ΔιατΕισΕφΠειρ 47/2020 [Προσφυγή κατά εισαγγελικής διάταξης - Προθεσμίες - Έλλειψη πληρεξουσιότητας]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔιατΕισΕφΠειρ 47/2020 Διατάξεις: άρθρα 51, 52, 89 [παρ. 2] , 166, 476 [παρ. 1] ΚΠΔ , 75 Ν 4690/2020 Προσφυγή κατά εισαγγελικής διάταξης, Προθεσμίες, Έλλειψη πληρεξουσιότητας, Προσφυγή απαράδεκτη Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη προσφυγή, δεδομένου ότι ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι οριζόμενες από τον νόμο για την άσκησή της διατυπώσεις, καθόσον η αντιπρόσωπος της προσφεύγουσας δεν είχε την απαιτούμενη νόμιμη πληρεξουσιότητα. Εν προκειμένω, η υπό κρίση προσφυγή είναι δικονομικά εμπρόθεσμη, καθόσον ασκήθηκε την 15.6.2020, δηλαδή πριν από την εκπνοή της 15νθημέρου κανονικής προθεσμίας ασκήσεώς της, χωρίς καν τον συνυπολογισμό της 10ημέρου προθεσμίας της προσαυξήσεώς της βάσει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 75 Ν 4690/2020. Ωστόσο όμως η προσφυγή ασκήθηκε απαραδέκτως για τον λόγο ότι η πληρεξούσια δικηγόρος και αντίκλητος της προσφεύγουσας δεν εγχείρισε μετ’ επικλήσεως κατά την άσκηση της σχετικής δήλωσης, έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο για την κατά νόμο εξουσιοδότησή της, προκειμένου να προβεί νομότυπα στην άσκηση της δήλωσής της αυτής για λογαριασμό της εντολίδος της, ως τούτο επιβαλλόταν από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 474, 466 παρ. 1, 89 παρ. 2 ΚΠΔ. Και τούτο διότι παρά το γεγονός ότι με τα προαναφερόμενα δικόγραφα (έγκληση, μαρτυρική κατάθεση, δήλωση για συνέχιση της ποινικής δίωξης), είχε πράγματι καταστεί πληρεξούσια και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.