Τεύχος 5/2000, Μάιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 24
Τεύχη: 256
Άρθρα: 8432

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό δελτίο

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Γενικό Μέρος

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΙΙ. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Έννοια εγγράφου/Πλαστογραφία
Υπεξαίρεση/οικοδομές
Απάτη
Ανθρωποκτονία με πρόθεση

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Πώληση ναρκωτικών
Κατοχή και πώληση ναρκωτικών
Τύπος/Προθεσμίες
Δημόσια κτήματα

IV. Ποινική Δικονομία

Προθεσμία αναίρεσης από Εισαγγελέα ΑΠ
Αγωγή κακοδικίας
Παράσταση πολιτικώς ενάγοντος
Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

V. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Υφ'όρον απόλυση
Προσφυγή κατά προσωρινής κράτησης

VΙ. Ανήλικος: Θύτης ή θύμα

Κλοπή από κοινού κατ'εξακολούθηση
Κλοπές κατ'εξακολούθηση

VΙΙ. Γνωμοδοτήσεις - Διατάξεις Εισαγγελέων

Ακούσια εξέταση ψυχικά ασθενών
Παραβάσεις κέντρων διασκέδασης
Διευκολύνσεις μητρότητας δικαστικών λειτουργών

Γ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δ΄ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξατομίκευση της Ποινής

Ε΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση Νομικού Περιοδικού Τύπου*

Επισημάνσεις

ΣΤ΄ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ζ΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

Η΄ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ειδική Επιτροπή Θεσμικών Προτάσεων*:

Θ΄ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Ι΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998