Τεύχος 7/1998, Ιούλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 24
Τεύχη: 256
Άρθρα: 8432

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Γενικό Μέρος

Συμμετοχή / Ηθική αυτουργία
Συνολική ποινή

ΙΙ. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Κλοπή / Δακτυλικά αποτυπώματα
Κλοπή / Επιβαρυντική περίπτωση
Ψευδορκία
Αυτοδικία
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
Σωματικές βλάβες από αμέλεια / Ιατρική ευθύνη
Σωματικές βλάβες από αμέλεια / Ευθύνη αξιωματικού
Ναυάγιο από αμέλεια

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ναρκωτικά
Συγκατοχή
Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών
Εισαγωγή σε σωφρονιστικό κατάστημα
Δήμευση / Καταστροφή
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Λαθρεμπορία
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος
Νόμος 1599/1986
Ψευδής υπεύθυνη δήλωση
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
Ανυπακοή
Στρατιωτικό έγκλημα / Ψευδής βεβαίωση / Αρμοδιότητα

IV. Ποινική Δικαιοσύνη

Επιδόσεις / Αγνώστου διαμονής
Επιδόσεις / Δήλωση μεταβολής κατοικίας
Επιδόσεις / Θυροκόλληση
Αναβολή
Ένδικα μέσα / Τρόπος άσκησης
Ένδικα μέσα / Άσκηση από πολιτικώς ενάγοντα
Ένδικα μέσα / Απαράδεκτο
Γνώση εισαγγελικής πρότασης
Επανάληψη διαδικασίας
Πολιτική αγωγή

Γ' ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δ' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ε' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

ΣΤ' ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Ζ' ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η' ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Παράρτημα Ι.

Παράρτημα ΙΙ.

Θ' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998