Έκθεσις αιτήσεως αναιρέσεως Εισαγγελέως Εφετών υπ' αριθμ. 162/1999* (παρατ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Κρ. Κοκκινάκης)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 7/2001, Ιούλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

«Εν Πειραιεί και εν τω καταστήματι του Εφετείου Πειραιώς σήμερον την 24ην Δεκεμβρίου 1999 ημέραν της εβδομάδος Παρασκευήν και περί ώραν 09.00 ενεφανίσθη ενώπιον εμού του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Πειραιώς Π.Μ., ο Αντεισαγγελεύς Εφετών Ανδρέας Ζύγουρας και μοι εδήλωσεν ότι, ενεργών ως υποκατάστατος του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, αιτείται την αναίρεσιν, συμφώνως τω άρθρω 510 παρ. 1 στοιχ. Θ΄ ΚΠΔ, της υπ’ αριθμ. 389/1999 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, δι’ ής εκηρύχθη απαράδεκτος λόγω δεδικασμένου η κατά του Ν.Μ. ασκηθείσα ποινική δίωξις επί διαμετακομίσει ποσότητος ινδικής καννάβεως βάρους 2.090,340 χιλιογράμμων υπό περιστάσεις τελέσεως μαρτυρούσας ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος. Συγκεκριμένως η ποινική δίωξις τυγχάνει ανεπίτρεπτον να κινηθή εκ νέου κατά κανόνα, όταν αρξαμένη ήδη κατά του αυτού προσώπου και διά την αυτήν πράξιν, έχη παύσει οριστικώς, ή έχει καταλήξει εις μίαν αμετάκλητον καταδικαστικήν ή αθωωτικήν απόφασιν. Πρόκειται περί της αρχής του δεδικασμένου, ήτις σημαίνει, ότι η αρξαμένη ποινική δίκην έλαβε τέλος και ότι δεν είναι δυνατόν πλέον η δικασθείσα υπόθεσις να συζητηθή εκ νέου (ne bis in idem). Κατά πλάσμα δικαίου, εκείνο το οποίον εδικάσθη αμετακλήτως, θεωρείται δικασθέν καλώς και δεν δύναται η ορθότης της δικαστικής κρίσεως να αμφισβητηθή: res judicata pro veritate habetur. Η καθιέρωσις του δεδικασμένου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.