Πρόταση της Επιτροπής* για έκδοση Απόφασης Πλαισίου του Συμβουλίου (COM 2001/522)** για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως και διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2001, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29, το άρθρο 31 (α) και (β) και το άρθρο 34 (2) (β), την πρόταση της Επιτροπής,1 τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,2 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η εγκαθίδρυση ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης των κρατών μελών, τα οποία θεμελιώνονται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950 και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Όλα ή μερικά από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέχουν σε ορισμένες συμβάσεις σχετικές με αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας της 27ης Ιανουαρίου 1977. Οι Βόρειες χώρες έχουν θεσπίσει νομοθεσία περί εκδόσεως με ταυτόσημη διατύπωση. (3) Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν συνάψει τις ακόλουθες τρεις Συμβάσεις που αφορούν εν όλω ή εν μέρει την έκδοση και αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης: τη Σύμβαση της 19ης Ιουνίου 1990 για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.