Ευρετήρια ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3/2015, Μάρτιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ Βλ. και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η αναδημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στο πεδίο ποινικής προστασίας του νόμου, για τον λόγο ότι το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής έχει ήδη καταλυθεί με την πρώτη δημοσίευση. Επομένως, σε περίπτωση αναδημοσίευσης δεν υφίσταται προσβολή του εννόμου αγαθού της ιδιωτικής ζωής, διότι έχει ήδη πληγεί στον πυρήνα της η έννοια της «ιδιωτικότητας», αφού αυτή έχει ήδη καταλυθεί με την προγενέστερη πράξη της δημοσιοποίησης. ΣυμβΠλημΑθ 1281/2014,

σελ. 197.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΤΥΠΟΣ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης λόγω της παραίτησης από αυτήν και έτσι παρέλκει η έρευνα του έτερου λόγου απαραδέκτου της αιτήσεως λόγω της εκπροθέσμου ασκήσεώς της. ΣυμβΑΠ 293/2014,

σελ. 202.

Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι η δήλωση αναίρεσης είναι εμπρόθεσμη στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, διότι η εγγραφή της προσβαλλόμενης απόφασης έγινε σε προγενέστερη ημερομηνία, απλώς δε στην παράλληλη καταχώριση που έγινε σε ηλεκτρονική εφαρμογή για την ενημέρωση του κοινού υπήρξε αστοχία, λόγω της οποίας μερικές από τις κανονικά γενόμενες εγγραφές στο δημόσιο βιβλίο δεν εμφανίζονταν στην απεικόνιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. ΑΠ 331/2014,

σελ. 201.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Βλ. και ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Απορρίπτεται η αίτηση του κρατουμένου για χορήγηση υφ' όρον απόλυσης. Συγκεκριμένα, μία εκ των τριών επιβληθεισών πειθαρχικών ποινών δεν έχει μέχρι σήμερα διαγραφεί και επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη για την απόλυση υπό όρο. Επομένως, ο κρατούμενος επέδειξε διαγωγή, η οποία καταδεικνύει έλλειψη σωφρονιστικής βελτίωσης και πραγματικής επιθυμίας για νομιμόφρονα διαβίωση και μη συνέτισή του παρά την πολυετή φυλάκισή του. ΣυμβΠλημΧαλκιδικής 439/2011 (παρατ. Δ. Κόρος),

σελ. 206.

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρόσκληση πολίτη σε Α.Τ. για «υπόθεσή» του οδηγεί σε καταστρατήγηση των οικείων προστατευτικών για την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια διατάξεων. Η σύλληψη πολίτη προϋποθέτει πραγματικό αυτόφωρο έγκλημα μετά από σχετική κρίση του αρμόδιου αστυνομικού και όχι απλή υποψία τέλεσης. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή έγκλησης. Πόρισμα ΣτΠ 145191/20798/16.4.2014,

σελ. 222.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Βλ. και ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων για την αξιόποινη πράξη της ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τελεσθείσας διά του Τύπου. Ειδικότερα, ήδη με την πρώτη δημοσίευση της λίστας Λαγκάρντ έγινε αμέσως ευρύτατα γνωστό στην κοινή γνώμη το γεγονός της δημοσίευσης, έτσι ώστε δικαίως να θεωρείται ότι με την πρώτη δημοσίευση αναλώθηκε πλήρως η έννοια της μυστικότητας και του απορρήτου. ΣυμβΠλημΑθ 1281/2014,

σελ. 197.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Παραγγέλλεται ο Εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του εγκαλουμένου για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο εγκαλούμενος ενήργησε εσκεμμένα, δηλώνοντας ως κλαπείσα την επίδικη επιταγή, εν γνώσει του ότι αυτή δεν είχε κλαπεί, αλλά και ότι μετά το χρόνο διάπραξης της κλοπής είχε παραδοθεί νόμιμα στον εγκαλούντα. Ο τελευταίος δε, καίτοι ήταν νόμιμος κάτοχος, «φωτογραφιζόταν» κατόπιν της ως άνω δηλώσεως με την εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή ως πρόσωπο ενεχόμενο στην κλοπή. ΔιατΕισΕφΑθ 174/2013,

σελ. 212.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ

Τα εγκλήματα μίσους και η ποινική αντιμετώπισή τους στην Ελλάδα. Μελ. Γ. Βούλγαρης,

σελ. 275.

ΕΓΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση πολίτη σε Α.Τ. για «υπόθεσή» του οδηγεί σε καταστρατήγηση των οικείων προστατευτικών για την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια διατάξεων. Η σύλληψη πολίτη προϋποθέτει πραγματικό αυτόφωρο έγκλημα μετά από σχετική κρίση του αρμόδιου αστυνομικού και όχι απλή υποψία τέλεσης. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή έγκλησης. Πόρισμα ΣτΠ 145191/20798/16.4.2014,

σελ. 222.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η παραίτηση από το ένδικο μέσο, ως λόγος κηρύξεως αυτού απαραδέκτου, δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας ως προς τον επαγόμενο την αυτή έννομη συνέπεια λόγο της μη τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων για την άσκησή του. Κατά λογική συνέπεια, αν ο διάδικος παραιτήθηκε νομότυπα από κάποιο ένδικο μέσο, αυτό απορρίπτεται ως απαράδεκτο λόγω της παραιτήσεως αυτής, χωρίς να είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αν για την άσκησή του έχουν τηρηθεί ή όχι οι νόμιμες διατυπώσεις. ΣυμβΑΠ 293/2014,

σελ. 202.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Δικαστήριο της παραπομπής και σύνθεσή του: κανονιστικά δεδομένα και δικαιοκρατικά κενά (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 227.

ΚΛΟΠΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος ως εξαρτημένος χρήστης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών (11,3 γρ. ηρωίνης) και κλοπή ποσού 250 ευρώ (από πάγκο μικροπωλητή). ΜΕφΚακΘεσ 1383/2013,

σελ. 195.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ Βλ. και ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης ο κρατούμενος επέδειξε άριστη διαγωγή και η συμπεριφορά του έναντι των υπαλλήλων και των συγκρατουμένων του ήταν άψογη. Η επιδειχθείσα διαγωγή του όμως είναι κατ' επίφαση καλή, καθόσον εντάσσεται στην προσπάθειά του να επιτύχει την όσο το δυνατό συντομότερη αποφυλάκισή του. ΣυμβΠλημΧαλκιδικής 439/2011 (παρατ. Δ. Κόρος),

σελ. 206.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Βλ. και ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Βελτιώνεται κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών υπό τη μορφή της κατοχής τους, σε αυτήν της κατοχής ποσότητας ναρκωτικών (0,35 γρ. κάνναβης) που δικαιολογείται για δική του αποκλειστικά χρήση. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είναι περιστασιακός χρήστης κάνναβης και την ανωτέρω ποσότητα την είχε προμηθευτεί για δική του αποκλειστικά χρήση, ισχυρισμός που κρίνεται πειστικός λόγω του ελαχίστου της ανευρεθείσας ποσότητας. ΣυμβΠλημΠατρ 93/2014,

σελ. 195.

Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ο κατηγορούμενος έχει την ιδιότητα του εξαρτημένου από οπιοειδή και όχι από ινδική κάνναβη. Επομένως, η κατοχή κάνναβης ουδόλως συνδέεται με την εξάρτησή του από τα οπιοειδή και με την κατοχή της ουδόλως αποσκοπούσε στο να ικανοποιήσει την έξη του από τα οπιοειδή. ΔιατΑνακρΠρΑμαλ 64/2014 (παρατ. Χ.-Μ. Νικολοπούλου),

σελ. 217.

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος ως εξαρτημένος χρήστης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών (11,3 γρ. ηρωίνης). Απορρίπτεται δε ο αυτοτελής ισχυρισμός του περί κατοχής της ανωτέρω ποσότητας ηρωίνης αποκλειστικά για δική του χρήση, καθόσον η εν λόγω ποσότητα δεν εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες, δεδομένου μάλιστα ότι κατείχε και ποσότητα λευκής ουσίας σε κρυσταλλική μορφή (υφή), την οποία χρησιμοποιούσε για τη νόθευση της ηρωίνης. ΜΕφΚακΘεσ 1383/2013,

σελ. 195.

PLEA BARGAINING

Το τέλος μιας εποχής. Μελ. Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς,

σελ. 268.

ΠΟΙΝΗ

Το Δικαστήριο αφενός εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 94 επ. ΠΚ και 551 ΚΠΔ, προβαίνοντας στη συγχώνευση αποφάσεων που είχαν ήδη συγχωνευθεί με προηγούμενη απόφασή του, η οποία κατέστη αμετάκλητη, αφετέρου υπερέβη τη δικαιοδοσία του αφού παρέλειψε να συγχωνεύσει απόφαση που ήταν η ποινή βάση στις επόμενες συγχωνευτικές αποφάσεις του. ΑΠ 145/2014,

σελ. 203.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το τέλος μιας εποχής. Μελ. Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς,

σελ. 268.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Βλ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση του κατηγορουμένου διά της οποίας αυτός ζητεί την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, η κατοχή κάνναβης ουδόλως συνδέεται με την εξάρτησή του από τα οπιοειδή και με την κατοχή της ουδόλως αποσκοπούσε στο να ικανοποιήσει την έξη του από τα οπιοειδή. ΔιατΑνακρΠρΑμαλ 64/2014 (παρατ. Χ.-Μ. Νικολοπούλου),

σελ. 217.

ΣΥΛΛΗΨΗ

Πρόσκληση πολίτη σε Α.Τ. για «υπόθεσή» του οδηγεί σε καταστρατήγηση των οικείων προστατευτικών για την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια διατάξεων. Η σύλληψη πολίτη προϋποθέτει πραγματικό αυτόφωρο έγκλημα μετά από σχετική κρίση του αρμόδιου αστυνομικού και όχι απλή υποψία τέλεσης. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή έγκλησης. Πόρισμα ΣτΠ 145191/20798/16.4.2014,

σελ. 222.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δικαστήριο της παραπομπής και σύνθεσή του: κανονιστικά δεδομένα και δικαιοκρατικά κενά (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 227.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ Βλ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΗ

ΤΥΠΟΣ Βλ. και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, δεδομένου ότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της νόμιμης, για τα εγκλήματα που διαπράττονται διά του Τύπου, προθεσμίας των δέκα ημερών από της καταχωρίσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. ΑΠ 331/2014,

σελ. 201.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Το Δικαστήριο υπερέβη τη δικαιοδοσία του αφού παρέλειψε να συγχωνεύσει απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς που ήταν η ποινή βάση στις επόμενες συγχωνευτικές αποφάσεις του και ήταν ενεργός, αφού η απόλυση και γι' αυτή με όρους του κατηγορουμένου δεν την είχε εξαλείψει επειδή δεν είχε παρέλθει το διάστημα της δοκιμασίας. ΑΠ 145/2014,

σελ. 203.

ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Όπως προκύπτει από προγενέστερη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου, ο κατηγορούμενος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για καλλιέργεια και κατοχή ινδικής κάνναβης ως υπότροπος, χωρίς να έχει κριθεί εξαρτημένος και επομένως είναι υπότροπος κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2γ΄ του Ν 4139/2013. ΔιατΑνακρΠρΑμαλ 64/2014 (παρατ. Χ.-Μ. Νικολοπούλου),

σελ. 217.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εγκλήματα στα πλαίσια της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. Μελ. Ι. Φαρσεδάκης/Χ. Σατλάνης,

σελ. 239.