Τεύχος 8/1998, Αύγουστος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

Α' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό δελτίο

Επίκαιρα νομοθετήματα

Νομοθετήματα που αναμένονται

Β' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Γενικό Μέρος

Απόπειρα ανθρωποκτονίας
Απόπειρα / Βιασμός
Συμμετοχή / Ληστεία

ΙΙ. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Διατάραξη οικιακής ειρήνης
Διευκόλυνση ακολασίας άλλων
Ψευδής καταμήνυση / Ψευδομαρτυρία
Ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ανθρωποκτονία με δόλο
Απάτη

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

1. Ναρκωτικά
Απόπειρα πώλησης ναρκωτικών
Κατοχή / Χρήση ναρκωτικών
Εξαρτημένοι χρήστες
2. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
Αγορανομικός κώδικας / Προστασία καταναλωτή
Πνευματική ιδιοκτησία
Λαθρεμπορία

IV. Ποινική Δικονομία

Ένδικα μέσα
Εμπρόθεσμη κλήτευση / Αποδεικτικό επίδοσης
Έφεση ανυποστήρικτη
Αναβολή
Ένδικα μέσα / Πολιτική αγωγή
Εκκρεμοδικία / Παύση ποινικής δίωξης
Ένδικα μέσα / Τρόποι άσκησης
Εκπρόθεσμη έφεση / Χρόνος επίδοσης απόφασης
Παύση ποινικής δίωξης / Παραγραφή
Καθ’ ύλη αρμοδιότητα / Παραπομπή / Περιοριστικοί όροι

V. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Αναστολή / Μετατροπή ποινής
Υφ’ όρον απόλυση
Παύση δικαστικού λειτουργού

Γ' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δ' ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο *

Ε' ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤ' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

Z' ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η' ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Θ' ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998