικής δίωξης. ΑΠ 484/2020,

σελ. 914.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΣΚ)

Ο Διευθύνων την (αρμόδια) Εισαγγελία, αδιαφόρως της μη προσωπικής εμπλοκής του στην υπόθεση, έχει υποχρέωση να συγκεντρώσει τα κρίσιμα έγγραφα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας, να τα βασανίσει επιμελώς και βάσει αυτών να συντάξει την αναλυτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και των δικονομικών ενεργειών και να διατυπώσει τις απόψεις του. Είναι ανεπίτρεπτο να θεωρήσει ως «πάρεργο» το εν λόγω καθήκον και να αρκεσθεί στην απλή διαβίβαση προς το ΝΣΚ κάποιων αντιγράφων δικογραφίας χωρίς να συντάξει την έκθεση που ζητείται. ΕγκΕισΑΠ 13/2020,

σελ. 935.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ Βλ. και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η δηλωθείσα με τη μήνυση, κατά την προδικασία, παράσταση πολιτικής αγωγής, εφόσον δεν προκύπτει ότι ο μηνυτής κατέβαλε και το νόμιμο τέλος πολιτικής αγωγής υπέρ του Δημοσίου, είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η κατά την ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου δηλωθείσα αυτή παράσταση (χωρίς την καταβολή μέχρι την έναρξη της ενώπιον εκείνου συζήτησης του νόμιμου παραβόλου), οπότε και η ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου δηλωθείσα παράσταση πολιτικής αγωγής είναι, ομοίως, απαράδεκτη. ΑΠ 1004/2019,

σελ. 923.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Βλ. και ΕΠΙΤΑΓΗ

Για τη στοιχειοθέτηση κακουργηματικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή μετακίνηση να είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν, με την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως και αμέσως διά μόνης της υλικής πράξης της κατάρτισης ή νόθευσης εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζημία έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόμενο σκοπό και στο εν γένει με την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και ότι με την κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαμορφώνονται οι όροι και προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, έστω και με την παρεμβολή άλλων ενεργειών του δράστη, χρονικώς επομένων της κατάρτισης του πλαστού εγγράφου, να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζημία. ΣυμβΠλημΘεσ 895/2017,

σελ. 889.

Κηρύσσονται αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Ειδικότερα, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν το αδίκημα της πλαστογραφίας, εφόσον αφενός οι πολιτικώς ενάγοντες αναγνωρίζουν ότι έθεσαν κάποιες από τις υπογραφές επί των εγγράφων που φέρονται ως πλαστά και αφετέρου διατελούν σε σύγχυση περί των εγγράφων που υπέγραψαν, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της πολιτικώς ενάγουσας. ΤρΠλημΑθ 2520/2018,

σελ. 887.

ΠΟΙΝΗ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Ε΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 858.

Αδιαφόρως του χρόνου τελέσεως των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες έχει καταδικασθεί ο ανάπηρος κρατούμενος, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτόν απόλυση υπό όρο, η διακρίβωση της αναπηρίας του (ως προϋπόθεση του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών κράτησης) πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα ΠΚ, δηλαδή με γνωμάτευση δύο ιατρών Δημόσιου Νοσοκομείου, είναι δε αυτονόητο ότι το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, που αποφασίζει τη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο, δύναται να ζητήσει τυχόν αναγκαία κατά την κρίση του συμπληρωματικά στοιχεία. ΓνωμΕισΑΠ 9/2020,

σελ. 927.

ΠΟΙΝΗ

Η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Άρθρο Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 869.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Βλ. και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΞΥΒΡΙΣΗ

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών παρεμβαίνει όταν συντρέχει νόμιμη περίπτωση, χωρίς καμία αδράνεια και διαχειρίζεται τη διαδικασία της ποινικής δίωξης ανεπηρέαστα και αποκλειστικά κατά την έμφρονα αυτού κρίση, με προσεκτική πάντα στάθμιση των στοιχείων κάθε περίπτωσης και βεβαίως εντός των πλαισίων του νόμου. ΕγκΕισ­ΑΠ 11/2020,

σελ. 932.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Άρθρο Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 869.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Βλ. και ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Το απαράδεκτο της πολιτικής αγωγής κατά την προδικασία και ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η ενώπιον του οποίου έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας αποτελεί το ύστατο χρονικό σημείο νομότυπης δήλωσης της πολιτικής αγωγής, καθιστούν τη δήλωση αυτή (εξ αρχής) παράνομη, η δε επανάληψή της ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν θεράπευσε το παράνομο αυτής, δοθέντος ότι δεν επιτρέπεται η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, το πρώτον, ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Έτσι, με το να δεχθεί η προσβαλλόμενη απόφαση την παράσταση της πολιτικής αγωγής, ως νόμιμη, υπέπεσε στην πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο. ΑΠ 1004/2019,

σελ. 923.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το ποινικό δικαστήριο έχει την εξουσία να εξετάζει παρεμπιπτόντως κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την ποινική δίκη, ακόμη και όταν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια, εκτός εκείνων των περιπτώσεων, για τις οποίες ο νόμος, προκειμένου να χωρήσει η ποινική δίκη, αξιώνει υποχρεωτικά να έχει αποφανθεί προηγουμένως το πολιτικό δικαστήριο. Επειδή, κατά την εξέταση των ανωτέρω προδικαστικών ζητημάτων, το ποινικό δικαστήριο κρίνει και μορφώνει πεποίθηση επ’ αυτών αλλά δεν λύνει αποφασιστικά αυτά, η κρίση του επί των προδικαστικών αυτών ζητημάτων αστικής φύσης δεν δημιουργεί δεδικασμένο. ΑΠ 484/2020,

σελ. 914.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αποφάσεις, οι οποίες θα καθίσταντο τελεσίδικες εντός του διαστήματος της αναστολής, ήτοι η καταχρηστική προθεσμία της άσκησης των ένδικων μέσων θα συμπληρωνόταν από τις 13.3.2020 έως τις 31.5.2020, υπόκεινται σε αναστολή συμπλήρωσης 110 ημερών, δηλαδή 80 ημερών για την περίοδο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επιπλέον 30 ημερών ειδικά για την περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων. Το ίδιο ισχύει όμως και για την περίπτωση, κατά την οποία η συμπλήρωση της καταχρηστικής προθεσμίας λαμβάνει χώρα εκτός του διαστήματος της ως άνω αναστολής. ΓνωμΕισΑΠ 11/2020,

σελ. 928.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ Βλ. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα -Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 815.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Βλ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΗΨΗ

Η εκτελεστότης των ποινών λιπομαρτυρίας στην ποινική διαδικασία. Μελ. Γρ. Πεπόνης,

σελ. 810.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έγκλημα της κακουργηματικής ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (άρθρο 312 παρ. 4 νέου ΠΚ, πρώην άρθρο 6 παρ. 4 Ν 3500/2006). Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 828.

Καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή των άρθρων 308 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ και 6 παρ. 1 Ν 3500/2006, καθ’ όσον στο σκεπτικό γίνεται δεκτό ότι ο αναιρεσείων προκάλεσε στην εγκαλούσα σύζυγό του απλές σωματικές βλάβες και όχι εντελώς ελαφρές, χωρίς όμως να υπάρχει επαρκής αιτιολογία ως προς τον ακριβή προσδιορισμό του είδους της σωματικής κάκωσης ή της βλάβης της υγείας της παθούσας προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη και το είδος της σωματικής βλάβης, ώστε βάσει των παραδοχών αυτών να κριθεί αν αυτές συγκροτούν απλή σωματική βλάβη ή εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας, οπότε για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν 3500/2006 απαιτείται και το πρόσθετο στοιχείο της συνεχούς συμπεριφοράς ή ασήμαντη, οπότε τιμωρείται σε βαθμό πταίσματος κατά τις κοινές διατάξεις. ΑΠ 928/2019,

σελ. 896.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ Βλ. και ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Ειδικά επί αθωωτικής αποφάσεως, το τεκμήριο αθωότητας δεν συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα σύμφωνο με την αθωωτική ποινική απόφαση. Το τεκμήριο αθωότητας σημαίνει ότι το πολιτικό δικαστήριο, όταν αποφασίζει περί του αν τελέστηκε το αστικό και συγχρόνως ποινικό αδίκημα, δεν μπορεί να αδιαφορήσει για την αθώωση του κατηγορουμένου, ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την αθωωτική απόφαση για να αντλήσει από αυτήν επιχειρήματα για την ενοχή του κατηγορουμένου. ΑΠ Ολ 4/2020 (Πολιτ.),

σελ. 871.

Οι παρατεθείσες στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης παραδοχές του Δικαστηρίου δεν συνιστούν αντιστροφή της υποχρέωσής του προς απόδειξη της ενοχής ούτε μετακύλιση στον κατηγορούμενο του βάρους απόδειξης της αθωότητάς του και ουδόλως αποτελούν παραβίαση του κατοχυρωμένου τεκμηρίου αθωότητας αυτού, όπως ο ίδιος αβάσιμα διατείνεται, αφού από το σύνολο των παραδοχών της τελευταίας προκύπτει, ότι το Δικαστήριο, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας ανελέγκτως το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, κατέληξε στην κρίση περί της ενοχής του με την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. ΑΠ 1289/2019,

σελ. 881.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο Εισαγγελέας, ως κυρίαρχος της ποινικής προδικασίας και πάντοτε ενημερωμένος για τα γεγονότα που συνιστούν νόμιμη αφορμή για διενέργεια αυτεπάγγελτης προανάκρισης, όπως είναι ο θάνατος κάποιου προσώπου από πυροβολισμό κρατικού (αστυνομικού) οργάνου, οφείλει να απευθύνει τις αναγκαίες κάθε φορά οδηγίες ώστε να ενημερωθούν αμέσως τα μέλη της οικογένειας του θανόντος για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δηλώνοντας ότι παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας και διορίζοντας τεχνικό σύμβουλο. ΕγκΕισΑΠ 12/2020,

σελ. 933.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η υπέρβαση εξουσίας ως λόγος αναίρεσης κατά αποφάσεων στον νέο ΚΠΔ. Μελ. Ν. Σαββίδης,

σελ. 845.

Η επίδοση της προειρημένης καταδικαστικής απόφασης προς τον αναιρεσείοντα στη σύνοικο μητέρα του ήταν άκυρη, η δε ακυρότητα δεν καλύφθηκε, αφού προβλήθηκε και υποστηρίχθηκε κατά την εφετειακή δίκη και παρέπεται ότι δεν παρήλθε έκτοτε η προς άσκηση της έφεσης τασσόμενη προθεσμία. Επομένως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας ότι είναι έγκυρη η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης και απορρίπτοντας στη συνέχεια την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας. ΑΠ 985/2019,

σελ. 924.