Τεύχος 2/2005, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 24
Τεύχη: 256
Άρθρα: 8432

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό Δελτίο

Εθνική Νομοθεσία προς ψήφιση

Επίκαιρα νομοθετήματα

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Γενικό Μέρος

Καταλογισμός

ΙΙ. Ειδικό Μέρος

Σωματική βλάβη
Ανθρωποκτονία
Υπεξαίρεση
Απιστία δικηγόρου
Βιασμός

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Πνευματική ιδιοκτησία
Ναρκωτικά

IV. Ποινική Δικονομία

Αναβολή δίκης
Έφεση εκπρόθεσμη
Δικαστικά έξοδα
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή
Άκυρη κλήτευση
Εκκρεμοδικία

V. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις

Διοικητικά έγγραφα
Ανακριτικοί υπάλληλοι
Δήμευση
Ψευδορκία

Γ΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Συνήγορος του Πολίτη

Εισαγγελική παραγγελία χορήγησης εγγράφων

Δ΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση νομικού περιοδικού τύπου*

Επισημάνσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ε΄ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤ΄ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ζ΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η΄ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Θ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998