Τεύχος 3/1998, Μάρτιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

Α' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Γενικό Μέρος

Έγκλημα που τελείται με παράλειψη (άρθρο 15)
Αμέλεια (άρθρο 28)
Δήμευση (άρθρο 76)
Αναστολή εκτέλεσης ποινής (άρθρο 99)
Παραγραφή (άρθρα 111-113)
Ποινικό Διεθνές Δίκαιο (άρθρα 6, 8)

ΙΙ. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Σωματική βλάβη / Απλή (άρθρο 308)
Σωματική βλάβη / Επικίνδυνη (άρθρο 309)
Σωματική βλάβη / Βαριά / Σκοπούμενη (άρθρο 310 παρ. 3)
Σωματική βλάβη / Βαριά (άρθρο 310 )
Σωματική βλάβη / Θανατηφόρα (άρθρο 311)
Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση/Σωματική βλάβη / Επικίνδυνη (άρθρο 309)
Σωματική βλάβη από αμέλεια (τροχαία ατυχήματα) (άρθρο 314)
Υπεξαίρεση / Κακουργηματική (άρθρο 375 παρ. 2)
Απάτη / Κακουργηματική (άρθρο 386)
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας / Βιασμός (άρθρο 336)

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ναρκωτικά
Προμήθεια, κατοχή, καλλιέργεια για προσωπική αποκλειστικά χρήση
Εξαρτημένος χρήστης / Επιβαρυντικές περιστάσεις
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων
Λαθρεμπορία

IV. Ποινική Δικονομία

Ακυρότητα / Απόλυτη (άρθρο 171)
Άναβολή (άρθρο 349)
Προσωρινή κράτηση (άρθρο 287)
Πολιτική αγωγή
Επιδόσεις / Θυροκόλληση
Επιδόσεις / Αγνώστου διαμονής
Έφεση / Ανυποστήρικτη

V. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Ζητήματα εκτέλεσης των ποινών
Υπό όρο απόλυση

Γ' ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Δ' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

Ε' ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΣΤ' ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Ζ' ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998