ΓνωμΕισΑΠ 4/2015 [Διοικητικός/δικαστικός συμβιβασμός φορολογικών διαφορών - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τη δίωξη εγκλημάτων φοροδιαφυγής]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στις περιπτώσεις της παρ. 2 εδ. α΄ υποπερ. αα΄- εε΄ και της παρ 2 εδ. β΄ υποπερ. αα΄-γγ΄ του άρθρου 21 Ν 2523/1997, οι μηνυτήριες αναφορές από τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται προς τούτο πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά τη διαπίστωση των αδικημάτων φοροδιαφυγής περί των οποίων πρόκειται, αφού στις υποπεριπτώσεις του πρώτου εδαφίου τούτο το επιτάσσει ρητά ο νόμος (άρθρο 3 παρ. 2 Ν 3943/2011), ενώ για τις υποπεριπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, υπό την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) δεν προβλέπεται πλέον διαδικασία διοικητικής ή δικαστικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς και συνεπώς οι μηνυτήριες αναφορές πρέπει να υποβάλλονται άμεσα. Τα ανωτέρω ισχύουν για τα φορολογικά αδικήματα που τελούνται μετά την ισχύ του ΚΦΔ, δηλαδή μετά την 1.1.2014. Αντιθέτως, οι διατάξεις του ΚΦΔ περί κατάργησης οποιουδήποτε φορολογικού συμβιβασμού και συνακόλουθα η υποχρέωση των αρμόδιων φορολογικών αρχών για άμεση υποβολή μηνυτήριων αναφορών, δεν εφαρμόζονται επί υποθέσεων φοροδιαφυγής (άρθρα 17-19 Ν 2523/1997) που φέρονται ότι έχουν τελεσθεί —σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 εδ. α΄ ΠΚ— μέχρι 31.12.2013, καθόσον η κατάργηση με τον Κώδικα αυτόν του φορολογικού συμβιβασμού συνεπάγεται ουσιώδεις εκ των υστέρων τροποποιήσεις προϋποθέσεων του αξιοποίνου επί το αυστηρότερο, μη τυγχάνουσες αναδρομικής εφαρμογής. Συμπερασματικά, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 Ν 2523/1997, όπως αυτή ίσχυε μετά την αντικατάστασή της αρχικά με το άρθρο 12 παρ. 4 Ν 2753/1999 και στη συνέχεια με το άρθρο 75 παρ. 4 Ν 3842/2010, διατηρεί —παρά την εν τω μεταξύ σιωπηρή κατάργησή της με τον νέο ΚΦΔ— την ισχύ της για τα φορολογικά αδικήματα (άρθρα 17-19 Ν 2523/1997) που έχουν ως χρόνο τέλεσής τους μέχρι και την 31.12.2013, ακόμη και όταν αυτά διαπιστώνονται ή οριστικοποιούνται μετά την 1.1.2014.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.