Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΔΙΚΟ

Εν προκειμένω, ανακύπτει και το ειδικότερο ζήτημα της ενάσκησης εκ μέρους των αγροτών-διαδηλωτών του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ήτοι μικρός σχετικά αριθμός συναθροιζόμενων, για μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και να κριθεί ότι η περιγραφόμενη συμπεριφορά των μηνυομένων πληροί τη νομοτυπική μορφή του άρθρου 292 παρ. 1 ΠΚ, συντρέχει λόγος άρσης του αδίκου, κατ’ άρθρο 20 ΠΚ. ΠραξΑρχειοθΕισΠλημΚαλαμ της 6.3.2020 (παρατ. Π. Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου),

σελ. 1367.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Έλλειψη αιτιολογίας. Αιτίαση περί άγνοιας κατοχής του πορνογραφικού υλικού. Πλήρης η περιγραφή του υλικού που εντοπίστηκε και των αποδεικτικών μέσων που αξιολογήθηκαν. Αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης. ΑΠ 643/2020,

σελ. 1309.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, καθώς αν και υπήρχε υποχρέωση του δικαστηρίου διακρίβωσης της γνώσης και κατανόησης της ελληνικής γλώσσας από τον κατηγορούμενο, δεν διαπιστώθηκε επιδίωξη του διευθύνοντος τη συζήτηση να διερευνήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάγκη διορισμού διερμηνέως. Η παράλειψη αυτή αποτελεί παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αιτούντος-κατηγορουμένου και επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. ΑΠ 729/2020,

σελ. 1339.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Η΄). Άρθρο Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 1289.

ΑΠΑΤΗ

Απάτη διακεκριμένη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου. Παρασιώπηση του θανάτου του συνταξιούχου πατέρα του αναιρεσείοντος για τη συνέχιση λήψης της σύνταξης του θανόντος από τον αναιρεσείοντα-συνδικαιούχο λογαριασμού, όπου αυτή κατατίθεντο. ΑΠ 2060/2019,

σελ. 1314.

ΒΟΥΛΕΥΜΑ Βλ. ΕΦΕΣΗ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση που αλλοδαπός κατηγορούμενος δεν δηλώσει ότι δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, το δικαστήριο πρέπει να διερευνήσει αν αυτός ομιλεί και κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα και κατόπιν αυτού, εναπόκειται στην, αναιρετικώς ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του διευθύνοντος ο διορισμός ή μη διερμηνέως. ΑΠ 729/2020,

σελ. 1339.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων. Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1281.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ

Εν προκειμένω, ανακύπτει και το ειδικότερο ζήτημα της ενάσκησης εκ μέρους των αγροτών-διαδηλωτών του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ήτοι μικρός σχετικά αριθμός συναθροιζόμενων, για μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και να κριθεί ότι η περιγραφόμενη συμπεριφορά των μηνυομένων πληροί τη νομοτυπική μορφή του άρθρου 292 παρ. 1 ΠΚ, συντρέχει λόγος άρσης του αδίκου, κατ’ άρθρο 20 ΠΚ. ΠραξΑρχειοθΕισΠλημΚαλαμ της 6.3.2020 (παρατ. Π. Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου),

σελ. 1367.

ΕΓΚΛΗΜΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πολιτική φιλοσοφία του Hegel και η κριτική του Marx στον Hegel ως εργαλεία για την ερμηνεία του εγκλήματος, με έμφαση στο περιβαλλοντικό έγκλημα. Μελ. Π. Γαλάνης,

σελ. 1249.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών κατ' επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ. Ειδικότερα, αναφορικά με την κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξης, η προσβαλλόμενη απόφαση περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης των κατηγορούμενων και την υποδομή που είχαν διαμορφώσει. ΑΠ 750/2020,

σελ. 1325.

ΕΓΚΛΗΣΗ Βλ. και ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Κατά το άρθρο 464 ΠΚ, εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους. ­ΠεντΕφΚακΠειρ 1/2020,

σελ. 1345.

ΕΚΔΟΣΗ

Το Συμβούλιο Εφετών ορθώς γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος Τούρκου υπηκόου στις Δικαστικές Αρχές της Τουρκίας και διατήρησε την προσωρινή του κράτηση για τα αδικήματα της εξαγωγής ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και της απόδρασης καταδίκου ή κρατουμένου. Ο εκζητούμενος Τούρκος υπήκοος δεν πρόκειται να διωχθεί ή να κρατηθεί για τα φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή εθνικά του φρονήματα. Επίσης, δεδομένου ότι η υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας (άσυλο) δεν ασκεί έννομη επιρροή στην προκείμενη δίκη περί έκδοσης, δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής της διαδικασίας έκδοσής του μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής του. ΣυμβΑΠ 1825/2019,

σελ. 1340.

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κρίση, με πλειοψηφία μίας ψήφου, ότι η κατοχή λογισμικού ανταλλαγής αρχείων, ο διαμοιρασμός σε επί μέρους αρχεία και η συχνή δραστηριότητα σε κατεβάσματα και προβολές δεν επαρκεί για τη στοιχειοθέτηση κινδύνου διάδοσης σε τρίτους. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή του αναιρετικού λόγου στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. ΑΠ 643/2020,

σελ. 1309.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Βλ. και ΕΚΔΟΣΗ

Απόρριψη της έφεσης στο σύνολό της ως κατ' ουσία αβάσιμη εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης για την έκδοση του εκκαλούντος-εκζητούμενου θετικές προϋποθέσεις και λείπουν οι αρνητικές. ΣυμβΑΠ 1825/2019,

σελ. 1340.

ΕΦΕΣΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Ειδικότερα, το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται στον κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο για κακούργημα και μόνο για τους περιοριστικά αναφερόμενους στη διάταξη του άρθρου 478 παρ. 1 του ΚΠΔ λόγους. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πρώτος λόγος εφέσεως είναι απορριπτέος, αφού δεν υφίσταται δυνατότητα προσβολής βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για λόγους αοριστίας ή μη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. ΣυμβΕφΘεσ 688/2020,

σελ. 1346.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Η΄). Άρθρο Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 1289.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Για την εφαρμογή της περ. α΄ του άρθρου 239 ΠΚ, ως «εκβιαστικά μέσα» νοούνται εκείνα με τα οποία επιδιώκεται η παρεμπόδιση του ελεύθερου σχηματισμού της βουλήσεως του προσώπου που καταθέτει και ο επηρεασμός του σχηματισμού αυτού. Η τέλεση των πράξεως της κατάχρησης εξουσίας δεν απαιτεί κατ' αρχάς την ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της απόσπασης κατάθεσης από τον εξεταζόμενο. Αρκεί να έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα που αντικειμενικά μπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη βούληση του εξεταζόμενου και τα μέσα αυτά να είναι παράνομα και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Διατ­ΕισΕφΑθ της 28.5.2020,

σελ. 1357.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Δεν έλαβε χώρα επίδοση νέου κλητηρίου θεσπίσματος, κατά τον αβάσιμο ισχυρισμό του προσφεύγοντος, αλλά διατάχθηκε η επανάληψη της διαδικαστικής πράξης της επίδοσης του ιδίου κλητηρίου θεσπίσματος. Επομένως, δοθέντος ότι επί του κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Εφετών ασκήθηκε ήδη από τον προσφεύγοντα η προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσία, δυνάμει του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, η παρούσα προσφυγή που βάλλει κατά του ιδίου κλητηρίου θεσπίσματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ως εμπίπτουσα στην απαγόρευση άσκησης του ιδίου ενδίκου βοηθήματος για δεύτερη φορά. ΣυμβΕφΠατρ 133/2020,

σελ. 1354.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Βλ. και ΠΟΙΝΗ, ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ

Κριτήρια επιμέτρησης ποινής επί συνδρομής ιδιαιτέρως δια-κεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, κατ’ άρθρο 23 Ν 4139/2013. Σκέψεις με αφορμή το άρθρο 463 παρ. 4 του νέου Ποινικού Κώδικα. Μελ. Τ. Περβίζος,

σελ. 1259.

Η κατοχή της ινδικής κάνναβης προϋποθέτει την προηγούμενη συγκομιδή αυτής από το φυτό που καλλιεργείται και βρίσκεται σε κατάσταση αξιοποίησης για χρήση. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η συρροή καλλιέργειας δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης με κατοχή των αυτών δενδρυλλίων και ο δράστης της καλλιέργειας των δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης θα τιμωρηθεί μόνο για την καλλιέργεια αυτών και όχι για την κατοχή τους. ΑΠ 750/2020,

σελ. 1325.

Ο αναιρεσείων αγόρασε από άγνωστο ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, αναφέροντας τον τόπο και χρόνο κατοχής και τον σκοπό εμπορίας αυτής, που συνάγεται από τη σημαντική ποσότητα που αυτός κατείχε (2.125 γρ. ινδικής κάνναβης). Περαιτέρω, το Δικαστήριο αιτιολογημένα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό περί τοξικομανίας του αναιρεσείοντος, αφού δέχθηκε ότι αυτός δεν έχει κάνει χρήση ηρωίνης, η δε εξάρτησή του από την ινδική κάνναβη δεν είναι σωματική, αλλά ψυχική. ΑΠ 906/2018,

σελ. 1334.

NE BIS IN IDEM Bλ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Νόθευση πληρεξουσίου κατ’ εξακολούθηση. Η χρήση του νοθευμένου εγγράφου δεν αποτελεί πλέον επιβαρυντική περίπτωση αλλά αυτοτελή πράξη, που όμως απορροφάται από τη νόθευση του εν λόγω εγγράφου. Οι κατηγορούμενοι νόθευσαν, μετά από συναπόφαση και με κοινή πρόθεση, το πληρεξούσιο, μεταβάλλοντας το περιεχόμενό του, γράφοντας το κείμενο των τριών πρώτων σελίδων του στον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή που γράφηκε και το κείμενο του γνήσιου πρωτότυπου πληρεξουσίου, με την χρήση της ίδιας γραμματοσειράς και το αλλοίωσαν έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται σε αυτό η εντολή πώλησης του ακινήτου. ΤρΕφΚακΑθ 881/2020,

σελ. 1322.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προϋποτίθεται ουσιαστικά και τυπικά η τέλεση μιας άλλης προγενέστερης χρονικά και ουσιαστικά εγκληματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτουν οικονομικής υφής έσοδα, να τελείται δηλαδή ένα έγκλημα που παράγει την κρίσιμη «βρώμικη» περιουσία. Η εγκληματική αυτή δραστηριότητα, η οποία αναγκαίως ερευνάται παρεμπιπτόντως, δεν πρέπει να εικάζεται ή να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς και να εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο και τους δράστες αυτής. ΣυμβΠλημΑθ 1552/2018,

σελ. 1337.

ΝΟΜΟΣ

Ποινή. Νόμος επιεικέστερος. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή από τον ΑΠ. Αναιρείται μερικώς η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία επιμέτρησε την ποινή με βάση τον προϊσχύσαντα δυσμενέστερο ποινικό νόμο, προκειμένου το δικαστήριο της ουσίας να προβεί σε νέα επιμέτρηση της ποινής. ΑΠ 2060/2019,

σελ. 1314.

ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κατά την προϊσχύσασα διάταξη δεν προβλεπόταν η τιμώρηση της διατάραξης αλλά μόνο της παρεμπόδισης λειτουργίας κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως αυτοκινητόδρομου. Εν προκειμένω, αφενός δεν προέκυψε ότι παρεμποδίστηκε η κίνηση των έτερων οχημάτων που δεν συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις, και αφετέρου ελλείπει η έννοια της κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και δη του αυτοκινητόδρομου. ΠραξΑρχειοθΕισΠλημΚαλαμ της 6.3.2020 (παρατ. Π. Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου),

σελ. 1367.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η απόλυτη κατάργηση του θεσμού της μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρήμα. Οι δυσκολίες εφαρμογής στην πράξη μετά την κατάργησή του. Μελ. Κ. Σπούλος,

σελ. 1276.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η πολιτική φιλοσοφία του Hegel και η κριτική του Marx στον Hegel ως εργαλεία για την ερμηνεία του εγκλήματος, με έμφαση στο περιβαλλοντικό έγκλημα. Μελ. Π. Γαλάνης,

σελ. 1249.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Στην περίπτωση της πλαστογραφίας διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων, εφόσον η ζημία του κράτους στις έννομες σχέσεις του είναι αδιατίμητη, η κακουργηματική φύση της πράξης προφανώς θα προσδιορισθεί μόνο με βάση το ύψος του οφέλους που επιδίωξε ο δράστης, αφού μάλιστα αυτό δεν απαιτείται να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη ζημία. ΠεντΕφΑθ 1226/2018,

σελ. 1317.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Η προσφυγή ασκήθηκε απαραδέκτως για τον λόγο ότι η πληρεξούσια δικηγόρος της προσφεύγουσας δεν εγχείρισε μετ’ επικλήσεως κατά την άσκηση της σχετικής δήλωσης, έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο για την κατά νόμο εξουσιοδότησή της, προκειμένου να προβεί νομότυπα στην άσκηση της δήλωσής της αυτής. Και τούτο διότι παρά το γεγονός ότι με τα προαναφερόμενα δικόγραφα είχε πράγματι καταστεί πληρεξούσια και αντίκλητος της νυν προσφεύγουσας, πλην όμως δεν είχε εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την άσκηση της οικείας προσφυγής. ΔιατΕισΕφΠειρ 47/2020,

σελ. 1362.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΝΟΜΟΣ

Κριτήρια επιμέτρησης ποινής επί συνδρομής ιδιαιτέρως δια-κεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, κατ’ άρθρο 23 Ν 4139/2013. Σκέψεις με αφορμή το άρθρο 463 παρ. 4 του νέου Ποινικού Κώδικα. Μελ. Τ. Περβίζος,

σελ. 1259.

Η απόλυτη κατάργηση του θεσμού της μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρήμα. Οι δυσκολίες εφαρμογής στην πράξη μετά την κατάργησή του. Μελ. Κ. Σπούλος,

σελ. 1276.

Η παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων. Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1281.

Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 463 παρ. 4 ΠΚ δεν ενδιαφέρει εάν από τον ειδικό ποινικό νόμο μαζί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης προβλέπεται και χρηματική ποινή, αλλά εάν η μόνη προβλεπόμενη στερητική της ελευθερίας ποινή είναι αυτή της ισόβιας κάθειρξης και όχι διαζευκτικά και κάποια άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή. Η λέξη «μόνο» αναφέρεται στη στερητική της ελευθερίας ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ανεξάρτητα αν προβλέπεται μαζί με αυτήν και χρηματική ποινή. ΑΠ 750/2020,

σελ. 1325.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου, ελλείψει υποβολής από την παθούσα εταιρία, η οποία τυγχάνει η αμέσως ζημιωθείσα από την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος με την εκκαλουμένη απόφαση, δήλωσης ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας. ΠεντΕφΚακΠειρ 1/2020,

σελ. 1345.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Καταδίκη για πορνογραφία ανηλίκων κάτω των δέκα πέντε ετών, κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατοχή πορνογραφικού υλικού με χρήση συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Κίνδυνος διάδοσης του υλικού σε τρίτους. ΑΠ 643/2020,

σελ. 1309.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ο δεύτερος λόγος εφέσεως αναφέρεται στην ακυρότητα της πραγματογνωμοσύνης της πραγματογνώμονος, γιατί αυτή δεν επέτρεψε κατά τη συνεδρία προς εξέταση του κατηγορουμένου να παραστεί η τεχνική του σύμβουλος, παραβιάζοντας έτσι τα υπερασπιστικά του δικαιώματα. Ωστόσο, οι αιτιάσεις κατά της πραγματογνωμοσύνης δεν θεμελιώνουν οποιαδήποτε ακυρότητα αυτής και έτσι θα πρέπει και ο δεύτερος λόγος της έφεσης να απορριφθεί ως αβάσιμος. ΣυμβΕφΘεσ 688/2020,

σελ. 1346.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ Βλ. και ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Δεν έλαβε χώρα επίδοση νέου κλητηρίου θεσπίσματος, κατά τον αβάσιμο ισχυρισμό του προσφεύγοντος, αλλά διατάχθηκε η επανάληψη της διαδικαστικής πράξης της επίδοσης του ιδίου κλητηρίου θεσπίσματος. Επομένως, δοθέντος ότι επί του κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Εφετών ασκήθηκε ήδη από τον προσφεύγοντα η προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσία, δυνάμει του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, η παρούσα προσφυγή που βάλλει κατά του ιδίου κλητηρίου θεσπίσματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ως εμπίπτουσα στην απαγόρευση άσκησης του ιδίου ενδίκου βοηθήματος για δεύτερη φορά. ΣυμβΕφΠατρ 133/2020,

σελ. 1354.

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη προσφυγή, δεδομένου ότι ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι οριζόμενες από τον νόμο για την άσκησή της διατυπώσεις, καθόσον η αντιπρόσωπος της προσφεύγουσας δεν είχε την απαιτούμενη νόμιμη πληρεξουσιότητα. ΔιατΕισΕφΠειρ 47/2020,

σελ. 1362.

ΣΥΡΡΟΗ

Η κατοχή της ινδικής κάνναβης προϋποθέτει την προηγούμενη συγκομιδή αυτής από το φυτό που καλλιεργείται και βρίσκεται σε κατάσταση αξιοποίησης για χρήση. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η συρροή καλλιέργειας δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης με κατοχή των αυτών δενδρυλλίων και ο δράστης της καλλιέργειας των δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης θα τιμωρηθεί μόνο για την καλλιέργεια αυτών και όχι για την κατοχή τους. ΑΠ 750/2020,

σελ. 1325.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ Βλ. και ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Κριτήρια επιμέτρησης ποινής επί συνδρομής ιδιαιτέρως δια-κεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, κατ’ άρθρο 23 Ν 4139/2013. Σκέψεις με αφορμή το άρθρο 463 παρ. 4 του νέου Ποινικού Κώδικα. Μελ. Τ. Περβίζος,

σελ. 1259.

Το Δικαστήριο αιτιολογημένα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό περί τοξικομανίας του αναιρεσείοντος, αφού δέχθηκε ότι αυτός δεν έχει κάνει χρήση ηρωίνης, η δε εξάρτησή του από την ινδική κάνναβη δεν είναι σωματική, αλλά ψυχική. Προς τούτο έλαβε ρητά υπόψη τη διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη, την οποία όχι μόνο μνημονεύει, αλλά και σχολιάζει τα συμπεράσματά της. Επίσης, προέκυψε ότι αυτός συμμετείχε εθελοντικά σε διαδικασίες συμβουλευτικής και ενημέρωσης, για δύο περίπου μήνες και ακολούθως διέκοψε για να εργαστεί, δηλαδή δεν εντάχθηκε σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης. ΑΠ 906/2018,

σελ. 1334.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Βλ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Η΄). Άρθρο Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 1289.