Ευρετήρια Δεκεμβρίου (2014)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 12/2014, Δεκέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Το δικαστήριο της παραπομπής στήριξε την καταδικαστική για τον αναιρεσείοντα κρίση του και στην απολογία αυτού ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση. ΑΠ 836/2014,

σελ. 1050.

Γίνεται εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, κηρύσσονται άκυρες συγκεκριμένες πράξεις της προδικασίας και διατάσσεται η διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης, προκειμένου να επαναληφθούν οι άκυρες πράξεις, με λήψη εκ νέου απολογιών των αιτούντων ως κατηγορουμένων. ΣυμβΠλημΑθ 2846/2014,

σελ. 1052.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΠΟΙΝΗ

Αναιρείται εν μέρει λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης η προσβαλλόμενη απόφαση διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα. ΑΠ 93/2014,

σελ. 1021.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Θεραπευτικά μέτρα ή περιορισμός σε ΕΚΚΝ. Ποια η σύγχρονη βούληση του νομοθέτη για την αντιμετώπιση των ανήλικων εξαρτημένων παραβατών του Νόμου περί ναρκωτικών. Μελ. Ε. Πανταζή-Μελίστα,

σελ. 1088.

ΑΠΑΤΗ

Περαιτέρω προβληματισμοί για την ποινική αξιολόγηση της άνευ δικαιώματος ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ και των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking). Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 1111.

Η προσαγωγή και η επίκληση των αποδεικτικών στοιχείων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση της απάτης στο δικαστήριο ακόμη και με τη μορφή της απόπειρας, εφόσον μόνη η υποβολή αναληθούς ισχυρισμού με την αγωγή ή με τις προτάσεις δεν συνιστά πράξη περιέχουσα αρχή εκτέλεσης. ΣυμβΕφΑιγαίου 15/2014,

σελ. 1023.

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος για κακουργηματική απάτη εκ της οποίας το σκοπούμενο όφελος υπερβαίνει συνολικώς το ποσό των 120.000 ευρώ, καθόσον μπορεί η προξενηθείσα ζημία της παθούσης να ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ, το σκοπούμενο όμως όφελος αυτού ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ. ΣυμβΠλημΑιγίου 61/2013,

σελ. 1029.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η ηθική απόδειξη στα πλαίσια της νομιμότητας. Μελ. Δ. Σορβατζιώτη,

σελ. 1093.

Οι διατάξεις του ΚΠΔ και του ΚΠολΔ, που σχετίζονται με την ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εν γένει αποδεικτική διαδικασία, δεν μπορούν να ανατραπούν από τις διατάξεις του Ν 2472/1997. ΔιατΕισΠρΑθ ΕΓ 123-2014/106/46Δ/14,

σελ. 1071.

ΑΠΟΛΟΓΙΑ Βλ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Βλ. και ΧΑΡΗ

Ο απολυθείς έτυχε χορήγησης χάριτος διά μετριασμού της ποινής του και ως εκ τούτου επανακαθορίζεται ο χρόνος δοκιμασίας του. ΔιατΕισΠρΗρακλ 134/2014,

σελ. 1077.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ Βλ. ΑΠΑΤΗ, ΒΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο κατηγορούμενος εντός του γυμναστηρίου, όπου ως δάσκαλος παρέδιδε μαθήματα πολεμικής τέχνης, εγκατέστησε σε χώρους των αποδυτηρίων κάμερες, οι οποίες δεν ήταν εμφανείς στους αθλούμενους. ΣυμβΠλημΗλείας 21/2013,

σελ. 1036.

ΑΡΧΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Βλ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΑΤΜ)

Περαιτέρω προβληματισμοί για την ποινική αξιολόγηση της άνευ δικαιώματος ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ και των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking). Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 1111.

ΒΙΑΣΜΟΣ Βλ. και ΕΓΚΛΗΣΗ

Η πράξη του κατηγορουμένου δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως απόπειρα βιασμού, αφού αυτός δεν επεδίωξε συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη βαρύτερη από αυτή που πέτυχε. ΣυμβΠλημΒερ 55/2014,

σελ. 1030.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα πραγματικά περιστατικά και η διαδικαστική πορεία της εν λόγω εγκλήσεως είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο τον εγκαλούντα και συνεπώς δεν αφορούσαν σε κρυφά, μη δημοσιοποιημένα προσωπικά του δεδομένα. ΔιατΕισΠρΑθ ΕΓ 123-2014/106/46Δ/14,

σελ. 1071.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αναφορικά με τον τρόπο περάτωσης της προανάκρισης επί προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας, η αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η υπόθεση διέλθει από την κρίση του Εισαγγελέα Εφετών. ΣυμβΠλημΑθ 5258/2013,

σελ. 1058.

ΔΟΛΟΣ

Η αιτίαση ότι απαιτείται να εξειδικεύεται στην απόφαση ο δόλος του κατηγορουμένου για φοροδιαφυγή είναι αβάσιμη, διότι ο δόλος ενυπάρχει στα περιστατικά που παρατίθενται προς αιτιολόγηση της πράξεως. ΑΠ 263/2014,

σελ. 1045.

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Αναφορικά με το δόλο, την ανυπαρξία του οποίου ο συνήγορος του αναιρεσείοντος επικαλέσθηκε, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, διότι αυτός ενυπάρχει στη θέληση του κατηγορουμένου να πραγματώσει την αξιόποινη πράξη. ΑΠ 94/2014,

σελ. 1047.

ΕΓΓΡΑΦΑ Βλ. και ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Το δικαστήριο της παραπομπής στήριξε την καταδικαστική κρίση του και στην απολογία αυτού ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση. ΑΠ 836/2014,

σελ. 1050.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Η τροποποίηση του ποσού του ύψους της μετατροπής της ποινής είχε ως συνέπεια να έχει αποτιθεί η χρηματική ποινή στην οποία μετατράπηκε η στερητική της ελευθερίας ποινή. Συνεπώς, παύει πλέον να υφίσταται η αξίωση της πολιτείας για την εκτέλεση της καταδικαστικής αποφάσεως και πρέπει η καταβληθείσα εγγύηση να αποδοθεί. ΣυμβΠλημΑθ 4083/2013,

σελ. 1060.

ΕΓΚΛΗΣΗ

Παύει οριστικώς η ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω ανάκλησης της έγκλησης από την παθούσα, καθόσον, μετά την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, η εν λόγω πράξη διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση. ΣυμβΠλημΒερ 55/2014,

σελ. 1030.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Έφεση εισαγγελέα εφετών εναντίον (κατά πλειοψηφία) αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου· προϋποθέσεις παραδεκτού της - Ν 1608/1950· ένταξη των επιβαρυντικών του περιστάσεων στην έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως του εισαγγελέα (Ιδιωτ. Γνωμ.). Μελ. Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1080.

Απορρίπτεται η έφεση του Εισαγγελέα Εφετών κατά αθωωτικής απόφασης αφενός ως απαράδεκτη για δύο κατηγορουμένους, αφετέρου εν μέρει ως προς την προσθήκη της επιβαρυντικής περίστασης του Ν 1608/1950 για τον έτερο κατηγορούμενο. ΠεντΕφΠειρ 398/2014 (σημ.),

σελ. 1051.

ΕΝΟΡΚΟΙ

Η ηθική απόδειξη στα πλαίσια της νομιμότητας. Μελ. Δ. Σορβατζιώτη,

σελ. 1093.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έφεση εισαγγελέα εφετών εναντίον (κατά πλειοψηφία) αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου· προϋποθέσεις παραδεκτού της - Ν 1608/1950· ένταξη των επιβαρυντικών του περιστάσεων στην έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως του εισαγγελέα (Ιδιωτ. Γνωμ.). Μελ. Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1080.

Απορρίπτεται η έφεση του Εισαγγελέα Εφετών κατά αθωωτικής απόφασης αφενός ως απαράδεκτη για δύο κατηγορουμένους, αφετέρου εν μέρει ως προς την προσθήκη της επιβαρυντικής περίστασης του Ν 1608/1950 για τον έτερο κατηγορούμενο. ΠεντΕφΠειρ 398/2014 (σημ.),

σελ. 1051.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η εκμίσθωση πράγματος δεν συνεπάγεται απαλλοτρίωση της περιουσίας, αφού το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας παραμένει στον οφειλέτη. ΔιατΕισΕφΠατρ 6/2014,

σελ. 1062.

ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έφεση εισαγγελέα εφετών εναντίον (κατά πλειοψηφία) αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου· προϋποθέσεις παραδεκτού της - Ν 1608/1950· ένταξη των επιβαρυντικών του περιστάσεων στην έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως του εισαγγελέα (Ιδιωτ. Γνωμ.). Μελ. Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1080.

Απορρίπτεται εν μέρει ως προς την προσθήκη της επιβαρυντικής περίστασης του Ν 1608/1950 η έφεση του Εισαγγελέα Εφετών κατά αθωωτικής απόφασης, δεδομένου ότι ο εκκαλών θα έπρεπε να προσάπτει κάποια νομική ή πραγματική πλημμέλεια στην εκκαλουμένη απόφαση. ΠεντΕφΠειρ 398/2014 (σημ.),

σελ. 1051.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

Ο δράστης του εγκλήματος της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια πρέπει να έχει μία από τις αναφερόμενες ιδιότητες, στη δε περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 342 ΠΚ, να έχει την ιδιότητα όχι απλώς του εκπαιδευτικού, παιδαγωγού, γυμναστή, αλλά πρέπει, με την ιδιότητα αυτή, να παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο. ΣυμβΠλημΗλείας 21/2013,

σελ. 1036.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ

Η απολογία του αναιρεσείοντος δεν είναι ταυτόσημη με την απολογία του ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ώστε να αποδεικνύεται το περιεχόμενό της από την ανάγνωση των πρακτικών αυτής, που έλαβε χώρα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο της παραπομπής. ΑΠ 836/2014,

σελ. 1050.

Η ανακοίνωση της κατηγορίας πρέπει να είναι λεπτομερής, δηλαδή να περιλαμβάνει όχι μόνο την ουσιαστική ποινική διάταξη που αναφέρει στην ασκηθείσα ποινική δίωξή του ο εισαγγελέας, αλλά και ακριβή περιγραφή του ιστορικού (πραγματικού) συμβάντος που συγκροτεί την αξιόποινη πράξη. ΣυμβΠλημΑθ 2846/2014,

σελ. 1052.

ΚΛΟΠΗ

Περαιτέρω προβληματισμοί για την ποινική αξιολόγηση της άνευ δικαιώματος ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ και των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking). Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 1111.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Θεραπευτικά μέτρα ή περιορισμός σε ΕΚΚΝ. Ποια η σύγχρονη βούληση του νομοθέτη για την αντιμετώπιση των ανήλικων εξαρτημένων παραβατών του Νόμου περί ναρκωτικών. Μελ. Ε. Πανταζή-Μελίστα,

σελ. 1088.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Δεν γίνεται κατηγορία κατά των κατηγορουμένων για απάτη επί δικαστηρίω και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, αφού δεν στοιχειοθετείται η τέλεση του βασικού αδικήματος της απάτης, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και η συνακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων. ΣυμβΕφΑιγαίου 15/2014,

σελ. 1023.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΧΑΡΗ

Αναιρείται λόγω υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τη διάταξή της περί μετατροπής της επιβληθείσας ποινής φυλάκισης των οκτώ μηνών. Συγκεκριμένα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο παρέλειψε να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τις προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής αυτής. ΑΠ 870/2014,

σελ. 1019.

Γίνεται δεκτή η κρινόμενη αίτηση περί τροποποίησης του ύψους του ποσού της μετατροπής της επιβληθείσας ποινής. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι έχει επέλθει ουσιώδης αλλαγή των όρων της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος από το χρόνο έκδοσης της περί μετατροπής απόφασης. ΜΠλημΑθ 96295/2012,

σελ. 1019.

Ενόψει του ότι η προσβαλλόμενη –καταδικαστική για υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα– απόφαση έλαβε υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής και τα παραπάνω τεχνάσματα, αναιρείται η προσβαλλόμενη και ως προς την επιβληθείσα ποινή. ΑΠ 93/2014,

σελ. 1021.

Η τροποποίηση του ποσού του ύψους της μετατροπής της ποινής είχε ως συνέπεια να έχει αποτιθεί η χρηματική ποινή στην οποία μετατράπηκε η στερητική της ελευθερίας ποινή. Συνεπώς, παύει πλέον να υφίσταται η αξίωση της πολιτείας για την εκτέλεση της καταδικαστικής αποφάσεως και πρέπει η καταβληθείσα εγγύηση να αποδοθεί. ΣυμβΠλημΑθ 4083/2013,

σελ. 1060.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέκα Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Πρακτική εφαρμογή Ι. Φαρσεδάκης/Χρ. Σατλάνης,

σελ. 1118.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Βλ. ΕΓΚΛΗΣΗ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δέκα Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Πρακτική εφαρμογή Ι. Φαρσεδάκης/Χρ. Σατλάνης,

σελ. 1118.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αναφορικά με τον τρόπο περάτωσης της προανάκρισης επί προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας, η αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η υπόθεση διέλθει από την κρίση του Εισαγγελέα Εφετών. ΣυμβΠλημΑθ 5258/2013,

σελ. 1058.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η παράκαμψη της προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα ναι μεν δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα, πλην δε τούτο ισχύει υπό τον αυτονόητο όρο ότι αμέσως μετά θα παραγγελθεί προανάκριση, έστω μόνο για τη λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου. ΣυμβΠλημΑθ 2846/2014,

σελ. 1052.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ Βλ. και ΒΙΑΣΜΟΣ

Παύει οριστικώς η ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω ανάκλησης της έγκλησης από την παθούσα, καθόσον, μετά την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, η εν λόγω αξιόποινη πράξη διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση. ΣυμβΠλημΒερ 55/2014,

σελ. 1030.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ

Αναφορικά με τον τρόπο περάτωσης της προανάκρισης επί προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας, η αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η υπόθεση διέλθει από την κρίση του Εισαγγελέα Εφετών. ΣυμβΠλημΑθ 5258/2013,

σελ. 1058.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ Βλ. ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ Βλ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΑΝΑΙΡΕΣΗ, ΠΟΙΝΗ

Ως ιδιαίτερα τεχνάσματα θεωρούνται κρυφές υλικές ενέργειες και μέθοδοι, με τις οποίες καθίσταται δυσχερής η αποκάλυψη και οι οποίες αποσκοπούν στη δυσχέρανση ή παρεμπόδιση του ελέγχου. Πρέπει δε αυτά να αναφέρονται χρονικώς στην πράξη ιδιοποιήσεως των χρημάτων. ΑΠ 93/2014,

σελ. 1021.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καίτοι επέβαλε στον αναιρεσείοντα στερητική της ελευθερίας ποινή, εν τούτοις παρέλειψε να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τις προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής αυτής και προέβη στη μετατροπή της σε χρηματική. ΑΠ 870/2014,

σελ. 1019.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Βλ. και ΔΟΛΟΣ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για φοροδιαφυγή διά της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, αυτός, με την ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου εταιρίας, ζήτησε, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της επιχείρησης φορολογικά στοιχεία, τα οποία ήταν εικονικά, δεδομένου ότι εκδόθηκαν για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό τους, γεγονός το οποίο γνώριζε ο κατηγορούμενος και παρά ταύτα αποδέχθηκε αυτά με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. ΑΠ 263/2014,

σελ. 1045.

ΧΑΡΗ

Με τη χάρη μπορεί είτε να αίρεται είτε να μειώνεται απλώς η ποινή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση εκτίεται η μετά τη χορήγηση της χάρης μετριασθείσα ποινή, η οποία και λαμβάνεται υπόψη για την υφ' όρον απόλυση. Εν προκειμένω, ο απολυθείς έτυχε χορήγησης χάριτος διά μετριασμού της ποινής του και δη μεταβλήθηκε η επιβληθείσα ισόβια κάθειρξη σε ποινή κάθειρξης είκοσι πέντε ετών. Ως εκ τούτου, επανακαθορίζεται ο χρόνος δοκιμασίας του και ως χρονικό όριο συμπλήρωσης του διαστήματος δοκιμασίας ορίζεται πλέον η 3.6.2019. ΔιατΕισΠρΗρακλ 134/2014,

σελ. 1077.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. και ΔΟΛΟΣ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναφορικά με το δόλο, την ανυπαρξία του οποίου ο συνήγορος του αναιρεσείοντος επικαλέσθηκε, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, διότι αυτός ενυπάρχει στη θέληση του κατηγορουμένου να πραγματώσει την αξιόποινη πράξη. Εξάλλου ο αναιρεσείων δεν επικαλέσθηκε ότι η εταιρία της οποίας ετύγχανε διαχειριστής, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως με χρόνο παύσεως πληρωμών προγενέστερο της ως άνω αξιόποινης πράξεως. ΑΠ 94/2014,

σελ. 1047.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Ζημιογόνες κατά την έννοια του άρθρου 171 παρ. 1β΄ ΠτΚ είναι οι δικαιοπραξίες, οι οποίες σύμφωνα με εκ των προτέρων υπολογισμούς των εσόδων και εξόδων μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ή μείωση της περιουσίας. Δικαιοπραξίες συνεπώς που το πρώτον εκ των υστέρων οδηγούν σε ζημία δεν εντάσσονται στην προκείμενη πτωχευτική συμπεριφορά. ΔιατΕισΕφΠατρ 6/2014,

σελ. 1062.

Βλ. και αναλυτικό ευρετήριο των περιλήψεων των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου που παρατίθενται στο τέλος του τεύχους,

σελ. 1139.