ΕγκΕισΑΠ 1/2000 [Δικαστική συνδρομή]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 12/2000, Δεκέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διατάξεις: άρθρα 97 ΚΠΔ, 4 Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής Παράσταση εκπροσώπων ξένων Αρχών και διαδίκων, Ανακριτικές πράξεις, Δικαστική συνδρομή Όπως γίνεται δεκτό, μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στη Συνθήκη Σένγκεν, είναι δυνατή η παράσταση εκπροσώπων ξένων Αρχών και διαδίκων σε όλες τις ανακριτικές πράξεις, όταν αυτές διενεργούνται στα πλαίσια ικανοποίησης αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 5 της Συμφωνίας προσχώρησης της χώρας μας στη Συνθήκη Σένγκεν, που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 6.11.1992, αίρεται η επιφύλαξη που είχε διατυπωθεί από τη χώρα μας και όριζε ότι αντί του άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, εφαρμογή έχει το άρθρο 97 του ΚΠΔ. Έτσι, μετά την ισχύ του Ν 2514/1997 με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία και η σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, έχει πλέον πλήρη (χωρίς επιφύλαξη) εφαρμογή το άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο: «Αν το αιτούν Μέρος ζητήσει τούτο ρητώς, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει αυτώ τον χρόνον και τον τόπον εκτελέσεως της δικαστικής παραγγελίας. Αι ενδιαφερόμεναι Αρχαί και οι διάδικοι δύνανται να παραστώσιν εις την εκτέλεσιν, εφ’ όσον το προς ο η αίτησις Μέρος συναινεί προς τούτο». Η διάταξη αυτή είναι νεότερη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.