ΑΠ 532/2011 [Συναυτουργία - Άμεση συνέργεια]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 4-5/2012, Απρίλιος-Μάιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη των δύο πρώτων αναιρεσειόντων για απιστία κατ’ εξακολούθηση, του δε τρίτου εξ αυτών για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω πράξη. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κατηγορούμενος, ως Πρόεδρος ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, προέβη σε εκτεταμένη λήψη επιταγών ευκολίας από διάφορες εταιρίες, χωρίς να αφορούν αυτές πραγματικές συναλλαγές, προεξοφλούσε δε τις εν λόγω επιταγές σε τράπεζες, αφαιρουμένου του προεξοφλητικού τόκου, και με τον τρόπο αυτό προέβαινε σε παράνομο δανεισμό για λογαριασμό της εταιρίας, καίτοι δεν εδικαιολογείτο η λήψη των επιταγών ευκολίας, δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με συνέπεια λόγω του μεγάλου ύψους των ποσών των επιταγών αυτών και της αδυναμίας εμπρόθεσμης πληρωμής τους, οι συνεργαζόμενες τράπεζες να καταγγείλουν τις συμβάσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν συνάψει ως πιστώτριες μετά της εταιρίας ως πιστούχου και έτσι να αποκλεισθεί η δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης της εταιρίας. Ο δε τρίτος κατηγορούμενος παρέσχε άμεση συνδρομή στον πρώτο κατηγορούμενο, καθόσον εξακολουθούσε να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ευκολίας εις διαταγήν της ως άνω εταιρίας, τις οποίες παρέδιδε ακολούθως στον πρώτο κατηγορούμενο. Τέλος, οι πρώτος και δεύτερος κατηγορούμενοι προέβησαν στη λήψη απόφασης, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, για αγορά ιδίων μετοχών από μετόχους, που πραγματοποιήθηκε με εκταμίευση από τα κεφάλαια της εταιρίας και καταβολή σε αυτούς ποσού 652.048,32 ευρώ· η ενέργεια δε αυτή των κατηγορουμένων αντίκειτο προδήλως στα συμφέροντα της εταιρίας, καθόσον με τον τρόπο αυτό επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που επέφερε ισόποση ζημία στην εταιρία.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.